Consensul evanghelic #19


Există un singur Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor, infinit în ființa și în perfecțiunea Sa. El există etern în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt care sunt de aceeași esență și egali în putere și în slavă.

Christianity Today International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #17


Noi afirmăm credința noastră în singurul Dumnezeu veșnic, Creator și Domn al lumii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care domnește peste toate lucrurile după scopul voii Sale.

Legământul de la Lausanne, 1974

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Pe drumul crucii #7


Pe drumul crucii (ziua 7) – Lumina Duhului

Matei 3:13-17 (NTR):

Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Însă Ioan încerca să-L oprească spunând:
– Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?
Isus i-a răspuns:
– Lasă să fie așa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept. Atunci Ioan a încuviințat.
Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și iată că cerurile (Îi) erau deschise și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“
Cugetă asupra Cuvântului.
Rugăciune: Tată, Isus cel fără păcat S-a smerit pentru un botez de care nu avea nevoie pentru că a vrut să ducă la îndeplinire tot ce aveai nevoie Tu. Noi facem asta? Arată-ne cum. Datorită ascultării smerite a lui Isus cerurile sunt acum deschise pentru noi, permiţând roadelor Duhului Sfânt – dragostei, bucuriei, păcii, îndelungii răbdări, blândeţii, bunătăţii, credincioşiei – să coboare peste noi. Schimbă-ne acum.
Scufundă-ne astăzi în apele salvării şi spală-ne păcatele datorită Trinităţii: Tatăl Îl trimite pe Fiul ascultător, Fiul ne arată calea către Tine, Duhul coboară cu roadele. Ne aplecăm la pământ.
Fiind adoptaţi în familia Ta datorită Fiului Tău preaiubit care ne aduce mare bucurie, fă-ne astăzi să-i aducem Tatălui o mare bucurie.
Trăieşte Cuvântul: Astăzi, adu-I bucurie Tatălui trăind roadele Duhuui: Arată-ţi iubirea faţă de cineva din famila ta. Fii împăciuitor şi muşcă-ţi limba. Vorbeşte cu blândeţe. Gândeşte-te la Duhul Sfânt care s-a coborât asupra Fiului.
Şi lasă-L pe El să-ţi lumineze ziua.
Ann Voskamp

Un strop de viaţă #91


Biblia prezintă, dacă vreţi, o „trinitate de gemete“, un progres al intimităţii în relaţia lui Dumnezeu cu creaţiunea Sa. Vechiul Testament vorbeşte despre un Dumnezeu care se află undeva sus, un Tată care se îngrijeşte de neînsemnatele noastre nevoi. Evangheliile merg un pas mai departe, vorbind despre un Dumnezeu care se află alături de noi, care a devenit unul dintre noi, având urechi, corzi vocale şi celule nervoase. Epistolele prezintă un Dumnezeu care se află înăuntru, un Spirit invizibil care dă glas nevoilor neexprimate. Capitolul „suspinelor“, Romani 8, se încheie cu promisiunea unei zile în care nu vor mai exista cauze care să producă suspine.

Philip Yancey, În căutarea Dumnezeului nevăzut

„În căutarea Dumnezeului nevăzut“ de Philip Yancey


În căutarea Dumnezeului nevăzutVă propun astăzi să pornim În căutarea Dumnezeului nevăzut. Aşa se numeşte cartea lui Philip Yancey pe care vă invit să o descoperiţi astăzi, care caută un răspuns la întrebarea Ce ne putem aştepta să găsim? atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu. Iată ce mărturiseşte autorul despre scrierea acestei cărţi: Într-un anumit fel pot spune că am scris această carte încă din prima zi în care am simţit foamea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, şi ea pare fundamentală, dar multe dintre reţetele pe care le-am aplicat nu mi-au adus satisfacţia dorită. Creştinii propovăduiesc promisiunea strălucitoare a unei „relaţii personale cu Dumnezeu“, dorind să arate că a-L cunoaşte pe Dumnezeu se aseamănă cu procesul cunoaşteri unei fiinţe umane. Cu toate acestea, într-o zi se lasă o perdea grea, perdea ce separă invizibilul de vizibil. Cum pot avea o relaţie personală cu o fiinţă de care nu sunt sigur că există? Ori există posibilitatea de a fi sigur? Continuă lectura „„În căutarea Dumnezeului nevăzut“ de Philip Yancey”