Consensul evanghelic #53


Noi credem în Victoria finală a lui Dumnezeu asupra lui Satana și asupra răului și în instaurarea Împărăției Sale desăvârșite într-un cer nou și un pământ nou.

Asbury Theological Seminary

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #52


La sfârșitul veacului, trupurile celor morți vor fi înviate, cei drepți vor intra în posesia deplină a binecuvântării eterne în prezența lui Dumnezeu, iar cei răi vor fi condamnați la moarte veșnică.

Christianity Today International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #51


Noi credem în speranța binecuvântată că Isus Cristos va reveni curând pe acest pământ, în mod personal, vizibil și neașteptat, cu putere și slavă, pentru a-I aduna pe aleșii Săi, pentru a învia morții, pentru a judeca națiunile, pentru a-și desavârși Împărăția.

Wheaton College

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #50


Trebuie să demonstrăm dragostea lui Dumnezeu într-un mod vizibil, dovedind preocupare pentru cei privați de dreptate, de demnitate, de alimente și de adăpost.

Manifestul de la Manila, 1989

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #49


Noi afirmăm că prefigurările, profețiile și viziunile privind mântuirea și șalom în scripturile ebraice își găsesc împlinirea prezentă și viitoare în și prin Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care, prin întrupare, a ajuns evreu și S-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu și Mesia prin învierea Sa. Negăm justețea așteptării unui Mesia care încă nu a apărut în istoria umană.

Declarația de la Willowbank, 1989

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

%d blogeri au apreciat: