Trebuie să începem să ne pocăim de lipsa noastră de sfinţenie în prezenţa Celui Sfânt; să ne pocăim de îngăduinţa prea mare de sine în prezenţa Hristosului altruist; să ne pocăim de asprimea noastră în prezenţa Hristosului binevoitor şi iertător. Trebuie să ne pocăim de atitudinea noastră călduţă în prezenţa Hristosului plin de zel, care arde ca o flacără.

A.W. Tozer, Umblarea mea zilnică

Reclame

Bunăvoinţa lui Isus este în dezacord cu asprimea, severitatea, duritatea, înverşunarea, amărăciunea şi aciditatea din viaţa atâtor oameni. Ce contrast! Cum Se poate simţi un Mântuitor binevoitor ca acasă cu un creştin aspru?

A.W. Tozer, Umblarea mea zilnică


Sunt hotărât să mă străduiesc cât pot de mult să renunţ la tot ceea ce nu este în armonie perfectă cu o dispoziţie bună, plăcută şi binevoitoare, liniştită, plină de pace, de mulţumire, de compasiune, de generozitate, de umilinţă, de blândeţe, de supunere, de amabilitate, de hărnicie, de sârguinţă, de dragoste, de răbdare, de moderaţie, de iertare, de sinceritate, şi să fac tot timpul ceea ce m-ar îndruma o astfel de dispoziţie să fac. Sunt hotărât să examinez cu stricteţe la fiecare sfârşit de săptămână dacă am făcut acest lucru (dimineaţa de duminică, 5 mai 1723).

Jonathan Edwards, Hotărâri în Hotărâri şi Sfaturi pentru cei convertiţi de curând


Sunt hotărât ca, atunci când voi simţi durere, să mă gândesc la durerile martirilor şi ale iadului.

Sunt hotărât să studiez Scripturile în mod constant şi frecvent, astfel încât să observ mereu o creştere în cunoaşterea lor.

Sunt hotărât ca, după necazuri, să mă cercetez ca să văd cu ce sunt mai bun în urma lor, să văd ce bine am obţinut prin ele şi ce aş fi putut obţine prin ele.

Să fie o măsură de bunăvoinţă în tot ceea ce spun (17 august 1723).

Jonathan Edwards, Hotărâri în Hotărâri şi Sfaturi pentru cei convertiţi de curând