Devenind o prezență vindecătoare #21


Pentru a avea mai mult de dat celorlalți trebuie să avem mai puțin pentru noi: așteptări, planuri și evenimente programate. Să ne lăsăm deoparte egoismul pentru a-i vindeca pe ceilalți. Aproapele meu – prieten sau străin – trebuie să crească în mintea mea; atunci, în mod automat mă gândesc mai puțin la mine însumi. Aleg să îmi umplu mintea cu mai mult decât predicțiile, dorințele și năzuințele mele.


Dr. Albert S. Rossi – Cum să devii o prezență vindecătoare

Un strop de viață pentru mame #27


Flexibilitatea s-ar putea să nu fie o roadă a Duhului, dar este o trăsătură de caracter care îl definește pe Isus. Înseamnă să fii altruist și iubitor. Ne amintește că viața nu se învârte în jurul nostru. Ne ajută să punem nevoile altora mai presus de ale noastre. De asemenea, dă la iveală o viață care este supusă planurilor lui Dumnezeu. Este un mod de a spune că înțelegem că metodele lui Dumnezeu sunt mai înalte decât metodele noastre, că nu credem, de fapt, că suntem mai deștepți decât Dumnezeu.

Grumpy Mom Takes a Holiday de Valerie Woerner

„Strigăte de pe cruce” de Erwin W. Lutzer


În această zi de miercuri a Săptămânii Mari vă invit la Cruce pentru a medita la ultimele cuvinte ale Domnului Isus Hristos dinainte de a muri.

Pastorul și scriitorul Erwin W. Lutzer prezintă în cartea sa, Strigăte de pe cruce – o călătorie spre inima lui Isus aceste șapte ultime fraze. El mărturisește că această carte este scrisă cu convingerea că, cu cât pricepem mai bine ce a însemnat crucea pentru Cristos, cu atât vom înțelege mai bine ce ar trebui să însemne crucea pentru noi. Vom învăța faptul că pentru El crucea a însemnat ceva cu totul diferit de acele noțiuni sentimentale care însoțesc adesea o icoană purtată la gât. A sta la piciorul crucii înseamnă a adeveri scopul pentru care a creat Dumnezeu lumea. Aici vedem manifestate atributele lui Dumnezeu; și, dacă privim cu atenție, ne vedem pe noi înșine, cu toate nevoile, păcatele și decepțiile noastre. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că crucea este locul unde Dumnezeu a ales să îndepărteze mânia Lui de la cei care se vor încrede smeriți în Cristos ca Acela care a purtat păcatele lor. Continuă lectura „„Strigăte de pe cruce” de Erwin W. Lutzer”

Un strop de viaţă #552


Trebuie să începem să ne pocăim de lipsa noastră de sfinţenie în prezenţa Celui Sfânt; să ne pocăim de îngăduinţa prea mare de sine în prezenţa Hristosului altruist; să ne pocăim de asprimea noastră în prezenţa Hristosului binevoitor şi iertător. Trebuie să ne pocăim de atitudinea noastră călduţă în prezenţa Hristosului plin de zel, care arde ca o flacără.

A.W. Tozer, Umblarea mea zilnică

Un strop de viaţă #19


Ajută-mă, Doamne, să folosesc aceste zile în care văd într-un fel care să onoreze darul luminii. Şi cât timp văd, fă ca mâna mea călăuzitoare să fie grabnică la a-l ajuta pe cel ce bâjbâie din cauză că lumea lui e întunericul şi să împart cu alţii beneficiile darului vederii.

Fă, Doamne, să-mi acordez mintea ascultătoare pentru a auzi vocea umană care are nevoie de o ureche care s-o asculte.

Ajută-mă, Doamne, să-l ascult pe copilul Tău singur şi astfel să-mi exprim mulţumirea pentru că am urechi cu care să aud.

Dr. Paul Brand, în In the Likeness of God: The Dr. Paul Brand Tribute Edition of Fearfully and Wonderfully Made and In His Image

%d blogeri au apreciat: