Consensul evanghelic #27


Domnul nostru Isus Cristos este Dumnezeu vizibil în trup, născut din Fecioara Maria, El a trăit o viață fără păcat. În timpul lucrării Sale pământești a înfăptuit miracole. A murit în locul nostru pentru a ispăși păcatele noastre. A fost îngropat, iar a treia zi a înviat din morți. S-a înălțat la cer. El este singurul mijlocitor și Mântuitor al lumii. Se va întoarce personal cu autoritate și cu putere.

Evangelical Seminary of South Africa

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #26


Noi credem în Isus Cristos, care, fără a fi alterată dumnezeirea Sa eternă, a devenit om prin conceperea de către Duhul Sfânt și prin naștere din fecioară.

Network of International Christian Schools (NICS)

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

În așteptarea Darului #8


Astăzi, sau de acest Crăciun, nu voi urca trepte pentru a impresiona pe cineva. Nu există trepte de urcat, deoarece Cristos a coborât pe o scară pentru a mă răscumpăra. Dumnezeu nu vrea să îmi ţină socoteala greşelilor sau să îmi numere reuşitele, ci doreşte să Se întâlnească cu mine.

Un strop de viaţă #524


Te ador, Isuse,

Dumnezeu ascuns,

în această taină nouă

nepătruns;

Şi, plecând genunchii

înaintea Ta,

recunosc ce-adâncă-i neputinţa mea.

Simţurile mele nu te

pot afla:

numai prin credinţă

văd prezenţa ta;

Cred tot ce ai spus tu,

Fiule-ntrupat,

nu-i cuvânt pe lume

mai adevărat!

Toma de Aquino, Adoro te devote în Brant Pitre, Misterul Cinei de pe urmă. Isus şi rădăcinile iudaice ale Euharistiei

Un strop de viaţă #391


Crăciunul este sărbătorirea unei invazii. Cerul ia cu asalt pământul, Duhul Sfânt se aşază în pântecul unei femei, Cuvântul ia cu asalt carnea. Pe scurt, Dumnezeu năvăleşte mântuitor asupra lumii, într-un gest de disperare sacră.

Andrei Pleşu, Note, stări, zile 1968-2009