Descoperă numele lui Isus – Cuvântul lui Dumnezeu


La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.

Ioan 1:1 Continuă lectura „Descoperă numele lui Isus – Cuvântul lui Dumnezeu”

Consensul evanghelic #6


Dumnezeu, care este Însuși Adevărul și rostește doar adevărul, a inspirat Sfânta Scriptură pentru a se revela pe Sine omenirii prin Isus Cristos drept Creator și Domn, Răscumpărător și Judecător. Sfânta Scriptură este mărturia lui Dumnezeu despre Sine Însuși.

Declarația de la Chicago privind ineranța Bibliei, 1978, Sumar 1

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Un strop de viață #658


Dumnezeul tău nu este absent, distant, fără putere. Dumnezeul tău este vigilent, infinit, omnipotent și apropiat. El își instalează cortul și campează în mijlocul nostru. Isus poate veni să se instaleze în mijlocul nostru chiar acum. Slavă.

Slavă concretă pentru durerea noastră concretă.

El este Cuvântul, și când citești Cuvântul Său, Îi vezi slava.

Ann Voskamp, how to see everything around us — especially now

Un strop de viață #623


Domnul Isus Hristos este cuvântul final al lui Dumnezeu adresat omenirii. El este Profetul cel îndelung aşteptat „ca Moise”, a Cărui glorie depăşeşte într-un mod infinit pe cea a lui Moise sau a oricărui alt profet. Întrucât El este „Fiul cel preaiubit” al lui Dumnezeu, noi trebuie să „ascultăm de El” în „toate lucrurile”. În Predica de pe Munte, Hristos ne oferă un crâmpei din bunătatea radicală ce caracterizează pe aceia care aparţin Împărăţiei cerurilor. Neprihănirea lor depăşeşte cu mult pe cea a cărturarilor şi fariseilor, pentru că ea izvorăşte dintr-o inimă înnoită şi locuită de Duhul Sfânt. Legea lui Hristos nu răstoarnă Legea lui Moise, ci dimpotrivă, ea o „împlineşte” şi o aduce la final. Legea lui Moise a fost ca un gardian care este pus să păzească un copil sub disciplină strictă (ca un sclav) spre binele lui. Spre deosebire de aceasta, Legea lui Hristos ţine de tărâmul acelora care se bucură de calitatea deplină şi glorioasă de fii – un tărâm caracterizat de libertăţi şi responsabilităţi cu mult mai mari decât cele avute în vedere de Moise.

Charles Leiter, Legea lui Hristos

Un strop de viaţă #462


Ioan 14:15-21

Prin har, astăzi voi posti de la sentimentul că relaţia cu Tine este o povară. Astăzi voi sta cu Cuvântul Tău pentru că a citi Cuvântul Tău nu înseamnă să Te fac pe Tine să mă iubeşti… ci să ajung într-o stare în care să pot să Te aud cum îmi spui exact asta – că mă iubeşti chiar şi pe mine, în special pe mine. Ne pocăim de faptul că încercăm să dăm piept cu orice înainte de a fi căutat faţa lui Dumnezeu.

Ann Voskamp, A Lent to Repent and Refresh 10