Consensul evanghelic #43


Duhul Sfânt acordă și distribuie în mod suveran darurile Sale în Biserica Sa. Niciun dar al Duhului nu este distribuit tuturor credincioșilor. Membrii individuali primesc un dar al Duhului în scopul lucrării și al edificării Bisericii.

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

 

Consensul evanghelic #12


Duhul Sfânt, autorul divin al Scripturii, o autentifică pentru noi prin mărturia Sa interioară și ne deschide mințile pentru a-i înțelege semnificația.

Declarația de la Chicago privind ineranța Bibliei, 1978

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Un strop de viață #657


Chiar dacă temeliile lumii se prăbușesc, tot Îl avem pe Dumnezeu, iar în El avem tot ce este esențial pentru ființele noastre răscumpărate, pentru totdeauna. Îl avem pe Hristos, care a murit pentru noi și care acum stă la dreapta Măririi în ceruri, mijlocind în permanență și cu putere pentru noi. Avem Scriptura, care nu dă greș niciodată. Avem Duhul Sfânt care ne e Călăuză și Mângâietor. Avem rugăciunea și avem credința, iar acestea aduc raiul pe pământ și prefac apele amare ale Marei în ape dulci. Și dacă aici, jos, se întâmplă tot ce poate fi mai rău, avem casa Tatălui nostru și primirea pe care ne-o va face El.

A.W. Tozer, Lumea: teren de joacă sau câmp de luptă

Reluări CARTEA E O VIAŢĂ – 24 septembrie 2016


Ce ne putem aştepta să găsim atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu? Cum ar trebui să fie o relaţie cu El? La ce să ne aşteptăm de la un Dumnezeu care ne spune că suntem prietenii Lui? Sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 16:00 în emisiunea CARTEA E O VIAŢĂ vă invităm să descoperiţi răspunsul pe care îl dă Philip Yancey acestor întrebări în cartea În căutarea Dumnezeului nevăzut.

Aflaţi despre dorinţa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu care există în noi, despre credinţă, componenta esenţială în relaţia cu un Dumnezeu nevăzut, lucrarea Duhului Sfânt, etapele creşterii spirituale şi multe altele sâmbătă la RVE Bucureşti pe 94,2 FM sau pe rve.ro.

Pe drumul crucii #7


Pe drumul crucii (ziua 7) – Lumina Duhului

Matei 3:13-17 (NTR):

Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Însă Ioan încerca să-L oprească spunând:
– Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?
Isus i-a răspuns:
– Lasă să fie așa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept. Atunci Ioan a încuviințat.
Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și iată că cerurile (Îi) erau deschise și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“
Cugetă asupra Cuvântului.
Rugăciune: Tată, Isus cel fără păcat S-a smerit pentru un botez de care nu avea nevoie pentru că a vrut să ducă la îndeplinire tot ce aveai nevoie Tu. Noi facem asta? Arată-ne cum. Datorită ascultării smerite a lui Isus cerurile sunt acum deschise pentru noi, permiţând roadelor Duhului Sfânt – dragostei, bucuriei, păcii, îndelungii răbdări, blândeţii, bunătăţii, credincioşiei – să coboare peste noi. Schimbă-ne acum.
Scufundă-ne astăzi în apele salvării şi spală-ne păcatele datorită Trinităţii: Tatăl Îl trimite pe Fiul ascultător, Fiul ne arată calea către Tine, Duhul coboară cu roadele. Ne aplecăm la pământ.
Fiind adoptaţi în familia Ta datorită Fiului Tău preaiubit care ne aduce mare bucurie, fă-ne astăzi să-i aducem Tatălui o mare bucurie.
Trăieşte Cuvântul: Astăzi, adu-I bucurie Tatălui trăind roadele Duhuui: Arată-ţi iubirea faţă de cineva din famila ta. Fii împăciuitor şi muşcă-ţi limba. Vorbeşte cu blândeţe. Gândeşte-te la Duhul Sfânt care s-a coborât asupra Fiului.
Şi lasă-L pe El să-ţi lumineze ziua.
Ann Voskamp
%d blogeri au apreciat: