Un strop de viață #821


Dumnezeu n-a lucrat nicicând cu oamenii, precum nu lucrează nici astăzi, ci doar prin cuvintele făgăduielii. Noi, pe de altă parte, nu putem lucra cu Domnul decât prin credința în cuvântul făgăduielii Sale. Faptele noastre El nu le bagă în seamă și nici n-are nevoie de ele. Căci prin ele acționăm mai mult împotriva oamenilor, cu oamenii și pentru noi înșine. Dar El are nevoie să ne vadă cu credință față de făgăduielile Sale, așteptându-le cu răbdare și credincioșie, și cinstindu-le cu credință, speranță și dragoste. Și așa se face că El Își încredințează cinstea Lui nouă: nu prin strădania noastră, ci prin îndurarea, promisiunile și darurile Sale avem tot ceea ce este bun.

Martin Luther, Scrieri I

Un strop de viață #808


Îmi poți arăta un om de pe pământ, care n-ar avea destul de lucru toată viața pentru a împlini și această Poruncă? Căci cine trăiește fără de ispită, fie și măcar o oră? Ca să nici nu mai pomenesc de ispitele pe care ți le fac necazurile, care sunt fără de număr! Totuși, cea mai primejdioasă dintre toate ispitele este atunci când nu ai parte de nici o încercare și totul îți merge bine; căci atunci omul este ispitit să-L uite pe Dumnezeu, să devină prea îndrăzneț și să folosească cum nu trebuie vremea de belșug. Dar tocmai atunci, într-o asemenea vreme când îi merge bine, omul are nevoie să cheme de zece ori mai mult Numele Domnului decât la vreme de necaz.

Marin Luther, Despre faptele bune în Scrieri, volumul 2, Reforma și viața socială

Un strop de viață #806


Sărbătoarea sufletească, pe care Dumnezeu o înțelege în această poruncă, este aceea să nu ne lăsăm prinși doar de muncă și meșteșug, ci să ne bizuim, atunci când le îndeplinim, cu atât mai mult pe Domnul, luând seama că nimic nu este propria lucrare a puterilor noastre.

Marin Luther, Despre faptele bune în Scrieri, volumul 2, Reforma și viața socială

Un strop de viață #805


Lucrările nu sunt lucrul cel bun pentru ca creștinul să fie evlavios și drept în fața lui Dumnezeu, ci trebuie făcute din dragoste nesilită și pe degeaba, pentru a fi plăcut lui Dumnezeu, nu pentru a căuta sau a nădăjdui altceva, măcar că lui Dumnezeu Îi sunt plăcute, lucru pe care Îl arată în cel mai fericit fel.

Martin Luther, citat de Erwin W. Lutzer în Reforma și întoarcerea la Evanghelie. Un model pentru Biserica de azi

Un strop de viață #804


De aceea, uită-te în jurul tău: fapta bună pe care o facem doar pentru noi ne ridică și ne duce la noi înșine, căci noi căutăm doar propriul folos și propria mântuire, dar Poruncile lui Dumnezeu ne împing spre aproapele nostru, adică la a-i fi de folos altuia pentru mântuire.

Marin Luther, Despre faptele bune în Scrieri, volumul 2, Reforma și viața socială