Noi credem în Victoria finală a lui Dumnezeu asupra lui Satana și asupra răului și în instaurarea Împărăției Sale desăvârșite într-un cer nou și un pământ nou.

Asbury Theological Seminary

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


La sfârșitul veacului, trupurile celor morți vor fi înviate, cei drepți vor intra în posesia deplină a binecuvântării eterne în prezența lui Dumnezeu, iar cei răi vor fi condamnați la moarte veșnică.

Christianity Today International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Noi afirmăm că prefigurările, profețiile și viziunile privind mântuirea și șalom în scripturile ebraice își găsesc împlinirea prezentă și viitoare în și prin Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care, prin întrupare, a ajuns evreu și S-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu și Mesia prin învierea Sa. Negăm justețea așteptării unui Mesia care încă nu a apărut în istoria umană.

Declarația de la Willowbank, 1989

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden