Noi credem în lucrarea actuală a Duhului Sfânt prin care creștinul are posibilitatea să ducă o viață sfântă. 

The National Association of Evangelicals: mărturisire de credință

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Reclame

Harul lui Dumnezeu prin Isus Cristos este oferit fără plată tuturor oamenilor, dând posibilitatea tuturor celor care se vor întoarce de la păcat la neprihănire și prin credința în Isus Cristos, să primească iertare și curățare de păcat. În consecință, avem o Evanghelie pentru întreaga lume pentru ca oricine dorește să vină, oricine însetează să vină și oricine vrea să poată să crească și să aibă viață veșnică.

OMS International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Pocăința este acea părere de rău față de păcat care rezultă în urma lucrării de convingere a Duhului Sfânt. Implică experimentarea unui sentiment de vinovăție personal înaintea lui Dumnezeu, o îndepărtare voluntară de păcat și mărturisirea, respectiv îndreptarea păcatului acolo unde este posibil. Este pregătirea esențială pentru credința mântuitoare – încrederea în Cristos pentru mântuire. Din acel moment, credinciosul Îl are pe Duhul Sfânt ca ajutor și ca martor.

OMS International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Justificarea este actul de judecată prin har al lui Dumnezeu, prin care păcătosul este achitat pe deplin. Dumnezeu acordă iertare deplină pentru orice vină, eliberare de sub pedeapsa păcatelor comise și acceptare ca neprihănit nu pe baza meritelor sau eforturilor păcătosului, ci pe baza ispășirii lui Isus Cristos și a credinței păcătosului.

OMS International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden