„O dragoste mai presus de rațiune“ de John Ortberg


Astăzi vom descoperi o altă carte care abordează subiectul dragostei. Însă nu dragostea pe care lumea o promovează şi o îmbrăţişează, care astăzi e şi mâine a dispărut, ci O dragoste mai presus de raţiune. Aşa se numeşte cartea scrisă de John Ortberg, pe care v-o propun astăzi și care se află și pe lista celor 5 altfel de cărți despre dragoste. Citește mai mult

Reclame

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:13-16)

Deşi respinşi de lume, ucenicii sunt tocmai bunul cel mai preţios, sunt viaţa pământului. Dacă sarea rămâne sare, dacă îşi păstrează puterea de a purifica şi de a da gust, pământul va fi păstrat prin ea.

Suntem lumină prin întreaga noastră viaţă. Ucenicia noastră este un act vizibil, în măsura în care rămânem credincioşi chemării. Faptele bune ale ucenicilor trebuie văzute în această lumină. Ele sunt văzute, iar oamenii dau slavă lui Dumnezeu în consecinţă. Crucea devine vizibilă. Faptele crucii devin vizibile, lipsurile şi renunţarea celor numiţi fericiţi devin vizibile. Dar pentru cruce şi pentru o asemenea comunitate nu mai poate fi slăvit omul, ci numai Dumnezeu.

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei


Isus le porunceşte ucenicilor să îşi iubească fraţii. Ucenicul nu trebuie să ştie ce este mânia, fiindcă astfel se ridică împotriva lui Dumnezeu şi a fratelui. Acel cuvânt care ne scapă în grabă, căruia nu-i dăm importanţă, dovedeşte că nu-l respectăm pe aproapele nostru, că ne ridicăm deasupra lui şi deci preţuim viaţa noastră mai presus de a lui.

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei


Dreptatea ucenicilor este mai bună decât a fariseilor deoarece se întemeiază exclusiv pe chemarea la părtăşia cu Acela care a împlinit Legea. Este chemarea vizibilă a celor care sunt lumina lumii de dragul chemării lui Isus. Dreptatea lui Hristos este noua lege, legea lui Hristos.

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei


Pentru Hristos, a împlini Scriptura înseamnă a suferi şi a fi tăgăduit. Chiar şi în suferinţă, Isus putea fi onorat ca Hristos. Suferinţa ar fi putut stârni admiraţie sau milă. De aceea, suferinţa Lui a fost una lipsită de onoare.

După cum Hristos este Hristosul care suferă şi este tăgăduit, tot aşa şi ucenicul este ucenic dacă suferă şi este tăgăduit.

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei