„Istoria gândirii creștine” de Jonathan Hill


Istoria gândirii creștine, elaborată de Jonathan Hill, este o carte ce cuprinde istoria fascinantă a marilor gânditori creștini și contribuția lor la modelarea lumii așa cum o știm.

Această carte se dorește a fi o introducere în istoria gândirii creștine pentru cei complet neinițiați, declară autorul. Am presupus că cititorii nu cunosc nici personalitățile în cauză, nici subiectele abordate de ele și mi-am propus să evit orice fel de jargon etnic neplăcut care caracterizează acest domeniu, ca pe oricare altul. Continuă lectura „„Istoria gândirii creștine” de Jonathan Hill”

Un strop de viață #925


Ideea creștină centrală este că moartea lui Cristos ne-a pus într-un fel în acord cu Dumnezeu și ne-a dat un nou început. Teoriile privind felul în care s-a ajuns la acest lucru sunt altceva. Teoriile despre moartea lui Cristos nu sunt creștinismul; ele sunt explicații despre cum funcționează creștinismul. Nu toți creștinii ar fi de acord cu importanța acestor teorii. Dar cred că toate Bisericile vor fi de acord că lucrul în sine este infinit mai important decât orice explicații oferite de teologi. Cred că vor recunoaște că nicio explicație nu va fi vreodată cu desăvârșire adecvată realității. (…) Un om poate accepta ceea ce a făcut Cristos fără a cunoaște mecanismul lucrării Sale; mai mult ca sigur, nici n-ar putea cunoaște mecanismul fără a fi acceptat mai întâi faptul.

C.S. Lewis, „Creștinism, pur și simplu

Un strop de Bookfest 2017


Săptămâna aceasta, între 24-28 mai la Romexpo, în București, se desfășoară Salonul Internațional de Carte Bookfest ediția a XII-a. Iată câteva dintre titlurile care ne-au atras atenția. Continuă lectura „Un strop de Bookfest 2017”

Un strop de viață #643


Dumnezeu este Stăpânul acestei lumi! Dumnezeu a creat o lume care este împotriva Lui! Și Dumnezeu a creat o lume în care L-a trimis să se întrupeze pe Fiul Lui, pentru ca lumea aceasta să-L respingă, să-L pună pe cruce și prin acest act criminal neînțeles de mintea omenească să ne ofere un ”Răscumpărător”! După părerea mea, teologia nu este așa mult o știință a răspunsurilor, ci o știință a întrebărilor, a tainelor. Într-o lume ca aceasta în care ne aflăm noi acum, în care Dumnezeu și tot ce este al Lui suferă, apostolii proclamă ”stăpânirea” lui Dumnezeu și dreptul Lui de proprietate în calitate de Creator al el. Lumea nu există în virtutea unei necesități absolute… ea poate la fel de bine să dispară. Ea este, dar nu este necesar să fie! Asta este marea minune: că Dumnezeu a creat o lume de care n-avea nevoie, o lume care I-a făcut probleme și a creat o lume pe are vrea s-o răscumpere, s-o mântuiască.

Pavel Nicolescu, citat în „Amintiri cu sfinți” de Daniel Brânzei

Un strop de viață #308


Teologia Scripturii nu este o teologie a fricii. Mesajul hristic e, dimpotrivă, dătător de curaj şi de calm lăuntric, chiar dacă se referă neîncetat şi la pericolele sau costurile cu care are a se confrunta cel pornit pe calea Împărăţiei.

Isus spune în repetate rânduri: „Îndrăzniţi“, „Nu vă temeţi“, „Bucuraţi-vă“. Iar ca o încununare, avem textul din 1 Timotei 1:7: „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de temere, ci de putere şi de iubire şi de minte înţeleaptă.“

Începutul înţelepciunii e, aşadar, „frica de Domnul”, dacă „frica” înseamnă facultatea de a te minuna, de a te lăsa copleşit de mister, de farmecul devastator, feroce şi irezistibil al lumii de dincolo de lume şi al timpului de dincolo de timp. În acest sens, şi numai în acest sens, „frica de Domnul” este condiţia supremă a receptivităţii faţă de mesajul Lui.

Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste