Consensul evanghelic #19


Există un singur Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor, infinit în ființa și în perfecțiunea Sa. El există etern în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt care sunt de aceeași esență și egali în putere și în slavă.

Christianity Today International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Reclame

Consensul evanghelic #18


Dumnezeu este suveran în creație, în revelație, în mântuire și în judecata finală.

Universities and Colleges Christian Fellowship (UCCF – Regatul Unit)

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #16


Noi afirmăm că Sfânta Scriptură trebuie primită în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu plin de autoritate. Negăm faptul că Biserica, tradiția sau orice altă sursă umană conferă autoritate Scripturii.

Noi afirmăm că Scriptura este norma scrisă supremă prin care Dumnezeu întărește conșiința și că autoritatea Bisericii este subordonată autorității Scripturii. Negăm faptul că crezurile, conciliile sau declarațiile au o autoritate mai mare sau egală cu cea a Bibliei.

Declarația de la Chicago privind ineranța Bibliei, 1978

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden