Iată, Eu fac toate lucrurile noi. Acesta este mesajul răscumpărării pe care o avem în Cristos Isus. În Noul Ierusalim nu va mai fi nici plânset, nici durere. Acestea vor fi trecut, pentru că Cel ce domnește, Cel ce șade pe tron a biruit asupra lor. Firește că aceasta se va întâmpla în vremurile de pe urmă, atunci când Isus Se va întoarce ca să domnească pentru totdeauna asupra tuturor puterilor. Până atunci, avem lacrimi în ochi și suferim și ne vedem moartea cu ochii. Însă făgăduința făcută celor ce sunt în Cristos este că Dumnezeu va face toate lucrurile noi, mai presus de moarte, lacrimi și boli.

Kathryn Greene-McCreight, Întunericul, singurul meu însoțitor


Suferința nu este eliminată prin înviere, ci transformată de aceasta. „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:18-19). Învierea ne oferă nădejde pentru viitor. Odată cu întoarcerea lui Isus, moartea nu va mai fi. Venirea Sa în slavă va nimici chiar și puterea dușmanului suprem, moartea. Dumnezeu va șterge orice lacrimă. Însă acum încă avem lacrimi în ochi. Trupurile noastre sunt încă pradă morții. Dar în viitorul lui Dumnezeu, „Moarte, vei muri” (John Donne). Iată nădejdea creștină: prin puterea învierii lui Cristos, pârga învierii celor adormiți, vom fi înviați și noi la o viață fericită alături de Dumnezeu.

Kathryn Greene-McCreight, Întunericul, singurul meu însoțitor

CARTEA E O VIAȚĂ – episod special de Paște 2017


Creștinismul istoric a devenit ținta unor atacuri tot mai furibunde. Toate aceste acuzații pot submina în mod legitim înțelegerea tradițională cu privire la Cristos.

De aceea, Lee Strobel, autor al unor cărți binecunoscute precum Pledoarie pentru Cristos, Pledoarie pentru Creator și Pledoarie pentru credința creștină, își folosește din nou pregătirea juridică și experiența de jurnalist în cartea În apărarea lui Isuso investigație privind atacurile asupra identității lui Cristos, pe care v-o prezentăm sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 2 și 20 în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ.

Vom descoperi dacă acel Isus al creștinismului istoric reușește să iasă neatins din creuzetul scepticismului secolului 21. Aflăm opinii susținute de date convingătoare și de o logică fără fisură împotriva contestărilor aduse învierii și identității lui Cristos, la RVE București pe 94,2 FM sau pe rve.ro.


Duminică s-a născut speranța. Nu speranța că până la urmă totul va fi bine în viață. Nici măcar speranța că va fi viață după moarte, ci acea speranță care îi cheamă pe oameni să moară: față de ei înșiși și față de păcat, față de teamă și lăcomie. Să moară față de viața inferioară a sinelui inferior, ca să se poată naște un sine mult mai bun.

Dumnezeu, care a creat viața, a început s-o recreeze. Prin Isus, Dumnezeu a spus: „Să fie viață” iarăși.

John Ortberg, Cine este omul acesta?


Dacă nu ar fi existat învierea, nu ar fi existat nici:

 • Un Mântuitor care să poată mântui,
 • Un Rege care să domnească,
 • Un Păstor care să conducă,
 • Un Medic care să vindece,
 • Un Dătător care să poarte de grijă,
 • Un Mire care să iubească.

Dar pentru că El trăieşte, există:

 • Un Răscumpărător care iartă,
 • Un Domn care domneşte,
 • Un Războinic care cucereşte,
 • Un Mare Preot care mijloceşte,
 • Un Sfetnic care călăuzeşte,
 • Un mire care vine după mireasa Lui.

Roy Lessin, Meet Me in the Meadow