Noi apariții editoriale la început de 2021


Începem anul în forță, cu multe cărți de-ale unor autori binecunoscuți și deja prezenți la noi pe blog, precum C.S. Lewis, N.T. Wright, John Piper, A.W. Tozer, Max Lucado sau Charles Swindoll, dar și câteva noutăți inedite. Pentru că nu am mai publicat de ceva timp o listă cu noi apariții, s-au strâns destul de multe titluri, așa că voi trece direct la subiect și vă voi lăsa câteva rânduri la fiecare carte, în speranța că unele dintre ele vă vor stârni interesul.

De ce, Doamne? O radiografie a suferinței, de C. S. Lewis – este traducerea unei cărți pe care am citit-o de nenumărate ori, A Grief Observed, și despre care consider că dă glas cel mai bine durerii omenești în diferitele ei etape și manifestări de după o pierdere sau o suferință inexplicabilă. Iată ce scrie și Andrei Pleșu despre ea: „Cartea lui C.S.Lewis nu e, nici pe departe, o pledoarie pentru îndoială. Ea ne dă doar dreptul de a nu confunda credința cu «știința», de a prefera drumul aventuros și complicat spre Dumnezeu «instalării» mieroase, birocratice, în bunăvoința Lui. Poți avea, desigur, și șansa unei iluminări salvatoare, poți fi, eventual, un beneficiar al Harului, astfel încât, prin lucrarea Lui, să te dizolvi în lumina primitoare a Creatorului. Dar asta nu înseamnă că dacă te lovești și de întuneric, de întrebări, de nesiguranță ești evacuat – necreștinește! – din efortul accidentat al Căii. Ba poate că abia atunci, asemenea lui Iov, provoci reacția limpezitoare a lui Dumnezeu.“

Biserica Ortodoxă de Răsărit, de John Anthony McGuckin – O carte pe care am marea bucurie să o fi primit deja :), o descriere minuțioasă și elegantă care s-ar putea să îi surprindă și pe cei ce nu aparțin ortodoxiei, dar și pe ortodocșii înșiși. „Scrisă într-un Occident și pentru un Occident în care ignoranța, prejudecățile și răstălmăcirile la adresa Ortodoxiei nu sunt o raritate, cartea Părintelui John Anthony McGuckin, preot din Diaspora al Bisericii Ortodoxe Române, este nu numai o prezentare sintetică, istorică și doctrinară a Ortodoxiei de la origini până azi, ci și un răspuns și o invitație făcute, cu farmec și cu o erudiție bine disimulată, oricui este curios să afle felul în care caracteristicile Bisericii Primare s-au păstrat, de-a lungul istoriei, în sânul Bisericii Ortodoxe de Răsărit și se regăsesc integral în ea până azi.”  „O istorie bogată și fascinantă de la începuturile creștinismului, trecând prin Patristică până la ortodoxia contemporană, scrisă de un erudit în domeniu.

Ce este teologia reformată? Să înțelegem fundamentele, de R. C. Sproul.
Lucrarea Ce este teologia reformată? reprezintă o introducere la un set de credinţe şi concepte care au avut o influenţă imensă asupra bisericii evanghelice. În pătrunzătoarea sa carte, R. C. Sproul ne conduce printre fundamentele doctrinei reformate şi ne arată modul în care teologia reformată se centrează în jurul lui Dumnezeu, se întemeiază pe Cuvântul lui Dumnezeu şi este dedicată credinţei în Isus Hristos. Sproul explică cele cinci teze ale teologiei reformate şi prezintă cu claritate realitatea harului minunat al lui Dumnezeu.  

Luca pentru toți, de N.T. Wright. Autorul şi-a asumat o sarcină extraordinară: să furnizeze ghiduri cuprinzătoare pentru toate cărţile din Noul Testament, împreună cu propria traducere a textului original. Fiecare pericopă este urmată de un comentariu extrem de lizibil, cu informaţii utile din context. Cartea este potrivită atât pentru studiu individual, cât și în grupuri.

Putem avea încredere în Evanghelii?, de Peter J. Williams Pledând în favoarea credibilității istorice a evangheliilor, cercetătorul Peter Williams, un erudit al Noului Testament, examinează dovezi din surse necreștine, evaluează exactitatea cu care cele patru relatări biblice reflectă contextul cultural al vremii, compară diferitele variante ale acelorași evenimente și analizează modul în care aceste texte au fost transmise de-a lungul secolelor. De la sceptici și până la cercetători, toți cititorii acestei cărți vor găsi argumente puternice în favoarea faptului că evangheliile sunt relatări demne de încredere ale vieții lui Isus.

Trezirea harului. A crede în har e una. A trăi în har e altceva, de Charles R. Swindoll – una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui Swindoll, menită să ne deschidă ochii pentru a vedea minunile necunoscute ale harului. Minuni care pot face diferenţa între rigiditatea unei religii şi relaţia intimă plină de bucurie pe care Dumnezeu o doreşte cu noi.

Credință trainică. Cum a schimbat lumea „A Treia Cale“ a primilor creștini de Gerald L. Sittser. Întrucât asistăm la un declin în ceea ce privește mersul la biserică și apartenența la o comunitate religioasă, Sittser lansează un apel convingător, în cartea Credință trainică, pentru revenirea la o abordare sistematică a procesului de ucenicizare, așa cum se proceda în biserica primară, dacă vrem să contracarăm sau să atenuăm acest declin. Nu este nevoie să căutăm metode noi de a stopa diminuarea continuă a influenței bisericii în lume; aplicarea esenței mesajului evanghelic va duce la revigorarea creștinismului.

Nu este dragoste mai mare. Cunoașterea inimii lui Isus prin Evanghelia după Ioan, de A. W. Tozer – un studiu al interacțiunilor lui Isus cu oamenii din Evanghelia după Ioan, oamenii greu de iubit – inclusiv cu Nicodim, cu femeia de la fântână și chiar cu fariseii.

O priveliște a gloriei. Lumina lui Dumnezeu strălucește în mine în fiecare zi. Meditații zilnice, de Joni Earekson Tada, Larry Libby. După mai bine de 50 de ani de cvadriplegie și dureri cronice în fiecare zi, Joni a învățat cum să Îl glorifice pe Dumnezeu în cele mai dure situații. Înțelepciunea ei zilnică te va ajuta să descoperi cum să arăți gloria lui Dumnezeu, cum să spui „nu” plângerilor și „da” lui Dumnezeu, în timp ce mergi pe cele mai dificile drumuri. Vei găsi multă mângâiere și încurajare uitându-te la Cel Care tânjește să te îndrume și să te învețe cu credincioșie.

Biblia și Părinții Bisericii. Parcurs istoric al utilizării Sfintei Scripturi în primele secole ale Bisericii de Philippe Henne. De la Ierusalim la Roma, de la Alexandria la Antiohia, credincioșii creștini au scrutat adevărul revelat. Irineu din Lyon s-a revoltat împotriva interpretărilor fanteziste ale gnosticilor. Origen a sondat cu disperare taina nesfârșită a unui Dumnezeu care ni se adresează prin istoria mântuirii. Augustin a redactat cu multă genialitate cele mai frumoase pasaje din literatura universală. Bernard a ridicat în slăvi cea mai frumoasă iubire dintre toate iubirile lumii, într-o tonalitate imposibil de uitat. Pentru fiecare dintre ei, Biblia a reprezentat o lucrare pasionantă, dar greu de deslușit. În această carte, descoperim modul în care s-au raportat acești înaintași ai noștri la Sfintele Scripturi, în perioadele tragice prin care au trecut.

În rolurile principale. Partea a doua. Pierdut și găsit. Întâlniri cu Dumnezeul cel viu de Max Lucado. În Biblie, găsim o mulțime de personaje care s-au pierdut: ologul de la Poarta Frumoasă, leprosul, chiar și regele David, al cărui colosal eșec l-a transformat într-un mincinos și un criminal, Noe, Iacov, Maria, Nicodim, Petru si Pavel – oameni obișnuiți care au avut nevoie de atingerea Dumnezeului viu. Poveștile lor de viață, una după alta, sunt marcate de intrigi, poticneli și uneori de fapte scandaloase. Cine sunt ei? Sunt personajele din rolurile principale ale Scripturii. Și suntem noi. Noi înșine ne regăsim în povestea lor. Ne regăsim speranța tot acolo unde și-au găsit-o și ei: în mâinile unui Dumnezeu extraordinar. Dacă Dumnezeu a avut roluri pentru personaje precum Iosif, Tamar, Batșeba, David sau Solomon, cu siguranță are unul și pentru noi.

Pavel, apostolul lui Iisus Mesia. O biografie, de N. T. Wright. Într-o traducere modernă standard scrisorile Apostolului Pavel ocupă mai puțin de optzeci de pagini. Chiar luate ca întreg, sunt mai scurte decât aproape oricare dintre dialogurile lui Platon sau tratatele lui Aristotel. Dar, pagină cu pagină, aceste scrisori au generat mai multe comentarii, mai multe predici și seminarii, mai multe monografii și disertații decât oricare alte scrieri din lumea antică. Acest lucru ridică o serie de întrebări pentru orice istoric sau orice biograf: cine era în realitate Pavel, ce anume credea că face, care a fost natura transformării pe care a suferit-o pe drumul spre Damasc. Cum a ajuns să vorbească, să călătorească și să scrie în acest fel cineva din mediul și cu educația sa, care a produs sfinți și erudiți, dar pe nimeni ca el? Aceasta e provocarea cărții de față: să intre înăuntrul minții, înțelegerii, ambiției (dacă acesta e cuvântul corect) lui Pavel Apostolul, cunoscut anterior drept Saul din Tars.

Momente cruciale in istoria Bisericii, de Mark A. Noll. Cartea prezintă douăsprezece momente considerate definitorii pentru istoria creștină, de la căderea Ierusalimului, din secolul I, la Conferința Misionară de la Edinburgh, din secolul XX. Fiecărui asemenea moment crucial selectat îi este alocat un capitol, care prezintă evenimentul în sine, ce anume s-a întâmplat anterior și a condus spre el, precum și ceea ce s-a întâmplat ulterior, decurgând din el. Referirile la experiența directă a autorului în Europa de Est, în Transilvania, din timpul regimului comunist, la vizitele făcute în România comunistă, fac cartea cu atât mai interesantă pentru cititorul român.

Coronavirus și Cristos. A rămas El suveran în aceste vremuri? de John Piper. Autorul își invită cititorii din întreaga lume să se așeze pe Stânca tare, care este Isus Cristos, în care sufletele noastre pot fi susținute de către Dumnezeul suveran ce rânduiește, guvernează și stăpânește asupra tuturor lucrurilor pentru a-Și duce la îndeplinire scopurile Sale înțelepte și bune pentru cei ce se încred în El. Ce face Dumnezeu prin acest coronavirus? Piper oferă șase răspunsuri biblice la această întrebare, demonstrându-ne că Dumnezeu e la lucru în acest moment din istorie.

La final de listă, menționez și două reeditări:

Măreția lui Dumnezeu. O apărare rațională a bunătății lui Dumnezeu într-o lume plină de suferință, de Dinesh D’Souza. Destul de surprinzător, cea mai importantă întrebare despre Dumnezeu nu este dacă El există, ci dacă este într-adevăr atât de măreţ şi de bun după cum se presupune că este. În cartea aceasta, Dinesh D’Souza aplică descoperirile ştiinţifice recente din fizică, astrofizică şi biologie la întrebările stăruitoare despre rău. Rezultatul este o analiză nouă şi bine formulată a motivului pentru care un Dumnezeu măreţ şi bun poate îngădui atât de multă suferinţă în lume.

Costul uceniciei, de Dietrich Bonhoeffer – o carte de referință, a cărei prezentare o găsiți deja pe blog.


Lectură plăcută și fiți alături de noi și anul acesta pentru noi serii, liste de lectură, sezoane ale emisiunii și prezentări de cărți. 🙂

Autor: Irina Enache

Sunt absolventă a Facultăţii de Biotehnologii, din ianuarie 2015 lucrez într-o multinațională şi am fost voluntar la „Radio Vocea Evangheliei“ din 2011 până în 2020. Prima mea colaborare cu RVE a fost reprezentată chiar de primul episod al emisiunii „Cartea e o viaţă“. Pentru mine, emisiunea și blogul sunt modalitățile de a folosi una dintre pasiunile mele, lectura, în folosul altor cititori interesaţi. Autorii care m-au influențat cel mai mult și continuă să mă inspire sunt J.R.R. Tolkien și C.S. Lewis. În 2019 am absolvit un curs de consiliere creștină, lucru care s-a reflectat în genul de cărți pe care le-am citit și care mă pasionează. Am abordat de asemenea un subiect mai puțin discutat în mediul românesc, cel al bolilor psihice, privit dintr-o perspectivă creștină, iar rezultatele studiului meu le puteți găsi pe blogul https://intunericulnuvabirui.wordpress.com/. Mă puteți găsi și pe Goodreads pentru a vedea ce mai citesc: https://www.goodreads.com/user/show/51556502-yeranouhi

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: