„Adevărul despre îngeri: Sublinieri din ceea ce spune Biblia despre îngeri“ de Dr. David Jeremiah


Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” Aşa spuneau îngerii care le-au vestit păstorilor naşterea lui Mesia – şi nu au fost singurii. Naşterea lui Hristos, pe care o sărbătorim săptămâna aceasta, este evenimentul cu cele mai multe apariţii ale îngerilor. Ce ştim noi, însă, cu adevărat despre mesagerii lui Dumnezeu?

Vă invităm aşadar să descoperim împreună răspunsul la această întrebare importantă şi să învăţăm rolul cheie pe care îl joacă aceşti mesageri ai măreţului Dumnezeu în viaţa noastră, cu ajutorul cărţii Adevărul despre îngeri: Sublinieri din ceea ce spune Biblia despre îngeri scrisă de Dr. David Jeremiah.

Adevărul despre îngeri este de fapt o ediţie ce conţine fragmente dintr-o carte mai amplă scrisă de Dr. David Jeremiah pe această temă, intitulată Ce spune Biblia despre îngeri, care, însă, nu a apărut încă în limba română.

David Jeremiah Angels Adevarul despre ingeri

Există multe teorii ciudate cu privire la adevărata identitate a îngerilor. Găsim multe pasaje în Scriptură referitoare la ei, dar, în loc să fim distraşi de la Dumnezeu de aceste teorii, trebuie să devenim de fapt mult mai apropiaţi de El. Orice persoană care are o convingere puternică despre Dumnezeu, în urma studiului despre îngeri pe care îl va parcurge, va avea o mai puternică încredinţare a existenţei Lui, ne asigură David Jeremiah.

Profetul Mica a spus: „Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie şi toată oştirea cerurilor stând lângă El, la dreapta şi la stânga Lui.” Îngerii înşişi reprezintă parte din veşnicia pe care o vom petrece, care va fi mult mai substanţială decât prezenţa noastră umbrită pe acest pământ. Fiind ei înşişi eterni, îngerii vor exista şi după ce casele, slujbele şi pasiunile noastre nu vor mai fi. Iar contrar acestora, îngerii ne îndreaptă spre direcţia corectă: spre Dumnezeu.

Trebuie să fim atenţi însă. Diavolul a obţinut unele victorii prin simpla deghizare într-un înger. În 2 Corinteni capitolul 11 ni se spune „chiar Satana se preface într-un înger de lumină“. Nu orice înger pe care îl vedem este de la Dumnezeu.

De asemenea, Biblia nu ne garantează că, atunci când ne rugăm în mod direct lor, vom primi răspuns. De fapt, nu găsim nici un loc în Scriptură care să ne relateze că oamenii au cerut măcar protecţia îngerilor. Singura persoană despre care ni se spune în Biblie că a cerut ajutor de la îngeri a fost Satan, care, atunci când L-a ispitit pe Isus în pustie, a citat un verset din Vechiul Testament despre protecţia angelică. Când erau pe streaşina Templului, el a zis: „Dacă eşti într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, sari jos, pentru că este scris: El va porunci îngerilor Săi să Te ia pe mâini, ca nu cumva să Te răneşti la picior lovindu-Te de vreo piatră!“. Şi ştim că Isus i-a răspuns: „De asemenea este scris: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău“.

Putem doar să ne imaginăm şi cum vor arăta îngerii. Însă putem afla câteva dintre însuşirile acestora, aşa cum ne sunt ele arătate în Biblie.

Iată ce i-a spus Dumnezeu lui Iov: „Unde erai tu când am întemeiat pământul? Atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?” Dumnezeu i-a relatat lui Iov că îngerii existau pe scena lumii când aceasta a fost creată. Iov nu se afla acolo când lumea a fost creată, dar îngerii se aflau la evenimentul cel mai important cunoscut vreodată. Deci, îngerii sunt primele fiinţe create de Dumnezeu.

Îngerii sunt reali, dar fără substanţă fizică. Ei nu au natură fizică, nu au respiraţie şi nici sânge. Dacă totuşi ar avea trupuri permanente, acestea ar fi unele spirituale, poate ca acelea pe care le vom avea şi noi când vom ajunge în eternitate. Aceasta este natura lor spirituală – de asemenea, sfinţenia spirituală – ce le permite îngerilor imediata apropiere faţă de Dumnezeu.

Îngerii sunt limitaţi prin gândirea şi ştiinţa lor. Isus spunea că nici măcar îngerii nu ştiu timpul celei de-a doua veniri a Lui. Dar Dumnezeu din ceruri ştie sfârşitul chiar de la începutul lui şi îşi poate dezvălui planurile Lui doar acelora pe care El îi alege. El este omniprezent, omniscient, infinit în gândire.

Îngerii au şi propriul lor mod de comunicare, limbi spirituale, deşi 1 Corinteni specifică clar că aceste „limbi ale îngerilor” nu sunt atât de importante cât este singura limbă umană: aceea a dragostei în acţiune – „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor” scria Pavel.

Ca fiinţe cereşti, îngerii nu cunosc senzaţia de durere, îmbătrânire sau moarte. Într-o zi, nici noi nu vom mai fi afectaţi de toate acestea. Noi şi îngerii vom avea cetăţenie deplină în împărăţia lui Dumnezeu.

În peste 250 de locuri din Biblie găsim că Dumnezeu se numeşte „Domnul oştirilor”, însemnând „Domnul armatelor cereşti”, ca şi cum ar trebui ca noi să anticipăm apropierea acestora ori de câte ori Îşi cheamă armatele la luptă. Dar de ce oare Şi-a creat aceste oştiri când, în realitate, El nu are nevoie de ele? Când Dumnezeu a creat îngerii, speculează Jeremiah, S-a gândit că noi vom avea nevoie de aceşti îngeri. Îngerii au fost creaţi pentru a ne fi nouă de ajutor. Puterea lor este de a menţine sub control autoritatea omenească. Forţa îngerilor este dezvăluită foarte bine în Apocalipsa în momentul când El rupe cele şapte peceţi: „Cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.” Dar îngerii nu ar putea avea nici o putere fără Dumnezeu. Puterea lor este exercitată doar atunci când Dumnezeu o canalizează spre ei. Îngerii nu ar avea nici o putere dacă nu ar primi-o de sus.

Istoria lui Iosif, logodnicul Mariei din Noul Testament, conţine cea mai revelatoare întâmplare în care un înger a transmis Cuvântul lui Dumnezeu prin vis. De asemenea, aici găsim cea mai puternică dovadă de ascultare din partea îngerilor faţă de Dumnezeu. Iosif nu a urmat cultul îngerilor doar din experienţele lui supranaturale. El a urmat planul lui Dumnezeu dezvăluit prin îngerul Domnului.

Profetul Daniel, de asemenea, a fost sigur de ceea ce a văzut. Declaraţia lui privind persoana pe care a văzut-o pe lac a fost cea mai detaliată descriere a unui înger: „Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in, şi încins la mijloc cu un brâu din aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.”

David Jeremiah ni-i prezintă pe îngeri ca pe nişte mesageri ai lui Dumnezeu. În Biblie, cuvântul „înger“ este redat prin ebraicul „Mal’ak“ în Vechiul Testament şi prin grecescul „angelos“ în Noul Testament. Traducerea ambelor cuvinte este „mesager“. Aceasta este esenţa a ceea ce sunt şi reprezintă îngerii. Ei sunt curieri de mesaje ale altei persoane, sunt ambasadorii altcuiva, agenţii altei persoane importante. Ei Îl reprezintă numai pe El şi nu pe ei înşişi.

Îngerii sunt mesagerii într-un singur sens. Ei sunt doar mesagerii lui Dumnezeu şi niciodată mesagerii noştri către Dumnezeu. Nimeni în Scriptură nu a înălţat nici o rugăciune adresată unui înger şi nici noi nu trebuie să facem aşa ceva. Ei nu sunt mijlocitori între noi şi Dumnezeu. Este de remarcat că atunci când apostolul Ioan a vrut să se închine unui înger în semn de recunoştinţă, acesta i-a răspuns: „Fereşte-te să faci una ca asta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!“. Îngerul era mesagerul lui Dumnezeu, la fel şi Ioan şi ceilalţi profeţi, aşa cum suntem şi noi atunci când Îl mărturisim pe El.

Şi noi suntem fiinţe spirituale, iar atunci când căutăm să aprofundăm un studiu serios asupra existenţei îngerilor, ceea ce ne ajută la aceasta este experienţa noastră în închinare. Deci, aşa cum am descoperit până în acest moment, orice cuvânt rostit de aceste fiinţe şi scris în Biblie se rezumă la „Închinare înaintea lui Dumnezeu”.

Ce rugăciuni I-ai adus lui Dumnezeu? Te-ai rugat ca împărăţia lui Dumnezeu să vină astăzi? Te-ai rugat ca Dumnezeu să-şi aşeze împărăţia în vieţile celor din familia ta, a prietenilor tăi şi a vecinilor pe care îi iubeşti, dar care nu sunt încă credincioşi? Te-ai rugat ca voinţa Lui să se împlinească în viaţa ta aşa cum este împlinită de îngeri în ceruri? Îngerii, oamenii şi toate fiinţele existente trebuie ca, într-o zi, să-şi plece genunchii în faţa supremaţiei şi gloriei Domnului Isus Hristos. Ai făcut tu deja acest lucru? Iar în urma studiului despre îngeri, cu ajutorul cărţii Adevărul despre îngeri. Sublinieri din ceea ce spune Biblia despre îngeri de Dr. David Jeremiah, să ne concentrăm asupra vieţii noastre. Isus a spus, în Evanghelia după Luca, în capitolul 12: „Vă spun că cel care Mă va mărturisi în faţa oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul Omului înaintea lui Dumnezeu, dar cel care nu Mă va mărturisi în faţa oamenilor va fi respins în prezenţa îngerilor lui Dumnezeu“. Când va veni ziua de apoi, ce vei vrea să vadă şi să audă despre tine întreaga asistenţă a îngerilor?

Fie ca şi tu să răspunzi: „Pentru că îngerii Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu şi întotdeauna Îl vor sluji…şi eu voi face la fel“.

Autor: Irina Enache

Sunt absolventă a Facultăţii de Biotehnologii, din ianuarie 2015 lucrez într-o multinațională şi am fost voluntar la „Radio Vocea Evangheliei“ din 2011 până în 2020. Prima mea colaborare cu RVE a fost reprezentată chiar de primul episod al emisiunii „Cartea e o viaţă“. Pentru mine, emisiunea și blogul sunt modalitățile de a folosi una dintre pasiunile mele, lectura, în folosul altor cititori interesaţi. Autorii care m-au influențat cel mai mult și continuă să mă inspire sunt J.R.R. Tolkien și C.S. Lewis. În 2019 am absolvit un curs de consiliere creștină, lucru care s-a reflectat în genul de cărți pe care le-am citit și care mă pasionează. Am abordat de asemenea un subiect mai puțin discutat în mediul românesc, cel al bolilor psihice, privit dintr-o perspectivă creștină, iar rezultatele studiului meu le puteți găsi pe blogul https://intunericulnuvabirui.wordpress.com/. Mă puteți găsi și pe Goodreads pentru a vedea ce mai citesc: https://www.goodreads.com/user/show/51556502-yeranouhi

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s