Mesajul Bibliei se adresează tuturor oamenilor. Revelația lui Dumnezeu în Cristos și în Scriptură este imuabilă, iar prin aceasta, Duhul Sfânt continuă să vorbească în prezent. Acesta luminează mințile oamenilor lui Dumnezeu în fiecare cultură pentru a primi adevărul ei proaspăt prin propriii lor ochi, descoperind, astfel, Bisericii înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu.

Legământul de la Lausanne, 1974, fragment din clauza 2

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Dumnezeu, care este Însuși Adevărul și rostește doar adevărul, a inspirat Sfânta Scriptură pentru a se revela pe Sine omenirii prin Isus Cristos drept Creator și Domn, Răscumpărător și Judecător. Sfânta Scriptură este mărturia lui Dumnezeu despre Sine Însuși.

Declarația de la Chicago privind ineranța Bibliei, 1978, Sumar 1

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Făcând invitația Evangheliei, nu avem libertatea de a ascunde prețul uceniciei. Isus încă îi cheamă pe toți aceia care vor să Îl urmeze să se lepede de sine, să își ia crucea și să se identifice cu noua Sa comunitate. Rezultatele evanghelizării includ ascultarea de Cristos, integrarea în Biserica Sa și slujirea cu responsabilitate în lume.

Legământul de la Lausanne, 1974, clauza 4

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Toți creștinii sunt chemați să joace un rol în îndeplinirea Marii Trimiteri a lui Isus, însă unii creștini au o chemare specială și un dar spiritual de a-L vesti pe Cristos și a aduce alți oameni la El. Pe aceștia îi numim evangheliști, după exemplul Noului Testament.

Declarația de la Amsterdam, 2000, Definiții 12

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Vestea Bună se concentrează asupra personajului istoric Isus, care a venit pentru a proclama Împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică într-o slujire umilă, care a murit pentru noi, devenind păcat și blestem în locul nostru și pe care Dumnezeu L-a reabilitat înviindu-L dintre cei morți.

Manifestul de la Manila, 1989, A, fragment din clauza 2; 21 de afirmații 3

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden