Dumnezeule atotputernic, ai milă de noi, cei care, tulburați de lucruri devenite trecut, ne pierdem credința și viața și curajul și nădejdea. Așa că ai milă de noi și sprijinește-ne astfel ca, întăriți fiind de credința adevărată că Tu ești îndurător și iertător, să putem merge mai departe, în viața ce ne așteaptă în viitor, spre a păzi poruncile Tale, spre a ne bucura de mărinimia Ta, spre a ne încrede în îndurarea Ta și a nădăjdui la viața veșnică. Ajută-nu tuturor ca orice s-ar abate asupra noastră, să ne amintim mereu că totul vine prin călăuzirea Ta, este în grija Ta și prin voia Ta; și astfel, în cele mai întunecate clipe, având privirea ațintită la Tine, să avem curajul de a merge mai departe, credința pentru a răbda, răbdare pentru a îndura și speranță pentru a rezista până la capăt.

George Dawson. (1821 – 1876)


…dacă te încearcă posomoreala sau mai știu eu ce nemulțumire trupească sau de cuget, întărește-ți inima și spune: Ei, de ce să nu sufăr și eu o mică nemulțumire, dacă Domnul meu a asudat sânge din pricina fricii și a îngrijorării în grădina [Ghetsimani]. Căci ar fi un scutier leneș și de rușine acela care ar vrea să stea în pat, pe când stăpânul lui s-ar lupta față în față cu moartea.

Martin Luther, Despre Sfintele Patimi ale lui Hristos, în Scrieri, volumul 2, Reforma și viața socială


El dă har mai mult când povara e grea,

Trimite mai multă putere când lupta e mare,

Noua durere o alină cu o nouă milă,

Încercărilor înmulțite, le înmulțește pacea.

 

Când ni s-au terminat proviziile de răbdare,

Când în mijlocul zilei puterea ni s-a dus,

Când am ajuns la capătul resurselor ascunse,

Atunci binecuvântarea Tatălui începe să curgă de sus.

 

Dragostea Sa nu are limite, harul nu cunoaște măsură,

Puterea Lui nu cunoaște nicio îngrădire,

Pentru că din bogățiile Sale infinite în Isus,

El dă, și dă, și iarăși dă nespus.

 

Corrie ten Boom, „Nimic fără Isus


Sunt hotărât să mă străduiesc cât pot de mult să renunţ la tot ceea ce nu este în armonie perfectă cu o dispoziţie bună, plăcută şi binevoitoare, liniştită, plină de pace, de mulţumire, de compasiune, de generozitate, de umilinţă, de blândeţe, de supunere, de amabilitate, de hărnicie, de sârguinţă, de dragoste, de răbdare, de moderaţie, de iertare, de sinceritate, şi să fac tot timpul ceea ce m-ar îndruma o astfel de dispoziţie să fac. Sunt hotărât să examinez cu stricteţe la fiecare sfârşit de săptămână dacă am făcut acest lucru (dimineaţa de duminică, 5 mai 1723).

Jonathan Edwards, Hotărâri în Hotărâri şi Sfaturi pentru cei convertiţi de curând


Dumnezeu nu ne răspunde întotdeauna la rugăciuni în momentul în care le facem. Se poate ca planul Său să fie să ne răspundă, dar nu întotdeauna în intervalul de timp la care ne gândim noi. De asemenea, Dumnezeu nu împlineşte întotdeauna ceea ce ne spune în momentul în care ne descoperă acest lucru. De ce întârzie Dumnezeu câteodată şi ce vrea El să învăţăm în timp ce aşteptăm?

Cartea Evrei ne dezvăluie o descoperire extraordinară cu privire la această întrebare: Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde, aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele (Evrei 6:11-12).

Aici, parafrazând, se află răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea cu privire la aşteptare. În perioade de aşteptare vreau ca tu să înveţi să stai neclintit şi atent la ceea ce-ţi spun. Vreau să dezvolţi o speranţă care te va ajuta să înaintezi în voia Mea până la sfârşitul călătoriei tale. Mai presus de toate, vreau să alături credinţei tale beneficiul răbdării, care îţi va permite să aştepţi fără să te plângi, cu o disponibilitate calmă de a primi ceea ce am pentru tine, la momentul care se potriveşte perfect cu planul Meu pentru viaţa ta.

Roy Lessin, Meet Me in the Meadow