Descoperă numele lui Isus – Mielul lui Dumnezeu


Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29) Continuă lectura „Descoperă numele lui Isus – Mielul lui Dumnezeu”

Un strop de viaţă #413


„…perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două…“

(Matei 27:51)

Evenimentul anual strângea întotdeaua o mare mulţime. Preotul urca în mod solemn treptele templului, ţinând în braţe un miel. În timp ce oamenii aşteptau afară, el trecea de perdeaua cea mare şi intra în Sfânta Sfintelor. Ucidea mielul pe altar şi se ruga ca sângele curs să-l satisfacă pe Dumnezeu. Păcatele erau date la o parte. Şi oamenii răsuflau uşuraţi.

Marea perdea atârna ca o aducere-aminte a distanţei dintre Dumnezeu şi om. Aceasta era un hău adânc pe care nu-l putea trece nimeni. Omul pe insula lui… în carantină din cauza păcatului.

Dumnezeu ar fi putut să lase lucrurile aşa. Ar fi putut să-i lase pe oameni izolaţi. Ar fi putut să se spele pe mâini de toată treaba. Ar fi putut să întoarcă spatele, să arunce prosopul şi să o ia de la capăt pe o altă planetă. Ar fi putut, să ştii.

Dar nu a făcut-o.

Dumnezeu însuşi a trecut peste hău. În întunericul unei eclipse de soare, el şi un Miel au stat în Sfânta Sfintelor. El a pus Mielul pe altar. Nu Mielul unui preot sau al unui evreu sau al unui păstor, ci Mielul lui Dumnezeu. Îngerii au fost reduşi la tăcere atunci când sângele Jertfei Suficiente a început să curgă pe altarul aurit. Acolo unde curgea sângele mieilor acum curgea sângele vieţii.

„Iată Mielul lui Dmnezeu.“

Şi atunci s-a întâmplat. Dumnezeu s-a întors şi s-a uitat ultima dată la perdea. „Până aici, gata!“ Şi s-a rupt… de sus până jos. S-a rupt în două.

„Până aici, gata!“ „Gata cu mieii!“ „Gata cu perdeaua!“ „Gata cu jertfele!“ „Gata cu despărţirea!“
Şi a ieşit soarele.

Max Lucado, On the Anvil

Un strop de viaţă #203


Scriitorii de imnuri şi artiştii ne-au lăsat o imagine a lui Isus atârnând pe o cruce pe un deal îndepărtat. De fapt, locul execuţiei era chiar în afara porţii cetăţii, lângă drumul principal care ducea la Ierusalim. Iar cei ce erau crucificaţi erau ridicaţi la mai puţin de jumătate de metru deasupra pământului.

Asta înseamnă că Isus a fost dezbrăcat de toată demnitatea, modestia şi puritatea persoanei Sale fizice, iar El a fost lăsat gol, să moară în căldura mistuitoare, zbătându-se şi gemând, practic la acelaşi nivel cu cei ce treceau în drumul lor spre şi dinspre cetate.

În graba lor să ajungă la timp la Templu pentru a cumpăra un miel pentru jertfă, oare au observat pelerinii care se pregăteau pentru Paşte Mielul lui Dumnezeu care era sacrificat pentru păcatul lor? În timp ce Isus Îşi dădea viaţa, oamenii treceau poate fără să arunce măcar o privire. Într-o măsură mai mică, te sacrifici şi tu pentru cei care nici măcar nu observă? Isus înţelege.

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viaţă #83


Mielul cel înjunghiat – simbolul slăbiciunii – stă în centrul tronului lui Dumnezeu, simbolul puterii. Acesta este cel mai mare paradox şi cel mai profund adevăr din univers. Puterea prin slăbiciune se află până şi în centrul misterului Dumnezeului Atotputernic. Şi astfel, Biserica din acest nou secol este chemată din nou să Îl urmeze pe Isus Hristos, Lumina lumii, şi să găsească moduri noi de a intona cântarea Mântuitorului nostru: „Împărăţia, shalomul apropiat al lui Dumnezeu, este acum la dispoziţia tuturor prin Mine.”

Steve Chalke, Alan Mann, Mesajul pierdut al lui Isus