Consensul evanghelic #6


Dumnezeu, care este Însuși Adevărul și rostește doar adevărul, a inspirat Sfânta Scriptură pentru a se revela pe Sine omenirii prin Isus Cristos drept Creator și Domn, Răscumpărător și Judecător. Sfânta Scriptură este mărturia lui Dumnezeu despre Sine Însuși.

Declarația de la Chicago privind ineranța Bibliei, 1978, Sumar 1

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden