Un strop de viață în preajma Paștelui #2


Scara – Cuvântul 2

Despre neîmpătimire, adică despre lepădarea grijilor și a întristării pentru lume

Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu, cine dorește cu adevărat împărăția ce va să fie, cine are o adevărată întristare pentru păcatele sale, cine într-adevăr și-a agonisit aducerea aminte a muncilor de veci și a înfricoșatei judecăți, cine într-adevăr se îngrozește de ieșirea sa din viața aceasta, acela nu va mai iubi nimic din cele vremelnice, ci urmează lui Hristos, neîncetat privind spre cer și așteptându-și de acolo ajutor, după cuvântul sfântului care a zis: Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopţii. Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină.(Psalmul 62:9)

Sfântul Ioan Scărarul

Un strop de viață în preajma Paștelui #1


Scara – Cuvântul 1

Despre lepădarea de viața lumească

Bunul și cel mai presus de bunătate și întru tot Bunul Dumnezeu și Împăratul nostru (căci Cuvântul adresat robilor lui Dumnezeu se cuvine a-l începe de la Dumnezeu) a cinstit cu vrednicia voii libere pe toate făpturile cele înțelegătoare zidite de El, și, de aceea, unii sunt prietenii Lui, alții slugile Lui cele adevărate, alții niște robi netrebnici, iar alții cu totul străini de El. Slugile Lui adevărate sunt toți aceia care fără lenevire și fără slăbire au împlinit și împlinesc voia Lui.

Necinstitorul de Dumnezeu este ființa rațională și muritoare care de voia sa se depărtează de viață (de Dumnezeu) și de Ziditorul său, Cel ce este pururea, Îl socotește că nu este. Călcător de lege este acela ce ține legea lui Dumnezeu așa cum îi spune mintea lui cea rea și socotește că el crede în Dumnezeu când de fapt I se împotrivește prin erezie. Creștin este acela care, pe cât este cu putință unui om, urmează lui Hristos cu cuvintele, faptele și gândurile, crezând drept și fără de prihană în Sfânta Treime. Iubitor de Dumnezeu este acela care se împărtășește de toate cele firești și fără de păcat, și se străduiește, după puterea sa, să facă binele. Înfrânat este acela care în mijlocul ispitelor, al curselor și al zarvei, caută cu toată tăria să imite purtările celor ce sunt liberi de toate acestea.

Sfântul Ioan Scărarul

Un strop de viață în preajma Paștelui


În perioada aceasta, citesc Cartea Filocaliilor. Cele mai frumoase pagini , pentru că mi s-a părut foarte potrivită pentru Postul Paștelui. Înspirată de această culegere de învățături duhovnicești, am descoperit scrierile unui părinte al Bisericii, Ioan Climacus sau Sfântul Ioan Scărarul, egumenul Muntelui Sinai din secolul al 6-lea. Povețele Sfântului Ioan Scărarul se găsesc în culegerea denumită Scara, sau Scara dumnezeiescului urcuș (inspirată de scara din vedenia lui Iacov din Geneza 28), dar și în volumul IX al Filocaliei. Lectura Scării este cea mai importantă și specifică Postului Paștelui în bisericile tradiționale. Este împărțită în 30 de capitole, fiecare cu câte o temă distinctă. De aceea, pentru fiecare zi a lunii aprilie, am ales îndemnuri reprezentative din fiecare capitol care, dincolo de limbajul pe alocuri greoi sau arhaic, sper să ne inspire la o mai mare apropiere de Domnul, în zilele rămase din Postul Paștelui dar și după celebrarea Învierii Domnului.
După cum spune și Sfântul Ambrozie de la Optina, „Străduindu-te să trăiești cu evlavie, trebuie să-ți amintești și să nu uiți niciodată că tot ce citești și înțelegi trebuie să aplici la tine însuți, nu la alții, față de tine însuți să fii aspru cu bună înțelegere iar față de ceilalți să fii îngăduitor”.

Puteți, de asemenea, asculta cele două emisiuni CARTEA E O VIAȚĂ despre Cartea Filocaliilor pentru a descoperi învățăturile altor părinți ai Bisericii, aici:

Un strop de viață – Să cântăm! #16


Într-o zi, vom cânta ultimul cântec din această viață, și realitățile vieții de după moarte vor deveni experiența noastră curentă. Lasă cântările despre eternitate din repertoriul bisericii tale să îți fie atât de familiare, încât să îți stea în inimă și pe buze în timp ce pășești în eternitate.

„Să cântăm! Puterea transformatoare a cântării” de Keith și Kristyn Getty

 

Un strop de viață pentru mame #12


Ce să simt cu privire la această schimbare, cum să iubesc acest nou-născut micuț, cum să renunț la un întreg univers de timp neîntrerupt doar pentru mine, cum să am mereu, întotdeauna un prosopel la îndemână pentru momentele în care el va face inevitabil pipi în propria față sau în a mea în timpul schimbării scutecului. Nicio carte de „parenting” nu putea să facă o listă în 5 puncte care să mă ajute să înțeleg și să accept ce pierdusem și, mai mult, ce câștigasem.

Surprised by Motherhood de Lisa-Jo Baker