Cartea e o viaţă – episodul 9, sezonul 9


Te-a copleşit vreodată numărul mare de porunci ale Domnului Isus consemnate în Evanghelii? Ţi s-au părut vreodată contradictorii?

John Piper explică în cartea sa Ce pretinde Isus de la lume 50 de cerinţe de-ale lui Isus Hristos. Sâmbătă, 23 aprilie de la ora 16:30 în emisiunea CARTEA E O VIAŢĂ expunem câteva dintre explicaţiile acestuia.

Află mai multe despre ce înseamnă pocăinţa, a-ţi lua crucea şi a rămâne în Isus în emisiunea CARTEA E O VIAŢĂ la RVE Bucureşti pe 94.2 FM sau pe rve.ro.

CARTEA E O VIAŢĂ – Sezonul 9


Dragi cititori şi ascultători,

Ne bucurăm să vă anunţăm că începând cu sâmbăta aceasta, 27 februarie 2016, de la ora 16:30 puteţi urmări noul sezon al emisiunii CARTEA E O VIAŢĂ la RVE Bucureşti pe 94.2 FM sau pe rve.ro.

Subiectul comun al cărţilor prezentate în acest sezon este persoana Domnului Isus Hristos şi felul în care El este modelul creştinului. Vă propunem cărţi ale unor autori cunoscuţi ale căror cărţi le-am mai prezentat în emisiunile noastre, cum ar fi Philip Yancey, John Ortberg, Ravi Zacharias, John Piper şi A.W. Tozer, dar şi două cărţi ale unui autor nou pentru noi, N.T. Wright.

Urmăriţi cele 10 episoade noi în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Primul episod include prezentarea cărţii Isus pe care nu L-am cunoscut de Philip Yancey. Ce ştii despre Isus Hristos? Crezi că-L cunoşti pe Acel Isus descris în Evanghelii sau cunoştinţele tale se bazează pe filme, opere de artă şi informaţii la mâna a doua? Sâmbătă, 27 februarie de la ora 16:30 vă propunem să ne întoarcem la sursele primare care-L descriu pe Isus. Philip Yancey demontează rând pe rând miturile pe care cultura le-a creat cu privire la persoana lui Isus şi le confruntă cu mesajul Evangheliilor.

Audiţie plăcută!


…rămânerea în Isus – în dragostea Sa şi în cuvântul Său – înseamnă încrederea în faptul că El ne iubeşte cu adevărat în orice moment şi că tot ce ne-a revelat cu privire la Sine şi la lucrarea Lui pentru noi şi pentru viitorul nostru cu El este adevăr.

John Piper, Ce pretinde Isus de la lume


Cartea Proverbe ne învaţă să ne facem planuri:

Proverbe 6:6-7: „Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! Ea nu are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara, şi strânge de-ale mâncării în timpul secerişului”

Proverbe 14:15 „Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge”

Proverbe 15:22: „Planurile nu izbutesc când lipseşte o adunare care să chibzuiască”

Proverbe 16:3: „Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile”

Proverbe 24:27:Vezi-ţi întâi de treburi afară, îngrijeşte-te de lucrul câmpului, şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa”

Proverbe 31:15-16: „Ea se scoală când este încă noapte, şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie”

Planifică-ţi modul cum vei cheltui banii împreună cu partenerul tău de viaţă pentru a adânci şi întări relaţia. Planifică-ţi cum îţi vei petrece timpul de joacă şi învăţătură pentru copiii tăi. Planifică-ţi ce vei face ca să faci regulat exerciţii fizice pentru a rămâne sănătos. Planifică-ţi ce vei face pentru a dormi suficient. Planifică-ţi cât de mult vei mânca şi cum te vei limita de la a mânca prea mult. Planifică-ţi vacanţele încât să poţi avea parte de odihnă şi revigorare spirituală.

Şi cel mai important, planifică-ţi timpul de rugăciune şi meditaţie. Fără un plan, altfel aceste lucruri importante vor fi mereu date la o parte de altele mai stringente.

John Piper, A New Year’s Plea: Plan!


Motivul suprem pentru a plănui este acela că Dumnezeu este un Dumnezeu care face planuri şi pentru că  suntem creaţi după chipul Său să exercităm autoritate asupra pământului sub domnia Sa.
Nu cred că este posibil să ne imaginăm un Dumnezeu  care nu acţionează conform planului Său veşnic –  adică, un Dumnezeu care reacţionează la stimuli în loc de un Dumnezeu care acţionează în mod deliberat şi conform cu planul Său înţelept.

Isaia 46:9-10: „Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul. Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă  împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea”

Efeseni 1:9-10: „căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-L alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ”

Fapte 2:23: „Pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui  Dumnezeu”

De vreme ce Dumnezeu este un Dumnezeu care face toate lucrurile după un plan, trebuie ne apropiem de cele mai importante lucruri din viaţă construindu-ne un plan, nu la întâmplare.

John Piper, A New Year’s Plea: Plan!