De fiecare dată când sunt înglodat în imensitatea păcatului meu şi în natura mea păcătoasă, fiind descurajat aproape până în punctul înfrângerii, privesc în sus la infinita îndurare a lui Dumnezeu şi îmi dau seama cât sunt de mic. Diavolul poate că vrea să fiu contabil, însă Dumnezeu doreşte să fiu închinător şi să las cifrele în seama Lui.

A.W. Tozer, Umblarea mea zilnică


În The Nature of True Virtue, unul dintre cele mai profunde tratate asupra eticii sociale scrise vreodată, Johnatan Edwards pune în evidență modul în care păcatul distruge sistemul social. El susține că atunci când iubim orice altceva mai mult decât pe Dumnezeu, societatea omenească ajunge să fie profund scindată. Dacă cel mai înalt scop al nostru în viață este binele familiei noastre, atunci, spune Edwards, vom fi înclinați să ne îngrijim mai puțin de alte familii. Dacă scopul nostru cel mai înalt este bunăstarea națiunii, a tribului sau a rasei noastre, atunci vom avea înclinații rasiste sau naționaliste. Dacă scopul nostru fundamental în viață este propria noastră fericire, ca indivizi, atunci vom pune interesele noastre economice și de putere înaintea intereselor altora. Edwards conchide că doar dacă Dumnezeu este summum bonum al nostru, scopul nostru fundamental și centrul vieții noastre, vom simți împreună nu doar cu oamenii din toate familiile, rasele și clasele sociale, ci și cu lumea întreagă în ansamblul ei.

Timothy Keller, Argument pt Dumnezeu. Credința într-o epocă a scepticismului


Dacă vrem să avem părtăşie cu Dumnezeu şi comuniune cu El, trebuie să fim ca El, aşa cum este Isus. Trebuie să ne pocăim de egoismul care ne încleştează inima, de îngăduinţa de sine care domneşte în viaţa noastră şi să le mărturisim lui Dumnezeu ca păcat. Odată ce acest reziduu spiritual e scos din inima noastră, soarele prezenţei lui Dumnezeu va pătrunde şi va străluci adânc în ea.

A.W. Tozer, Umblarea mea zilnică


Înstrăinare este exact cum numeşte Biblia acea incompatibilitate morală dintre Dumnezeu şi om. Dumnezeu nu este departe, însă pare a fi departe deoarece este departe în caracter. Omul a păcătuit, iar Dumnezeu e sfânt. Numai ispăşirea lui Hristos remediază decalajul.

A.W. Tozer, Umblarea mea zilnică


Ezechiel 36:26 şi Psalmul 51:10

Prin har, astăzi voi posti de la inima rece, şi îmi voi lăsa inima să fie frântă de lucrurile care chiar Îţi frâng Ţie inima. Astăzi, voi sta şi voi reflecta la păcat şi la suferinţă – mă voi lăsa zdrobit de dragostea uimitoare, salvatoare a lui Isus pe acea Cruce. Ne pocăim de faptul că ne lăsăm aspiraţi de Visul American, într-o amorţire a sufletului, într-o indiferenţă asurzitoare în loc să trăim visul lui Dumnezeu de trezire şi înflorire în Împărăţia lui Dumnezeu.

Ann Voskamp, A Lent to Repent and Refresh 39