Pe drumul crucii #11


Pe drumul crucii (ziua 11) – Împărăţia cu susul în jos

Matei 5:1-12 (NTR):

Când a văzut Isus mulțimile, a urcat pe munte și S-a așezat jos. Ucenicii Săi au venit la El, iar El a început să vorbească și să-i învețe astfel:

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor!
Ferice de cei îndurerați, căci ei vor fi mângâiați!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor!
Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, (mințind) împotriva voastră, din pricina Mea!
Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot așa i-au persecutat și pe profeții dinaintea voastră!”

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Dumnezeule Tată, Tu binecuvântezi. Este esenţa a ceea ce eşti Tu, Dumnezeul care atât de mult a iubit, încât a dat… Şi Tu binecuvântezi cu tot felul de bunătăţi şi fericire când urmăm căile Tale radicale, împotriva culturii. Înainte de răstignirea Sa, Fiul Tău i-a răspuns lui Pilat când Îl interoga, „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.” Predica lui Isus de pe munte nu este doar o mărturie a acestui adevăr, ci ne şi invită în Împărăţia Sa. Tată, ne strângem în jurul Tău şi Te rugăm să ne înveţi cum să trăim ca cetăţeni ai Tăi. Cetăţeni ai împărăţiei cu susul în jos.

Trăieşte Cuvântul: Astăzi, trăieşte în modurile radicale descrise în Predica de pe Munte a lui Isus. Găseşte o persoană căreia să-i arăţi milă. Astăzi, luptă pentru pace în relaţiile tale. Susţine ceea ce este drept şi bucură-te când eşti persecutat. Poate cineva să spună astăzi că eşti un cetăţean al Împărăţiei Sale?

Ann Voskamp

Un strop de viaţă #98


Ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu. (Matei 5:8)

Dar cine are inima curată? Este acela care nu şi-a pătat inima cu propria răutate, dar nici cu propria bunătate, ci şi-a predat-o pe deplin lui Isus. Pe Dumnezeu Îl va vedea omul a cărui inimă a devenit o oglindă a chipului lui Hristos.

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei

„Costul uceniciei“ de Dietrich Bonhoeffer


Astăzi vă propun să ne îndreptăm atenţia spre o carte de referinţă, din care mulţi autori creştini citează, scrisă de un om foarte respectat din mediul creştin european al secolului trecut. Este vorba despre Costul uceniciei scrisă de Dietrich Bonhoeffer, un pastor şi scriitor german din secolul 20. Acesta a fost unul dintre creştinii care s-au opus genocidului şi violenţelor din Germania celui de-al Doilea Război Mondial şi un martir modern a cărui experienţă în perioada nazistă a dat o nouă înţelegere a costului dedicării purtării crucii.

Viaţa şi mărturia lui Dietrich Bonhoeffer sunt impresionante şi veţi fi convinşi şi voi dacă veţi citi prefaţa cărţii. Este o carte foarteCostul uceniciei complexă, şi o recomand tuturor acelora care sunt pasionaţi de teologie şi de analiză biblică detaliată şi aproape filosofică. Tonul cărţii este foarte serios şi sobru şi cred că este o carte ce merită citită pe îndelete, puţin câte puţin. Citirea ei îndeamnă la luarea unor decizii cu privire la viaţa noastră, care cu siguranţă vor fi nişte măsuri drastice. Modul în care e scrisă dă de înţeles că nu există decât o singură cale de a fi ucenic, există un singur tip de ucenic, iar această chemare cere totul, şi nimic mai prejos.

Continuă lectura „„Costul uceniciei“ de Dietrich Bonhoeffer”