Un strop de viaţă #84


Isus spune că împărăţia Tatălui Său nu este o colonie pentru cei autoîndreptăţiţi, şi nici pentru cei care pretind că deţin un secret de stat pentru mântuire. Împărăţa nu este o suburbie exclusivistă, bine pusă la punct, cu reguli snoabe pentru cei care pot locui acolo. Nu, împărăţia este pentru o categorie mult mai largă şi mai simplă de oameni care înţeleg că sunt păcătoşi pentru că au cunoscut deriva şi durerea eşecului moral.

Brennan Manning, Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #82


Credinţa adevărată este antiteza vieţii călduţe: implică întotdeauna o nemulţumire profundă faţă de starea noastră prezentă.

Credinţa constă în faptul că îl vrei pe Dumnezeu şi îţi doreşti să nu mai vrei altceva.

Brennan Manning, Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #61


Doamne, dă-mi harul uimirii. Surprinde-mă, uimeşte-mă, uluieşte-mă în fiecare colţ al universului Tău. Dăruieşte-mi încântarea de a vedea cum Hristosul Tău trăieşte în zece mii de locuri, minunat în trup şi minunat nu în ochii Lui, ci în ochii Tatălui, prin trăsăturile chipurilor oamenilor. Uimeşte-mă în fiecare zi cu faptele Tale minunate şi fără de număr. Nu cer să înţeleg raţiunea lor, ci doar să mă împărtăşesc din uimirea pe care mi-o provoacă.

Brennan Manning, în Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #59


Spiritualitatea uimirii presupune conştienţa faptului că lumea este plină de har, că, în vreme ce păcatul şi războiul, boala şi moartea sunt teribil de reale, prezenţa plină de dragoste şi puterea lui Dumnezeu printre noi sunt cu atât mai reale.

Brennan Manning, Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #57


Nu există creştere fără durere şi nici integritate fără lepădare de sine. Ascultă ce îţi spune Isus de pe cruce: „Eu mor pentru a fi cu tine. Chiar mor pentru a fi cu tine.” Apoi El şopteşte: „Vrei să mori şi tu puţin pentru a fi cu Mine?”

Brennan Manning, în Evanghelia vagabonzilor