Un strop de viaţă #104


Ascultarea este primul pas, pentru că ne duce la Hristos. Chiar dacă nu credem că ne va duce, trebuie să îl facem pentru că aşa ne este poruncit. Ucenicul este scos din siguranţa relativă a vieţii şi aruncat într-o nesiguranţă deplină (care, în realitate, înseamnă siguranţa şi protecţia absolute ale părtăşiei cu Isus), dintr-o viaţă previzibilă şi calculabilă (care, în realitate este imprevizibilă) într-una complet imprevizibilă şi întâmplătoare (care, de fapt, este singura necesară şi calculabilă); din sfera posibilităţilor finite (ele fiind în realitate infinite) în cea a posibilităţilor infinite (adică în singura realitate eliberatoare).

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei

Un strop de viaţă #98


Ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu. (Matei 5:8)

Dar cine are inima curată? Este acela care nu şi-a pătat inima cu propria răutate, dar nici cu propria bunătate, ci şi-a predat-o pe deplin lui Isus. Pe Dumnezeu Îl va vedea omul a cărui inimă a devenit o oglindă a chipului lui Hristos.

Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei