Un strop de viață #808


Îmi poți arăta un om de pe pământ, care n-ar avea destul de lucru toată viața pentru a împlini și această Poruncă? Căci cine trăiește fără de ispită, fie și măcar o oră? Ca să nici nu mai pomenesc de ispitele pe care ți le fac necazurile, care sunt fără de număr! Totuși, cea mai primejdioasă dintre toate ispitele este atunci când nu ai parte de nici o încercare și totul îți merge bine; căci atunci omul este ispitit să-L uite pe Dumnezeu, să devină prea îndrăzneț și să folosească cum nu trebuie vremea de belșug. Dar tocmai atunci, într-o asemenea vreme când îi merge bine, omul are nevoie să cheme de zece ori mai mult Numele Domnului decât la vreme de necaz.

Marin Luther, Despre faptele bune în Scrieri, volumul 2, Reforma și viața socială

Un strop de viaţă #528


Nu trebuie crezut că Biserica e o societate de oameni desăvârşiţi care fac lucruri mari. E societatea unor păcătoşi iertaţi care-şi plătesc datoria de neplătit a dragostei lucrând pentru Împărăţia lui Dumnezeu în orice chip pot, ştiindu-se pe ei înşişi nevrednici de această sarcină. În clipa în care orice creştin, şi mai cu seamă orice lider creştin, uită asta – în clipa în care oricine dintre noi îşi imaginează că suntem în mod automat speciali sau deasupra primejdiilor şi ispitelor care-i afectează pe muritorii obişnuiţi – , în acea clipă suntem în cel mai grav pericol. Dezastruoasa prăbuşire a lui Petru a venit doar la o oră sau două după ce declarase că-l va urma pe Iisus până la închisoare, ba chiar până la moarte.

N.T. Wright, Iisus pur şi simplu – o nouă viziune despre cine a fost, ce a făcut şi de ce contează

Reluări CARTEA E O VIAŢĂ – 25 iunie 2016


C.S. Lewis este autorul cunoscutei serii pentru copii, Cronicile din Narnia, dar şi al lucrări apologetice Creştinism pur şi simplu.

Săptămâna aceasta în emisiunea CARTEA E O VIAŢĂ vă prezentăm o altă carte scrisă de C.S. Lewis care nu este însă nici o carte de aventuri, nici una de apologetică, dar este la fel de palpitantă ca ce dintâi şi la fel de profundă ca cea de-a doua, pentru că, într-un fel, spune o poveste. O poveste despre viaţa spirituală.

Sâmbătă, 25 iunie, de la ora 16:00 vă invităm să descoperiţi Scrisorile lui Zgândărilă sau Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, o poveste din culise.

Scopul ei nu a fost să facă speculaţii asupra vieţii diavoleşti, ci să aducă la lumină o nouă perspectivă asupra vieţii omeneşti, spune C.S. Lewis.

Vă invităm să descoperim împreună câteva subtilităţi ale naturii umane pe care le putem vedea cel mai bine doar dintr-o analiză la rece, din afara noastră, sâmbătă la RVE Bucureşti pe 94,2 FM sau pe rve.ro.

Pe drumul crucii #8


Pe drumul crucii (ziua 8) – Trăind cu pâinea Lui

Luca 4:1-13 (NTR)

Plin de Duhul Sfânt, Isus S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, fiind ispitit de diavol timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea, iar la sfârșitul lor a flămânzit.
Diavolul I-a zis: – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să devină pâine!
Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, (ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu!)
Atunci diavolul L-a dus sus, într-un loc înalt, și I-a arătat într-o clipă toate regatele lumii.
Apoi I-a zis: – Ție Îți voi da autoritatea tuturor acestora și gloria lor, căci mie mi-a fost dată, iar eu o dau cui vreau. Deci, dacă te închini înaintea mea, toată va fi a Ta!
Isus i-a răspuns: – Este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să I te închini și numai Lui să-I slujești!“
Apoi L-a dus la Ierusalim, L-a pus să stea pe streașina Templului și I-a zis: – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici, căci este scris: „El va da porunci îngerilor Săi cu privire la Tine, ca să Te păzească!“ și „Ei Te vor purta pe brațele lor, ca nu cumva să-Ți lovești piciorul de vreo piatră!“
Isus i-a răspuns: – S-a zis: „Să nu-L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău!“
După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El până la o vreme anume.

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Tată, El a flămânzit şi a mâncat. Din pâinea Cuvântului Tău. Fă-ne şi pe noi să facem la fel. El a fost momit cu strălucirea acestei lumi şi S-a închinat. Ţie şi numai Ţie. Ajută-ne şi pe noi să facem la fel.

A fost provocat cu Scriptura. Dar El cunoştea toată Scriptura. Ajută-ne şi pe noi să facem la fel.

El a fost ispitit. Şi a biruit. Ajută-ne şi pe noi să facem la fel. Astăzi ajută-ne să rămânem în El.

Trăieşte Cuvântul: Astăzi, posteşte. Flămânzeşte numai după Dumnezeu. În loc să mănânci, închină-te, lasă Cuvântul Lui să locuiască în tine din belşug, umplându-te. Pentru că el este viaţa ta.

Ann Voskamp

„Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr“ de C.S. Lewis


Pe 23 noiembrie 2013 s-au împlinit 50 de ani de la moartea lui C.S. Lewis, fapt ce a prilejuit numeroase evenimente, activităţi şiSfaturile unui diavol mai bătrân către unul mai tânăr conferinţe în întreaga lume. Însă opera lui continuă să influenţeze, aşa că astăzi vă prezentăm o carte atipică şi originală în felul în care este scrisă şi în conţinutul ei. Ea a apărut pentru prima oară în 1942, dar este la fel de actuală şi astăzi în secolul 21. Deşi nu este nici o carte de aventuri, precum Cronicile din Narnia, nici una de apologetică, precum Creştinism, pur şi simplu, este la fel de palpitantă ca ce dintâi şi la fel de profundă ca cea de-a doua, pentru că, într-un fel, spune o poveste. O poveste despre viaţa spirituală. Continuă lectura „„Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr“ de C.S. Lewis”