Un strop de viaţă #403


…rămânerea în Isus – în dragostea Sa şi în cuvântul Său – înseamnă încrederea în faptul că El ne iubeşte cu adevărat în orice moment şi că tot ce ne-a revelat cu privire la Sine şi la lucrarea Lui pentru noi şi pentru viitorul nostru cu El este adevăr.

John Piper, Ce pretinde Isus de la lume

Un strop de viață #401


Cartea Proverbe ne învaţă să ne facem planuri:

Proverbe 6:6-7: „Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! Ea nu are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara, şi strânge de-ale mâncării în timpul secerişului”

Proverbe 14:15 „Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge”

Proverbe 15:22: „Planurile nu izbutesc când lipseşte o adunare care să chibzuiască”

Proverbe 16:3: „Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile”

Proverbe 24:27:Vezi-ţi întâi de treburi afară, îngrijeşte-te de lucrul câmpului, şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa”

Proverbe 31:15-16: „Ea se scoală când este încă noapte, şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie”

Planifică-ţi modul cum vei cheltui banii împreună cu partenerul tău de viaţă pentru a adânci şi întări relaţia. Planifică-ţi cum îţi vei petrece timpul de joacă şi învăţătură pentru copiii tăi. Planifică-ţi ce vei face ca să faci regulat exerciţii fizice pentru a rămâne sănătos. Planifică-ţi ce vei face pentru a dormi suficient. Planifică-ţi cât de mult vei mânca şi cum te vei limita de la a mânca prea mult. Planifică-ţi vacanţele încât să poţi avea parte de odihnă şi revigorare spirituală.

Şi cel mai important, planifică-ţi timpul de rugăciune şi meditaţie. Fără un plan, altfel aceste lucruri importante vor fi mereu date la o parte de altele mai stringente.

John Piper, A New Year’s Plea: Plan!

Un strop de viață #400


Motivul suprem pentru a plănui este acela că Dumnezeu este un Dumnezeu care face planuri şi pentru că  suntem creaţi după chipul Său să exercităm autoritate asupra pământului sub domnia Sa.
Nu cred că este posibil să ne imaginăm un Dumnezeu  care nu acţionează conform planului Său veşnic –  adică, un Dumnezeu care reacţionează la stimuli în loc de un Dumnezeu care acţionează în mod deliberat şi conform cu planul Său înţelept.

Isaia 46:9-10: „Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul. Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă  împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea”

Efeseni 1:9-10: „căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-L alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ”

Fapte 2:23: „Pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui  Dumnezeu”

De vreme ce Dumnezeu este un Dumnezeu care face toate lucrurile după un plan, trebuie ne apropiem de cele mai importante lucruri din viaţă construindu-ne un plan, nu la întâmplare.

John Piper, A New Year’s Plea: Plan! 

Un strop de viață #397


Planifică-ţi în a face din dragoste ţelul tău

Fie ca acest an să fie anul în care vom urmări dragostea. Fie ca acest an să fie anul în care ne oprim din a vorbi despre dragoste, cu mai puţine regrete şi suspine că iubim prea puţin şi cât de mult trebuie să creştem în dragoste şi să fim mai hotărâţi în a iubi aşa cum a iubit Isus (Ioan 15:12). Fie ca acest an să fie anul în care punem la cale nişte strategii care să ne ajute să iubim.

Aici sunt câteva texte biblice despre dragoste pe care le putem absorbi în cursul anului, pentru a ne ajuta să alcătuim nişte strategii pline de iubire:

  • 1 Corinteni 13: învaţă-l pe de rost şi lasă ca fiecare afirmaţie legată de „dragostea este…” din versetele 4-7 să-ţi cerceteze inima. Cui poţi arăta mai multă răbdare, bunătate şi multe altele?
  • Ioan capitolele 13-15: învaţă-le. Nouăzeci şi cinci de versete sunt foarte uşor de învăţat. Le poţi învăţa în 3-6 luni şi să fii transformat.
  • Prima epistolă a lui Ioan: învaţ-o. Poţi face asta! Forţându-te să spui aceste versete din nou şi din nou, vei căpăta o înţelegere pe care nu ai mai avut-o.
  • Ia –ţi între 2 şi 4 săptămâni şi doar meditează asupra celor două cele mai mari porunci date de Isus (Matei 22, Marcu 12, Luca 10). Citeşte-le din nou şi din nou şi roagă-te asupra lor. Vei fi surprins de ce îţi va arăta Domnul.
  • Citeşte Evrei 13:1-7, ia un verset pe zi şi meditează cu rugăciune asupra a ceea ce poţi face ca să creşti în acel domeniu al ascultării iubitoare.  Ar putea fi unul sau 10 lucruri.

Ai prins ideea. Nu trebuie să avem toate strategiile pe 1 Ianuarie. Dar putem face anul 2016 anul în care urmărim dragostea cu o mai mare intenţionalitate decât am făcut-o vreodată. Pe măsură ce medităm, şi lăsând Cuvântul lui Hristos să locuiască în noi din belşug (Coloseni 3:16), Duhul Sfânt ne va călăuzi în crearea strategiilor pe care le vom folosi.

John Piper, Your Most Courageous Resolutions

Un strop de viață #396


Urmăriţi dragostea (1 Corinteni 14:1)

Hotărârile sunt bune. Sunt biblice: „ca Dumnezeu să împlinească în voi orice dorinţă de bunătate” (2 Tesaloniceni 1:11). Şi cred că a lua hotărâri de Anul Nou este o idee foarte bună. Un an este definit ca un interval de timp destul de lung încât să putem face un progres în ce priveşte lucrurile dificile şi destul de scurt pentru a ne da imbolduri în a merge înainte.

O hotărâre nu este o intenţie vagă, precum „în unele din aceste zile, voi face curat în garaj” sau „voi citi Biblia pe parcursul acestui an”, dar fără un plan de acţiune. Hotărârile sunt intenţii strategice. Nu doar speri că se va întâmpla, ci vei face ca acel lucru să se întâmple.

Fie ca dragostea să fie ţelul tău

Hotărârile pot să-şi aibă rădăcinile în ambiţiile noastre egoiste sau în dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să le gândim cu atenţie. Astfel, pe măsură ce ne facem planurile pentru 2016, Dumnezeu vrea ca toate să servească un singur scop: „urmăriţi dragostea” (1 Corinteni 14:1)

„A urmări” este un cuvânt care are un scop. Verbul în greacă are intensitate. Înseamnă „caută cu înverşunare”, ca un alergător într-o cursă ce doreşte cu înverşunare să câştige premiul.

Traducerea RSV (Biblia Standard Revizuită) este mai clară: „Fă din dragoste ţelul tău”. Dă senzaţia de focalizare asupra unui singur lucru.

Acest lucru este scris de Pavel, fost persecutor, care a devenit persecutat. Ce ne spune nouă de fapt este că ar trebui să urmărim dragostea cu nu mai puţină pasiune şi hotărâre faţă de cum i-a persecutat el pe creştini în Damasc – doar că ţelul nostru nu este acela de a opri dragostea, ci de a o dezlănţui şi de a fi cuprinsă de ea, sau, mai curând, de El. (1 Ioan 4:8)

John Piper, Your Most Courageous Resolution