A-L proclama pe Isus Cristos ca „Mântuitor al lumii” nu înseamnă a afirma că toți oamenii sunt mântuiți fie în mod automat, fie în cele din urmă, și, cu atât mai puțin, că toate religiile oferă mântuirea în Cristos. Acest lucru înseamnă mai cu seamă proclamarea dragostei lui Dumnezeu pentru lumea păcătoasă prin invitarea tuturor oamenilor la a-I răspunde ca Domn și Mântuitor printr-un angajament personal de pocăință și de credință, făcut din inimă.

Legământul de la Lausanne

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #17


Noi afirmăm credința noastră în singurul Dumnezeu veșnic, Creator și Domn al lumii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care domnește peste toate lucrurile după scopul voii Sale.

Legământul de la Lausanne, 1974

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden


Mesajul Bibliei se adresează tuturor oamenilor. Revelația lui Dumnezeu în Cristos și în Scriptură este imuabilă, iar prin aceasta, Duhul Sfânt continuă să vorbească în prezent. Acesta luminează mințile oamenilor lui Dumnezeu în fiecare cultură pentru a primi adevărul ei proaspăt prin propriii lor ochi, descoperind, astfel, Bisericii înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu.

Legământul de la Lausanne, 1974, fragment din clauza 2

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden