Aniversări literare #8- G.K. Chesterton


„Sunt un om de rând în sensul corect al termenului, ceea ce presupune, adică, acceptul unei anumite rânduieli; un Creator și Creația Sa, bunul-simț al recunoștinței pentru această Creație, viața și dragostea ca daruri veșnic bune, căsătoria și curtoazia ca legi menite pe bună dreptate să le rânduiască.”

Astfel se autocaracteriza sărbătoritul de astăzi, Gilbert Keith Chesterton (29 mai 1874 – 14 iunie 1936), scriitor, filosof, apologet și critic literar și de artă.
Chesterton a scris aproximativ 80 de cărți, câteva sute de poezii, aproximativ 200 de povestiri, 4.000 de eseuri și câteva piese de teatru. Influența sa în întreaga lume este impresionantă. Multe dintre ideile lui Mahatma Ghandi cu privire la independența indiană provin din gândirea lui Chesterton; unul dintre romanele acestuia a inspirat, totodată, mișcarea lui Michael Collins pentru cauza independenței irlandeze. C.S Lewis a văzut în Chesterton un părinte spiritual. Autorul Neil Gaiman mărturisea că a crescut cu cărțile lui Chesterton din biblioteca școlii, unele dintre cărțile sale sunt influențate de Chesterton, iar cartea Good Omens este dedicată marelui scriitor britanic. Iar Philip Yancey îl numește pe Chesterton unul dintre mentorii spirituali care l-au ajutat să-și păstreze și revigoreze credința, aflată în pericol tocmai din cauza bisericii și mediului în care a crescut.

Continuă lectura „Aniversări literare #8- G.K. Chesterton”

Aniversări literare #7- John Ortberg


John Ortberg a fost unul dintre primii autori creștini pe care i-am descoperit după botezul meu; cărțile sale au fost aproape de inima mea și au stat multă vreme în topurile mele personale, în special în primii mei ani de credință. În plus, dacă vizitați secțiunea ASCULTĂ de pe blogul nostru, veți observa că este un autor prezent în emisiunile noastre începând cu Sezonul al doilea și până astăzi (în momentul scrierii acestui articol, am încheiat Sezonul 21, în care John Ortberg apare din nou cu o carte de-a sa). Așadar, astăzi îi dedicăm acest articol și trecem în revistă toate cărțile sale prezentate de noi pe blog și în emisiuni.

John Ortberg este un cunoscut pastor american, teolog și autor premiat. S-a născut pe 5 mai 1957 în Rockford, Illinois. A absolvit Wheaton College și a obținut un doctorat în psihologie clinică de la Fuller Theological Seminary. A slujit ca pastor în cadrul Willow Creek Community Church din South Barrington, Illinois până în 2003. Apoi a devenit pastor la Menlo Park Presbyterian Church, unde slujește și astăzi.

Continuă lectura „Aniversări literare #7- John Ortberg”

Aniversări literare #6 – A.W. Tozer


Aiden Wilson Tozer (21 aprilie 1897 – 12 mai 1963) a fost un pastor american, autor, editor și mentor spiritual.
Tozer s-a născut într-o familie săracă, de fermieri, din Pennsylvania. Adolescent fiind, a auzit un predicator ambulant spunând „Dacă nu știi cum poți fi mântuit, cheamă-L pe Dumnezeu, spunând „Doamne, ai milă de mine, păcătosul”. Când a ajuns acasă, a urmat întocmai sfatul predicatorului, în mansarda casei sale.
La cinci ani după convertirea sa, Tozer a acceptat propunerea de a sluji ca pastor într-o biserică. Deși nu avusese parte de educație formală, Tozer a învățat singur tot ceea ce îi lipsise din cauza faptului că mediul sărac din care provenea nu i-a permis să urmeze studiile liceale sau universitare. Acela a fost începutul unei slujiri de 44 de ani în cadrul denominațiunii evanghelice Christian and Missionary Alliance.

Continuă lectura „Aniversări literare #6 – A.W. Tozer”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #21


Săvârșitu-s-a!

Toate lucrurile pentru care ne îndreptăm de obicei către Dumnezeu – să cerem sănătate, prosperitate și viață cu pace, ajutorul Său în toate planurile și proiectele noastre; când ne târguim cu El, oferindu-I strădaniile noastre de a fi mai evlavioși și ascetici, mai religioși; când Îi cerem să intervină în treburile acestei lumi și să îndrepteze neorânduiala pe care am creat-o – toate acestea și tot ceea ce ele favorizează, tot ceea ce este de mare preț în ochii noștri – viața noastră – toate acestea s-au sfârșit în mormânt.
Noi vrem un dumnezeu care să se conformeze așteptărilor noastre: un păpușar atotputernic și atotștiutor, nu unul care să ne pună la încercare, unul mult prea uman, care-i slujește pe alții, care plânge, care moare.

Iată Omul (Ioan 19:5), adevăratul Om, chipul lui Dumnezeu, Cel Care ne-a iubit până la capăt, chiar dacă eu nu-L cunosc și nu pot să-L înțeleg. „Nu este asemenea Ție între dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale” (Ps. 85:7)
Căile lui Dumnezeu sunt mai presus de înțelegerea noastră, fărâmând fiecare hotar care limitează închipuirea noastră firavă.
Hristos ne arată dumnezeirea Sa, nu într-un chip supraomenesc – neomenesc – ci într-un chip cu adevărat omenesc. Dat la moarte pe cruce, El totuși Și-a dat de bunăvoie viața pentru noi, arătându-ne ce înseamnă să fii Dumnezeu prin chipul în care El moare ca om pentru noi. Și astfel, pentru noi muritorii, El deschide posibilitatea de a fi părtași la viața Sa, de a trăi viața lui Dumnezeu Însuși. Dacă ne-ar fi arătat ce înseamnă să fii cu adevărat om într-un alt chip, unii s-ar fi simțit de-a pururi privilegiați, iar alții excluși.
Dacă ne-ar fi arătat ce înseamnă să fii cu adevărat Dumnezeu într-un alt chip, la ce aș mai fi fost eu părtaș?
Dar prin moartea Sa, viața Sa trăită pentru alții, o cale de jertfă și slujire, în iubirea și compasiunea Sa pentru noi, El ne-a arătat o cale chiar și mai nobilă, mai presus de aspirațiile noastre ce ne măresc sinele și de simple așteptări omenești.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #21”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #20


Acțiunile lui Iosif și Nicodim erau menite să păstreze trupul lui Hristos, necunoscând că, prin moartea Sa, El biruia moartea, pentru a trăi veșnic; iar femeile au venit la mormânt întrebându-se cine le va prăvăli piatra, necunoscând că mormântul era deja gol. Cu toții au vrut să facă ceva ce nu au putut duce la capăt, și totuși, fiindcă au acționat cu așa de mare dorință și iubire, au devenit agenții unei făptuiri care era mai presus de visele și așteptările lor cele mai îndrăznețe, o tainî mai presus de capacitatea lor de înțelegere.
Noi, pe de altă parte, credem că știm cum stau lucrurile. Și totuși, dacă nu ne este teamă, dacă nu tremurăm precum femeile, probabil că nici nu ne vom da seama de neștiința noastră.
Credem că știm deja sfârșitul și astfel avem tendința de a fi mulțumiți de noi înșine despre modul în care ajungem în acel punct. Hristos a biruit moartea: super! Pot continua să-mi trăiesc viața așa cum eram înainte, ba chiar o pot continua astfel și dincolo de mormânt.
Noi vrem viață veșnică, nu vrem Crucea.
Mironosițele, Iosif și Nicodim pe de cealaltă parte, au lucrat cu râvnă și iubire, fără să se gândească la ce folos vor avea din aceasta.
După ce am auzit vestea cea bună, suntem ispitiți să o înțelegem în termenii noștri și astfel atenția ne este ațintită mai mult asupra chestiunilor acestei lumi: știm mai multe despre investițiile noastre, pensii, taxe… decât știm despre Scripturi. Lor le lipsea deplinătatea cunoașterii, dar cel puțin au lucrat cu iubire; noi suntem cu totul nesocotiți și lucrăm pentru alte scopuri.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #20”
%d blogeri au apreciat: