Făcând invitația Evangheliei, nu avem libertatea de a ascunde prețul uceniciei. Isus încă îi cheamă pe toți aceia care vor să Îl urmeze să se lepede de sine, să își ia crucea și să se identifice cu noua Sa comunitate. Rezultatele evanghelizării includ ascultarea de Cristos, integrarea în Biserica Sa și slujirea cu responsabilitate în lume.

Legământul de la Lausanne, 1974, clauza 4

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Reclame

Toți creștinii sunt chemați să joace un rol în îndeplinirea Marii Trimiteri a lui Isus, însă unii creștini au o chemare specială și un dar spiritual de a-L vesti pe Cristos și a aduce alți oameni la El. Pe aceștia îi numim evangheliști, după exemplul Noului Testament.

Declarația de la Amsterdam, 2000, Definiții 12

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Vestea Bună se concentrează asupra personajului istoric Isus, care a venit pentru a proclama Împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică într-o slujire umilă, care a murit pentru noi, devenind păcat și blestem în locul nostru și pe care Dumnezeu L-a reabilitat înviindu-L dintre cei morți.

Manifestul de la Manila, 1989, A, fragment din clauza 2; 21 de afirmații 3

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Noi afirmăm că Evanghelia încredințată Bisericii este în primul rând Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu este autorul ei și o descoperă oamenilor în și prin Cuvântul Său. Autoritatea și adevărul Evangheliei sunt bazate exclusiv pe persoana Sa.

Negăm faptul că adevărul și autoritatea Evangheliei sunt rezultatul intuiției sau al vreunei invenții umane. Negăm, de asemenea, că adevărul sau autoritatea Evangheliei se bazează pe autoritatea unei anumite biserici sau instituții omenești.

Evanghelia lui Isus Cristos, Afirmații și negații 1

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden