Apoftegmele Părinților pustiei #35


Să se împodobească cu sfială, ochii lui să fie plecați, dar sufletul să-I fie în cer în toată clipa. Să stea departe de certuri. Să fie supus binelui. Să fie harnic la lucrul de mână. Să-și amintească de sfârșit. Să se bucure mereu cu speranță. Se cuvine de asemenea să se roage fără încetare. Să mulțumească pentru tot lucrul. Să îndure la necaz. Să fie smerit față de toată lumea. Să-și păzească strașnic inima de orice gând necurat. Să urască mândria pe care Dumnezeu o urăște. Să fie cumpătat în tot lucrul. Să-și abată ochii de la trup. Să trăiască mereu în înfrânare cu stăruință. Să mănânce sărăcăcios. Să-și strângă comoară în cer după porunca milostivirii. Să-și poarte veșmântul în sărăcie. Să-și cerceteze zilnic faptele. Să nu se mai lege de treburile vieții. Să nu ducă o viață de nepăsare și de trândăvie, ci să imite viața sfinților săi părinți. Să fie împreună cu cei care se țin de virtuți. Să sufere cu cei căzuți și să plângă mult pentru aceștia. Dar să nu-I osândească pe cei care se îtorc la păpcat și nici să nu-I judece. Ba se cuvine să se osândească pe sine și să-și mpărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Să-I învețe pe neștiutori. Să-I încurajeze pe cei deznădăjduiți. Să-I slujească pe cei bolnavi. Să spele picioarele sfinților. Să depindă primirea de oaspeți și dragostea frățească. Să facă pace cu frații săi de credință. Să se îndepărteze de toți ereticii și de vorbele lor.

Cel care face astfel este călugăr.


Apoftegmele Părinților pustiei este o serie dedicată perioadei Postului Paștelui, în care ne propunem să descoperim spusele Părinților pustiei pe baza volumului Apoftegmele Părinților deșertului. Versiunea coptă sahidică sau Patericul copt, ediţie critică, studiu introductiv, note, revizie finală, concordanţă de Ștefan Colceriu.

Apoftegmele Părinților pustiei #34


Amma*  Synketike spune că unii se poartă „la munte” ca în oraș și pier, iar alții, în oraș fiind, trăiesc ca în pustiu și se mântuiesc. Se poate ca, aflându-se în mijlocul mulțimii, să trăiești lăuntric ca un monah și ca, trăind singur, să fii cu gândul în mijlocul gloatelor.

*maică duhovnicească


Apoftegmele Părinților pustiei este o serie dedicată perioadei Postului Paștelui, în care ne propunem să descoperim spusele Părinților pustiei pe baza volumului Apoftegmele Părinților deșertului. Versiunea coptă sahidică sau Patericul copt, ediţie critică, studiu introductiv, note, revizie finală, concordanţă de Ștefan Colceriu.

Apoftegmele Părinților pustiei #33


Sfânta Synkletike a spus: „Să fim înțelepți ca șerpii și simpli ca porumbeii, să fim atenți la cursele și la mișcările gândurilor. Căci [Isus] a spus „Fiți ca șarpele” (Matei 10:16) ca să nu uităm de înșelăciunile și de meșteșugurile diavolului. Cel asemenea pe cel asemenea lui degrabă îl cunoaște. Iar cel simplu ca porumbeii dă la iveală curăția faptei.


Apoftegmele Părinților pustiei este o serie dedicată perioadei Postului Paștelui, în care ne propunem să descoperim spusele Părinților pustiei pe baza volumului Apoftegmele Părinților deșertului. Versiunea coptă sahidică sau Patericul copt, ediţie critică, studiu introductiv, note, revizie finală, concordanţă de Ștefan Colceriu.

Apoftegmele Părinților pustiei #32


Apa* Hyperichios a spus: „Izbăvește-l de păcate pe aproapele tău din toată puterea ta, fără mustrare, căci Dumnezeu nu-i respinge pe cei pe care tu-i întorci la El. Nu lăsa să sălășluiască în inima ta vreun cuvânt rău și viclean împotriva fratelui tău, ca să poți spune: „Iartă-ne nouă precum și noi iertăm greșiților noștri (Matei 6:12)

*„Apa” = transliterare din coptă a cuvântului „avva”, „părinte, tată”.


Apoftegmele Părinților pustiei este o serie dedicată perioadei Postului Paștelui, în care ne propunem să descoperim spusele Părinților pustiei pe baza volumului Apoftegmele Părinților deșertului. Versiunea coptă sahidică sau Patericul copt, ediţie critică, studiu introductiv, note, revizie finală, concordanţă de Ștefan Colceriu.

Apoftegmele Părinților pustiei #31


Un bătrân a zis: „Să nu-ți lași inima să vorbească împotriva fratelui tău așa; „Am mai multă trezvie* decât el.” Nici așa: „Mă nevoiesc mai mult decât el.” Nici așa: „Am mai multă minte decât el.” Ci supune-te duhului sărăciei pentru Hristos, dobândește dragostea nefățarnică, ca să nu dai frâu liber mândriei duhului care se află în tine. Căci scris este: „Cel care stă să ia aminte să nu cadă” (Col 4:6)

*Trezvia (gr. nepsis) este o stare sufletească de trezie, de veghe (comparată cu starea pe care o are omul când nu doarme, starea de priveghere), o stare de atenție și de luare aminte a minții la mișcările sufletului și ale gândurilor.


Apoftegmele Părinților pustiei este o serie dedicată perioadei Postului Paștelui, în care ne propunem să descoperim spusele Părinților pustiei pe baza volumului Apoftegmele Părinților deșertului. Versiunea coptă sahidică sau Patericul copt, ediţie critică, studiu introductiv, note, revizie finală, concordanţă de Ștefan Colceriu.

%d blogeri au apreciat: