Un strop de viață #584


Creștinii ar trebui să se aștepte să întâlnească necreștini care sunt mai buni și mai înțelepți decât ei. De ce? Credincioșii creștini nu sunt acceptați de Dumnezeu pe baza realizărilor lor morale, a înțelepciunii ori a virtuților lor, ci în temeiul a ceea ce a făcut Hristos în locul lor. Cele mai multe religii și filozofii susțin că statutul spiritual al omului depinde de realizările lui religioase. Aceasta, în mod natural, îi face pe adepții lor să se considere superiori celor care nu împărtășesc credința și care nu fac faptele pe care le fac ei. Evanghelia creștină, în orice caz, nu ar trebui să aibă un astfel de efect.

Timothy Keller, Argument pentru Dumnezeu. Credința într-o epocă a scepticismului

Un strop de viaţă #61


Doamne, dă-mi harul uimirii. Surprinde-mă, uimeşte-mă, uluieşte-mă în fiecare colţ al universului Tău. Dăruieşte-mi încântarea de a vedea cum Hristosul Tău trăieşte în zece mii de locuri, minunat în trup şi minunat nu în ochii Lui, ci în ochii Tatălui, prin trăsăturile chipurilor oamenilor. Uimeşte-mă în fiecare zi cu faptele Tale minunate şi fără de număr. Nu cer să înţeleg raţiunea lor, ci doar să mă împărtăşesc din uimirea pe care mi-o provoacă.

Brennan Manning, în Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #59


Spiritualitatea uimirii presupune conştienţa faptului că lumea este plină de har, că, în vreme ce păcatul şi războiul, boala şi moartea sunt teribil de reale, prezenţa plină de dragoste şi puterea lui Dumnezeu printre noi sunt cu atât mai reale.

Brennan Manning, Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #57


Nu există creştere fără durere şi nici integritate fără lepădare de sine. Ascultă ce îţi spune Isus de pe cruce: „Eu mor pentru a fi cu tine. Chiar mor pentru a fi cu tine.” Apoi El şopteşte: „Vrei să mori şi tu puţin pentru a fi cu Mine?”

Brennan Manning, în Evanghelia vagabonzilor

„Evanghelia vagabonzilor“ de Brennan Manning


Vă invit să descoperim astăzi un autor creştin atipic şi o carte pe măsură. Cartea se numeşte Evanghelia vagabonzilor, iar autorul, Brennan Manning, este greu de încadrat într-un tipar: veteran al războiului din Coreea, fost călugăr franciscan, consilier spiritual, fost alcoolic, autor de bestsellere, profesor universitar, predicator, Brennan Manning le-a încercat pe toate şi experienţa lui răzbate din paginile cărţilor sale. Printre cărţile apărute în limba română, în afară de Evanghelia vagabonzilor, se mai numără şi Semnătura lui Hristos şi Copilul lui Ava. Sau dorul de casă al inimii. Continuă lectura „„Evanghelia vagabonzilor“ de Brennan Manning”