Devenind o prezență vindecătoare #35


Trupul lui Cristos are un potențial imens pentru a oferi părtășie, acceptare și sentimente de apartenență și siguranță care poartă o mare valoare terapeutică, atât pentru credincioși, cât și pentru ceilalți oameni în nevoie care ajung în contact cu credincioșii. Pentru descrierea acestui gen de părtășie, Noul Testament folosește cuvântul grecesc Koinonia. El împlică împărtășirea credincioșilor unii cu alții în purtarea reciprocă a poverilor, mărturisirea greșelilor, supunerea unii față de alții, încurajarea și edificarea reciprocă în umblarea noastră cu Domnul. Într-un singur cuvânt, părtășia creștină este exprimarea continuă a iubirii.

Gary Collins, Sprijinitorul semenilor. Un psiholog creștin te învață cum să-ți ajuți prietenii, familia și colegii

Un strop de viață #519


Biserica lui Isus Hristos este singura instituţie care nu-şi va schimba niciodată Conducătorul. Isus Hristos este Contemporanul fiecărei generaţii, este Conducătorul istoriei şi „cel mai iubit conducător” al naţiunilor, pentru care milioane de urmaşi şi-au dat şi sunt în stare să îşi dea viaţa.

Petru Dugulescu, Ei mi-au programat moartea

Un strop de viaţă #61


Doamne, dă-mi harul uimirii. Surprinde-mă, uimeşte-mă, uluieşte-mă în fiecare colţ al universului Tău. Dăruieşte-mi încântarea de a vedea cum Hristosul Tău trăieşte în zece mii de locuri, minunat în trup şi minunat nu în ochii Lui, ci în ochii Tatălui, prin trăsăturile chipurilor oamenilor. Uimeşte-mă în fiecare zi cu faptele Tale minunate şi fără de număr. Nu cer să înţeleg raţiunea lor, ci doar să mă împărtăşesc din uimirea pe care mi-o provoacă.

Brennan Manning, în Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #41


De ce Şi-a păstrat Isus rănile? Ar fi putut avea un trup desăvârşit sau ar fi putut să nu aibă trup deloc, atunci când S-a întors la măreţia cerurilor. În schimb, a luat cu Sine cicatricile, ca amintiri ale vieţii Sale de pe pământ. De aceea Dumnezeu ne aude şi ne înţelege durerea şi chiar ne-o absoarbe în El – pentru că El Şi-a păstrat cicatricile ca mărturie veşnică a umanităţii rănite. A fost aici; a îndurat osânda. Durerea omului a devenit durerea lui Dumnezeu.

Philip Yancey şi Paul Brand, în Creaţi după chipul Său.

Despre cărţile lui Philip Yancey cu Dr. Paul Brand: O făptură atât de minunată, Creaţi după chipul Său.

Un strop de viaţă #37


Dumnezeu nu ne cere să înţelegem motivul fiecărei schimbări de direcţie în viaţă sau să privim cu frustrare obstacolele aparente. Ci El vrea să acceptăm împrejurările pe care ni le îngăduie şi să răspundem cu ascultare şi cu încredere, chiar şi atunci când ele par neclare şi contradictorii. Evenimentele care nu s-au aflat în puterea mea, precum războiul şi uşile care mi-au fost închise în nas de birocraţie, au servit la călăuzirea mea, blocându-mi calea. Acestea, la rândul lor, m-au trimis înapoi la Duhul Sfânt, să cer ajutor în confruntarea cu un nou complex de împrejurări, care impuneau o evaluare nouă şi strategii noi.

Sunt, la urma urmei, doar o celulă din Trupul lui Hristos. Este rolul Capului să-i îndrume pe ceilalţi membri şi să coordoneze acţiunile întregii biserici. Ceea ce El cere de la mine este pur şi simplu loialitate, angajamentul de a urma mesajele Duhului Său, sub orice formă vin ele, într-o manieră care zideşte întregul Trup.

Dr. Paul Brand, în Creaţi după Chipul Său

%d blogeri au apreciat: