Un strop de viață #214


Nu ţi se cere să te încrezi într-un Isus mort, ci în Cel care, deşi a murit pentru păcatele noastre, a înviat pentru justificarea noastră. Poţi să vii la Isus imediat ca la un prieten viu şi prezent. El nu este doar o amintire, ci o Persoană care există în mod continuu şi care îţi va auzi rugăciunile şi va răspunde la ele.

El trăieşte cu scopul de a continua lucrarea pentru care odată şi-a dat viaţa. El mijloceşte pentru păcătoşi la dreapta Tatălui şi din acest motiv El poate să-i salveze în mod desăvârşit pe cei care vin la Dumnezeu prin El. Vino şi încearcă-L pe acest Salvator viu dacă nu ai făcut-o niciodată până acum!

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viață #212


Isus dă oricui se deschide înaintea Lui o viaţă plină de semnificaţie şi de împlinire. El transcende fiecare limită şi graniţă şi ne dă puterea să facem lucruri pe care nu am fi putut să le facem fără El. El este singurul care ne poate da viaţă înaintea morţii, dar şi viaţa de apoi. Fără El murim câte puţin în fiecare zi. Cu El ca Mântuitor al nostru devenim din ce în ce mai plini de viaţă.

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viață #210


Isus a înviat din morţi pentru a frânge puterea morţii asupra oricui primeşte viaţa Lui. Isus a biruit moartea – fie că e vorba de sfârşitul vieţii sau de feluritele moduri în care înfruntăm moartea zilnic. În moartea visurilor noastre, a resurselor noastre financiare, a sănătăţii sau a relaţiilor. Isus poate să reînvie prin viaţa Lui orice aspect mort din noi. Aşadar, nu trebuie să ne simţim deznădăjduiţi.

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viaţă #209


Femeile care stătuseră de veghe pline de credincioşie în timpul lungilor ore de suferinţă ale lui Isus s-au întors împreună duminică dimineaţa pentru a termina procesul de îmbălsămare pe care îl făcuseră la repezeală Iosif şi Nicodim târziu în după-masa de vineri. Vocile lor se auzeau în aerul proaspăt de dimineaţă în timp ce vorbeau despre cum vor da piatra la o parte. Ştiau că le va fi imposibil s-o facă, chiar dacă ar fi împins-o toate deodată.

Ce piatră? Ce obstacol stă în faţa ta pe care crezi că nu poţi să-l muţi sau să-l depăşeşti, care te împiedică să te dedici cu totul Domnului? Este vorba despre piatra limitelor financiare? Lipsa de experienţă practică? Slăbiciunea fizică? Dacă ne agăţăm neclintit de credinţa noastră în El, perseverând în devotamentul nostru faţă de El, El va rostogoli pietrele pentru noi!

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viaţă #203


Scriitorii de imnuri şi artiştii ne-au lăsat o imagine a lui Isus atârnând pe o cruce pe un deal îndepărtat. De fapt, locul execuţiei era chiar în afara porţii cetăţii, lângă drumul principal care ducea la Ierusalim. Iar cei ce erau crucificaţi erau ridicaţi la mai puţin de jumătate de metru deasupra pământului.

Asta înseamnă că Isus a fost dezbrăcat de toată demnitatea, modestia şi puritatea persoanei Sale fizice, iar El a fost lăsat gol, să moară în căldura mistuitoare, zbătându-se şi gemând, practic la acelaşi nivel cu cei ce treceau în drumul lor spre şi dinspre cetate.

În graba lor să ajungă la timp la Templu pentru a cumpăra un miel pentru jertfă, oare au observat pelerinii care se pregăteau pentru Paşte Mielul lui Dumnezeu care era sacrificat pentru păcatul lor? În timp ce Isus Îşi dădea viaţa, oamenii treceau poate fără să arunce măcar o privire. Într-o măsură mai mică, te sacrifici şi tu pentru cei care nici măcar nu observă? Isus înţelege.

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross