Un strop de viaţă #181


Pentru a avea o inimă curată, noi trebuie să ne supunem toate gândurile autorităţii lui Cristos. Dacă suntem dispuşi să o facem, El ne va face asemănători cu El. Aşa lucrează El. Cu cât eşti mai selectiv în privinţa seminţelor, cu atât mai încântat vei fi de recoltă.

Max Lucado, Asemenea lui Isus

Un strop de viaţă #98


Ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu. (Matei 5:8)

Dar cine are inima curată? Este acela care nu şi-a pătat inima cu propria răutate, dar nici cu propria bunătate, ci şi-a predat-o pe deplin lui Isus. Pe Dumnezeu Îl va vedea omul a cărui inimă a devenit o oglindă a chipului lui Hristos.

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei