„Strigăte de pe cruce” de Erwin W. Lutzer


În această zi de miercuri a Săptămânii Mari vă invit la Cruce pentru a medita la ultimele cuvinte ale Domnului Isus Hristos dinainte de a muri.

Pastorul și scriitorul Erwin W. Lutzer prezintă în cartea sa, Strigăte de pe cruce – o călătorie spre inima lui Isus aceste șapte ultime fraze. El mărturisește că această carte este scrisă cu convingerea că, cu cât pricepem mai bine ce a însemnat crucea pentru Cristos, cu atât vom înțelege mai bine ce ar trebui să însemne crucea pentru noi. Vom învăța faptul că pentru El crucea a însemnat ceva cu totul diferit de acele noțiuni sentimentale care însoțesc adesea o icoană purtată la gât. A sta la piciorul crucii înseamnă a adeveri scopul pentru care a creat Dumnezeu lumea. Aici vedem manifestate atributele lui Dumnezeu; și, dacă privim cu atenție, ne vedem pe noi înșine, cu toate nevoile, păcatele și decepțiile noastre. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că crucea este locul unde Dumnezeu a ales să îndepărteze mânia Lui de la cei care se vor încrede smeriți în Cristos ca Acela care a purtat păcatele lor. Continuă lectura „„Strigăte de pe cruce” de Erwin W. Lutzer”

Un strop de viață #364


Îl învinovăţim fără teamă pe Dumnezeu pentru un lucru pe care l-am pierdut noi în timp ce se afla în grija noastră, deşi am fost preveniţi să lăsăm acel lucru în grija Lui. Mirarea este unul din acele bunuri care necesită o pază permanentă şi o mânuire înţeleaptă

Dar înstrăinarea noastră de miracolul vieţii este generată de faptul că nu îl căutăm unde trebuie. Dumnezeu nu l-a aşezat niciodată în unele din locurile ori activităţile unde ne place nouă să-l căutăm. Oricât am căuta împlinirea şi miracolul în acele locuri, vom sfârşi de fiecare dată dezamăgiţi şi îndureraţi.

Ravi Zacharias, Redescoperă mirarea