Un strop de viață #214


Nu ţi se cere să te încrezi într-un Isus mort, ci în Cel care, deşi a murit pentru păcatele noastre, a înviat pentru justificarea noastră. Poţi să vii la Isus imediat ca la un prieten viu şi prezent. El nu este doar o amintire, ci o Persoană care există în mod continuu şi care îţi va auzi rugăciunile şi va răspunde la ele.

El trăieşte cu scopul de a continua lucrarea pentru care odată şi-a dat viaţa. El mijloceşte pentru păcătoşi la dreapta Tatălui şi din acest motiv El poate să-i salveze în mod desăvârşit pe cei care vin la Dumnezeu prin El. Vino şi încearcă-L pe acest Salvator viu dacă nu ai făcut-o niciodată până acum!

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viață #212


Isus dă oricui se deschide înaintea Lui o viaţă plină de semnificaţie şi de împlinire. El transcende fiecare limită şi graniţă şi ne dă puterea să facem lucruri pe care nu am fi putut să le facem fără El. El este singurul care ne poate da viaţă înaintea morţii, dar şi viaţa de apoi. Fără El murim câte puţin în fiecare zi. Cu El ca Mântuitor al nostru devenim din ce în ce mai plini de viaţă.

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viață #210


Isus a înviat din morţi pentru a frânge puterea morţii asupra oricui primeşte viaţa Lui. Isus a biruit moartea – fie că e vorba de sfârşitul vieţii sau de feluritele moduri în care înfruntăm moartea zilnic. În moartea visurilor noastre, a resurselor noastre financiare, a sănătăţii sau a relaţiilor. Isus poate să reînvie prin viaţa Lui orice aspect mort din noi. Aşadar, nu trebuie să ne simţim deznădăjduiţi.

Anne Graham Lotz, în Blessings of the Cross

Un strop de viață #208


Dacă noi credem în Isus Hristos, am trecut deja de furtuna judecăţii. S-a întâmplat la Cruce.

Aşa că nu te mai lăsa înlănţuit de vina ta sau te temerile tale. Plata păcatului a fost plătită pe deplin de Hristos.

Billy Graham, în Blessings of the Cross

Un strop de viață #204


Încă ne luptăm cu aceleaşi probleme care îi preocupau pe Platon şi Aristotel cu secole în urmă. De unde am venit? De ce suntem aici? Unde ne ducem? Căutăm răspunsuri, dar toate semnele par să spună: „fără ieşire“. Dar Crucea stă cu îndrăzneală împotriva confuziei lumii noastre, un far de speranţă în mijlocul întunericului şi al îndoielii. La Cruce, Hristos a creat o punte peste abisul care ne despărţea de Dumnezeu, însă nu doar atât.

La Cruce, aflăm răspunsul la cele mai profunde întrebări ale vieţii. Acolo descoperim adevărata noastră identitate: păcătoşi iertaţi care Îi aparţin acum lui Dumnezeu. Acolo descoperim adevăratul nostru destin: o eternitate glorioasă cu Dumnezeu în ceruri. Acolo descoperim adevăratul nostru scop: să-L iubim pe Dumnezeu şi să-L slujim cu toată puterea noastră.

Nu subestima niciodată ce a făcut Hristos pentru noi la Cruce. Prin ea a fost câştigată mântuirea noastră şi prin ea vieţile noastre – şi lumea noastră – pot fi transformate. Ţie cât de mult ţi-a schimbat viaţa?

Billy Graham, Blessings of the Cross