„Descoperă frumusețea numelor lui Isus” de Asheritah Ciuciu


Descoperă frumusețea numelor lui Isus este invitația pe care ne-o lansează Asheritah Ciuciu, autoarea unei cărticele cu meditații de Advent.

Suntem atât de absorbiți de toate pregătirile, încât dimineața de Crăciun vine peste noi pe nesimțite și ajungem să ne simțim vinovați că nu avem mai mult entuziasm față de Isus în ziua în care ar trebui să sărbătorim nașterea Sa, observă ea în introducerea cărții.

Advent înseamnă „venire”, din latinescul adventus, și desemnează o perioadă de pregătire plină de expectativă pentru celebrarea primei veniri a lui Isus, în timp ce așteptăm cu nerăbdare cea de-a doua Sa venire pentru a-Și instaura Împărăția, chiar dacă totodată sărbătorim prezența Lui în mijlocul nostru prin intermediul Duhului Sfânt promis.

Prima referire clară la această perioadă de pregătire a fost făcută în secolul al VI-lea, unele menționări din surse incerte datând chiar din anul 380 d.Cr. de la Conciliul spaniol de la Zaragoza. În tradițiile diverselor biserici Adventul se practică în moduri diferite, dar, în general, sunt puse deoparte cele patru săptămâni de dinaintea Crăciunului pentru a pregăti inimile credincioșilor pentru sărbătoarea nașterii lui Isus Cristos.

În timpul Reformei, unii protestanți au minimizat importanța calendarului creștin liturgic din dorința de a se rupe total de Biserica Catolică. Însă, făcând acest lucru, am pierdut bogăția rezultată de construirea unei punți între închinarea noastră din secolul XXI cu cea din biserica primară.

În măsura în care această practică ne poate ajuta să medităm asupra Scripturii și să pătrundem cu mai multă profunzime în sărbătoarea Crăciunului, ea este un adaos valoros în tradițiile noastre de Crăciun și multe biserici evanghelice recunosc acest lucru pe măsură ce adaugă practici de Advent în programele de Crăciun ale bisericii.

În biserica apuseană, Adventul începe în cea de-a patra duminică înainte de Crăciun și durează până în Ajunul Crăciunului. Printre datini se numără adesea un calendar de Advent, meditații zilnice de Advent și o coroniță de Advent, făcută din crenguțe de brad și având cinci lumânări. Fiecare lumânare reprezintă o temă. Ele sunt aprinse pe rând în fiecare duminică și în Ajunul Crăciunului. Temele corespunzătoare fiecărei săptămâni diferă și ele în funcție de loc și confesiune, dar în general includ următoarele variații: speranță (sau promisiune), pregătire (sau așteptare sau profeție), bucurie (sau pace) și dragoste (sau adorare).

Asheritah Ciuciu și-a organizat ea însăși cartea cu meditații de Advent, Descoperă frumusețea numelor lui Isus în jurul acestor teme, invitându-ne apoi ca, zilnic, să medităm la semnificația unui nume al lui Isus, dintre cele 20 pe care le propune.

La fel ca atunci când rotești un briliant în lumina soarelui, meditarea asupra numelor lui Isus mi-a dat posibilitatea să admir numeroasele fațete ale caracterului Său, fiecare dintre ele fiind frumoasă în ea însăși, scrie Asheritah Ciuciu.

Vă invit să descoperiți câteva gânduri cu privire la 6 dintre numele cuprinse de Asheritah Ciuciu în cartea sa. Pe blog le găsiți însă pe toate în seria Descoperă numele lui Isus.

Tema primei săptămâni de Advent este speranța, iar primul nume este evident, ISUS.

Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale (Matei 1:21).

Numele Isus este transliterația numelui ebraic Iosua, care înseamnă „Domnul este mântuire”. În vremurile biblice acesta nu era un nume neobișnuit, tot așa cum Isus Însuși nu părea să fie ieșit din comun pentru cei alături de care a crescut. Cu toate acestea, numele pe care l-a primit El este de o mare însemnătate, având în vedere cine este El și ce a făcut El pe pământ.

În Vechiul Testament, Iosua i-a condus pe israeliți în Canaan. El a salvat poporul datorită conducerii sale pline de curaj, avântându-se în lupte sângeroase iar și iar, conducând sute de mii de persoane în Țara Promisă. Spre deosebire de primul Iosua, salvarea adusă de cel de-al doilea Iosua (Isus) a fost printr-o luptă epică pe care El a purtat-o singur, pregătind în liniște calea pentru ca poporul Său să intre în Țara Promisă a prezenței lui Dumnezeu.

Isus a venit ca să salveze oamenii din păcatele lor. Ceea ce primului Iosua nu i-a stat în putere să facă, cel de-al doilea Iosua S-a născut să împlinească.

Al doilea nume al lui Isus, pe care îl folosim noi aproape întotdeauna alături de Isus este CRISTOSUL (MESIA).

„Cristos” este traducerea grecească a cuvântului ebraic Mesia, care înseamnă „Cel uns”. În vremurile Vechiului Testament, ungerea însemna a fi pus deoparte pentru slujire, în special ca împărat sau preot. Isus a venit nu ca un uns oarecare, ci El era Cel uns atât Împărat, cât și Preot, pus deoparte nu de vreun om, ci de Dumnezeu Însuși.

Isus a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile lui Israel. El era Mesia, însă ei L-au respins. „A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:11-12). Cu multă recunoștință Îl celebrăm pe El ca fiind Cristosul, Cel uns nu doar pentru Israel, ci pentru toți oamenii care cred în El.

La sfârșitul fiecărei astfel de meditații din cartea Descoperă frumusețea numelor lui Isus, Asheritah Ciuciu a inclus și câte o provocare, o rugăciune și alte pasaje biblice pentru studiu aprofundat. Provocarea de la meditația referitoare la numele CRISTOS este următoarea: Ai încercat să Îl faci pe Isus să Se potrivească imaginii pe care o ai tu despre cine ar trebui să fie El sau ce ar trebui să facă El? Ia-ți timp în această perioadă pentru a citi evangheliile. Refamiliarizează-te cu Isus. Minunează-te de miracolele Sale. Chicotește la răspunsurile pline de duh pe care El le dă remarcilor răutăcioase ale fariseilor. Plângi atunci când poporul Său Îl respinge, iar El Se îndreaptă spre Golgota. Bucură-te când piatra este dată la o parte și mormântul este găsit gol. Treci dincolo de familiaritatea superficială față de relatările evangheliilor și cunoaște-L pe Cel uns așa cum este El revelat pe paginile Scripturii.

Tema celei de-a doua săptămâni de Advent este pregătirea, iar unul dintre numele lui Isus incluse în această săptămână este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.

Cuvântul este definit în dicționar ca fiind un element de vorbire distinct și cu sens, folosit pentru a comunica. Însă publicul grec căruia îi scria Ioan înțelegea nuanțele acestui termen ca incluzând atât „forma exterioară prin care este exprimat gândul, cât și gândul în sine”. Această utilizare a termenului logos pentru Isus în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu are câteva implicații:

În primul rând, Isus este Cuvântul creator al lui Dumnezeu, care a adus totul la viață: flori minunate, munți maiestuoși, superba auroră boreală, animale fascinante și apusuri de soare splendide. Creația lui Dumnezeu ne vorbește despre puterea Sa veșnică și natura Sa divină pentru că a fost făurită de Însuși Cuvântul Creator.

În al doilea rând, Isus este deopotrivă Cuvântul care comunică mesajul lui Dumnezeu, pentru că Isus este Dumnezeu întrupat. În trecut, Dumnezeu se folosea de profeți pentru a-i vorbi poporului Său, împărtășindu-Și gândurile și intențiile unui număr mic de persoane alese, care mai apoi răspândeau mesajul Lui mulțimilor de oameni. În Isus însă, Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns să fie la îndemâna oricui era dispus să îl asculte. Isus este revelarea deplină și comunicarea inteligentă a lui Dumnezeu, scrie Asheritah Ciuciu.

În cele din urmă, Isus este ultimul Cuvânt al lui Dumnezeu. El împlinește profețiile Vechiului Testament care fac trimitere la El și nu numai că pune în mișcare planul izbăvitor al lui Dumnezeu pentru poporul Său, dar îl și duce la bun sfârșit.

Nimic nu mai trebuie adăugat sau schimbat pentru ca oamenii să aibă o relație cu Dumnezeu și nimic nu va schimba vreodată finalitatea lucrării lui Isus pe cruce. Isus este tot ceea ce avem nevoie.

Următorul nume al lui Isus este strâns legat de cel precedent pentru că este ADEVĂRUL.

Isus a făcut numeroase afirmații de tipul „Eu sunt”, dar una dintre cele mai fascinante este afirmația că El este Adevărul.

Gândește-te: Satana este numit „tatăl minciunii” (Ioan 8:44). Însă Isus nu este doar opusul diavolului, așa cum adevărul nu este doar lipsa minciunii. Adevărul este conceptul care definește realitatea. El se află la polul opus față de minciună, pentru că minciunile nu pot exista fără să denatureze ceva sau să fie în contrast cu ceva. Spre deosebire de minciună, adevărul este de sine stătător. El nu are nevoie de nimic din exterior care să îl susțină; nu are nevoie de vreo altă confirmare, arată Asheritah Ciuciu.

De altfel, când Isus a stat în fața lui Pilat în ziua morții Sale, El a lămurit acest aspect al caracterului Său: „Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” Pilat a răspuns cu o întrebare străveche care este tot atât de relevantă și astăzi: „Ce este adevărul?” (Ioan 18:37). Față în față cu Adevărul Însuși, Pilat era atât de absorbit de propriul său mod de a vedea lumea, încât nu a putut să-L recunoască.

De aceea, scrie Asheritah Ciuciu, noi trebuie să ne umplem inima și mintea cu Adevărul, cufundând întreaga noastră viață în prezența Sa, așa încât să recunoaștem imediat minciunile dușmanului atunci când el încearcă să ne înșele. Isus, Adevărul, este Cel care ne eliberează.

A treia săptămână de Advent are ca temă bucuria, iar unul dintre numele lui Isus incluse în această săptămână în devoționalul Descoperă frumusețea numelor lui Isus este DOMNUL PĂCII.

În timpul vieții Sale pe pământ, Isus a restabilit pacea oriunde a mers. A liniștit furtuni violente; a adus vindecare celor bolnavi; a înviat morți; a iertat păcătoșii de păcatele lor.

Isus a venit să restabilească nu doar pacea așa cum o înțelegem noi, ca încetare a ostilităților, ci o armonie a vieții abundentă, deplină și trainică. Prima Sa venire a demarat acest proces de restaurare a păcii între noi și Dumnezeu; a doua Sa venire va aduce plinătatea pe care a intenționat-o El pentru creația Sa atunci când a pus în mișcare acest univers, scrie Asheritah Ciuciu.

Domnul păcii ne aduce pacea cu Dumnezeu, sfârșitul vrăjmășiei spirituale și al strădaniei noastre de a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu prin faptele noastre bune, precum și pacea minții și a inimii, o stare de tihnă în ciuda circumstanțelor dificile, pentru că știm că Dumnezeu este la cârmă.

Iar la fel cum El este Domnul păcii, tot așa El ne cheamă și pe noi să facem pace pretutindeni în jurul nostru. Chiar dacă lumea este copleșită de neliniște și îngrijorare, noi putem sta liniștiți pentru că știm că Isus îndreaptă toate lucrurile și putem participa alături de El în a aduce pacea într-o lume căzută în păcat în timp ce așteptăm cu nerăbdare viitoarea împărăție a păcii, ne încurajează Asheritah Ciuciu.

Un alt nume spre care ne îndreaptă aceasta atenția este PÂINEA VIEȚII.

Când Isus a folosit cuvintele: „pâinea vieții” și „pâine din cer”, cei care Îl ascultau s-ar fi gândit imediat la povestea manei. Dumnezeu le-a dat mană israeliților ce călătoreau prin deșert pentru a-i salva de la o moarte sigură prin înfometare. Într-un mod asemănător, Dumnezeu L-a dat pe Isus în lume pentru a ne salva de la o moarte sigură cauzată de separarea noastră de El, scrie Asheritah Ciuciu.

Isus Se oferă pe Sine tuturor celor ce cred în El, o invitație la părtășie care nu este adresată doar preoților, cum era în cazul pâinilor pentru punerea înaintea Domnului, ci este deschisă tuturor – așa cum Isus Însuși a mâncat împreună cu vameșii, prostituatele și păcătoșii, Iar frumoasa imagine a Cinei celei de taină ne amintește că trupul frânt al lui Isus ne asigură un loc la masa lui Dumnezeu. La fel cum o bucățică de pâine devine parte a trupului nostru și ne dă energie, tot așa și Isus devine parte din noi atunci când noi credem în El și ne deschide calea spre părtășia cu Dumnezeu. El astâmpără orice tânjire și dorință cu El Însuși: „Înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta” (Ps. 16:11). Pâinea vieții ne invită să ne ospătăm din El.

Tema ultimei săptămâni de Advent este dragostea și ce nume poate fi mai potrivit pentru a ilustra această temă decât EMANUEL (DUMNEZEU ESTE CU NOI).

Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1:23).

Versetul acesta este primul dintre cele patruzeci și trei de citate mesianice din Vechiul Testament pe care Matei le-a inclus în evanghelia scrisă de el. Făcând legătura dintre viața lui Isus și promisiunile Vechiului Testament, Matei demonstrează că nașterea și viața lui Isus au împlinit profețiile Vechiului Testament, cu scopul de a arăta purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru poporul Său și credincioșia Sa în împlinirea celor promise, scrie Asheritah Ciuciu.

De-a lungul istoriei, Dumnezeu Și-a dovedit dorința puternică de a fi aproape de poporul Său. Păcatul a deteriorat relația noastră cu El, dar întruparea lui Isus dovedește angajamentul lui Dumnezeu de a rămâne cu poporul Său.

Este uluitor când te gândești la acest lucru: Dumnezeu Însuși Și-a lăsat deoparte strălucirea, S-a îmbrăcat în trup de om și a devenit unul dintre noi. A umblat printre noi, a mâncat, a râs, a plâns, a dormit, S-a simțit obosit, mânios, fericit. El, Creatorul lumii, a devenit ca unul dintre cei creați, pentru că tânjește să fie cu noi. Și a fost gata să facă orice a fost nevoie, chiar și să-Și lase deoparte slava, smerindu-Se până la moarte – pe cruce – doar ca să fie cu noi pentru totdeauna. Ce dragoste uimitoare! – exclamă Asheritah Ciuciu.

Ultimul nume al lui Isus asupra căruia ne îndreptăm atenția astăzi este cel de OM AL DURERII.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința… scrie profetul Isaia.

În loc să fugă de suferință, Isus a înfruntat-o direct. În grădina Ghețimani, întrezărim chinul sufletesc prin care a trecut Isus înainte de a fi trădat. El le-a spus ucenicilor Săi: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte” (Matei 26:38), iar Luca descrie suferința lui Isus ca fiind atât de intensă, încât transpirația Sa era ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ (22:44).

În mod uimitor, Isus avea puterea de a opri totul cu un singur cuvânt, dar dragostea Sa pentru noi L-a silit să meargă mai departe. De bunăvoie, El a acceptat suferința, lăsându-Se cu smerenie ridiculizat chiar de cei pe care a venit să-i mântuiască. Fiecare moment de agonie în timp ce atârna pe cruce era un alt „da” șoptit acestei căi dureroase. Cel care este stăpânul universului și Se bucură de închinarea îngerilor a coborât din cer ca să fie disprețuit și părăsit de oameni. Și a făcut toate acestea din dragoste, ne amintește Asheritah Ciuciu.

Iar în final, iată care este provocarea inclusă după meditația asupra acestui nume al lui Isus: Pentru mulți, perioada Crăciunului aduce cu sine dezamăgire, pierdere, suferință, regret și durere. Poate că plângem și ne mâhnim pentru lucrurile pe care nu le avem, cu toate că suntem înconjurați de decoruri excesive de sărbătoare și urări vesele de sezon. În loc să ignori această durere, permite-i să iasă la suprafață și adu-o la picioarele lui Isus, care a fost El Însuși un om al durerii și care înțelege poverile care te apasă. Nu ar exista bucurie dacă povestea lui Isus nu ar fi conținut și o intensă suferință și respingere. Meditează astăzi la chinul lui Isus din ultimele Sale clipe de pe pământ. Reflectează la faptul că El știa tot ce Îl aștepta pe cruce și cu toate aceastea S-a supus voii Tatălui. Apoi petrece restul zilei închinându-te Lui, care a fost un Om al durerii și care acum este înălțat la dreapta lui Dumnezeu.

Cartea cu meditații de Advent Descoperă frumusețea numelor lui Isus de Asheritah Ciuciu conține și cinci planuri pentru momente de devoțiune în familie – câte unul pentru fiecare săptămână de Advent și pentru ziua de Crăciun, precum și idei de activități și de slujire. De asemenea, pe site-ul autoarei, onethingalone.com, găsiți materiale gratuite, cum ar fi ornamente de colorat sau felicitări pe care le puteți tipări acasă. Iată mai jos cum le-am folosit noi anul trecut.

Vă dorim ca în această perioadă de Advent să descoperiți că Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul și fie ca El să vă aducă Pacea, El, Pâinea Vieții, să vă sature foamea sufletească și să simțiți că Dumnezeu este cu voi prin Întruparea Sa ca Om al durerii în această lume care suferă atât de mult.

Puteți asculta episodul aici:

Autor: Irina Trancă

Sunt absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi a unui Master în Teoria şi Practica Editării, am fost voluntar la RVE Bucureşti din 2006 și am fost redactor angajat între anii 2016-2020. Printre autorii mei creştini preferaţi se numără Michael Card, Max Lucado, C.S. Lewis, Philip Yancey și Ruth Chou Simons; mă pasionează literatura pentru copii, romanele istorice, cărțile despre cărți și legătura dintre artă și credință, Japonia și modul în care frumusețea ne apropie de Dumnezeu. Sunt căsătorită și, din 2015, sunt și mama unui băiat, Mihai, pe care doresc să îl cresc cititor. Dacă vreți să fiți la curent cu ce citesc, mă găsiți pe Goodreads.

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: