„Poate fi trimis Dumnezeu în exil?” de Mihai Frățilă


Astăzi vă propun să descoperim un volum inedit de predici apărut la Editura Humanitas, sub titlul interogativ Poate fi trimis Dumnezeu în exil?, scris de Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București. Continuă lectura „„Poate fi trimis Dumnezeu în exil?” de Mihai Frățilă”

„Strigăte de pe cruce” de Erwin W. Lutzer


În această zi de miercuri a Săptămânii Mari vă invit la Cruce pentru a medita la ultimele cuvinte ale Domnului Isus Hristos dinainte de a muri.

Pastorul și scriitorul Erwin W. Lutzer prezintă în cartea sa, Strigăte de pe cruce – o călătorie spre inima lui Isus aceste șapte ultime fraze. El mărturisește că această carte este scrisă cu convingerea că, cu cât pricepem mai bine ce a însemnat crucea pentru Cristos, cu atât vom înțelege mai bine ce ar trebui să însemne crucea pentru noi. Vom învăța faptul că pentru El crucea a însemnat ceva cu totul diferit de acele noțiuni sentimentale care însoțesc adesea o icoană purtată la gât. A sta la piciorul crucii înseamnă a adeveri scopul pentru care a creat Dumnezeu lumea. Aici vedem manifestate atributele lui Dumnezeu; și, dacă privim cu atenție, ne vedem pe noi înșine, cu toate nevoile, păcatele și decepțiile noastre. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că crucea este locul unde Dumnezeu a ales să îndepărteze mânia Lui de la cei care se vor încrede smeriți în Cristos ca Acela care a purtat păcatele lor. Continuă lectura „„Strigăte de pe cruce” de Erwin W. Lutzer”

Consensul evanghelic #30


Mântuirea omenirii pierdute și păcătoase este posibilă doar prin meritele sângelui vărsat al Domnului Isus Cristos, este primită prin credință, fără fapte și se caracterizează de regenerarea prin Duhul Sfânt.

Evangelical Fellowship of Canada

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #24


Mântuirea proprie de orice fel este imposibilă. Prin forțele proprii, ființele umane sunt pierdute pentru totdeauna.

Manifestul de la Manila, 1989

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Un strop de viață #866


Nimic din ce merită făcut nu poate fi realizat într-o viață de om; de aceea, trebuie să fim salvați prin speranță.

Nimic din ce facem, oricât de virtuos ar fi, nu poate fi realizat de unul singur; de aceea suntem salvați prin iubire.

Nimic din ce-i adevărat, frumos sau bun, nu are sens în contextul istoric imediat; de aceea trebuie să fim salvați prin credință.

Reinhold Niebuhr (1892 – 1971)