Părinții Bisericii #12 – Atanasie cel Mare


Atanasie s-a născut în anul 295 în Alexandria, locul de întâlnire cel mai cunoscut al credințelor, al curentelor culturale și filosofice ale epocii. Se pare că și-a făcut studiile în școlile bisericești ale acestui mare centru teologic, dar și în ale filosofiei grecești, fapt ce l-a pregătit, astfel, pentru rolul pe care îl va juca în discernerea dreptei credințe.

Continuă lectura „Părinții Bisericii #12 – Atanasie cel Mare”

Părinții Bisericii #10 – Eusebiu de Cezareea


„În timpul persecuției lui Dioclețian, într-o vreme când bisericile erau dărâmate, iar cărțile sfinte erau arse și creștinii erau proscriși ori siliți să apostazieze, unul dintre ei muncea în tăcere undeva într-un adăpost ascuns, înfiripând prima istorie a creștinismului.”

La începutul „epocii de aur” a literaturii creștine din secolul al IV-lea, un loc de frunte l-a deținut Eusebiu de Cezareea. Cunoscut mai cu seamă ca istoric al Bisericii și supranumit chiar „părinte al istoriei eclesiastice”, Eusebiu a scris numeroase lucrări și în alte domenii, remarcându-se ca exeget, teolog, apologet și polemist. Deși stilul său nu era plăcut, nici strălucit, lucrările sale se disting printr-o mare erudiție, o bună cunoaștere a Scripturii, a istoriei, a literaturii antice, a cronologiei, filologiei, paleografiei și filosofiei. Cu excepția lui Origen, Eusebiu depășește pe toți scriitorii Bisericii de Răsărit prin amploarea cercetărilor și erudiției. Din păcate, multe din lucrările sale s-au pierdut, fiind cunoscute doar după titlu sau citate de alți scriitori.

Continuă lectura „Părinții Bisericii #10 – Eusebiu de Cezareea”

Părinții Bisericii #9 – Tertulian


Quintus Septimius Florens Tertullianus s-a născut în jurul anului 150 în cetatea Cartagina, cel mai vestit centru metropolitan din tot vestul Africii de Nord. Se pare că era descendent al latinilor care colonizaseră regiunea, dar a moștenit ceva din spiritul independent și înverșunat al populației berbere din împrejurimi.

Continuă lectura „Părinții Bisericii #9 – Tertulian”

Părinții Bisericii #8 – Origen


Despre Origen se pot scrie (și s-au scris) volume întregi, care să-l laude pentru geniul său sau, dimpotrivă, să-l acuze pentru devierile sale. El ne stă drept avertisment față de de zelul care nu are o temelie teologică solidă, față de tendința speculativă de interpretare a textelor scripturistice dusă prea departe, dar și față de pericolul răstălmăcirii textului scos din context – așa cum s-a întâmplat chiar cu pasaje din operele lui Origen.

Continuă lectura „Părinții Bisericii #8 – Origen”

Părinții Bisericii #7 – Clement al Alexandriei


Apariția, la sfârșitul secolului al doilea, a școlii din Alexandria, este providențială, deoarece gândirea pe care o elaborează, metodele de cercetare și planurile unei grandioase sume teologice, depășesc mediul și timpul în care școala a apărut și a funcționat. Reprezentanții școlii din Alexandria, precum Clement, demonstrează creștinilor timpului lor că a-ți gândi credința, a ți-o întemeia și dialectic, nu doar prin trăire, nu este nici primejdios, nici inutil. Dascălii școlii se străduiesc să arate creștinilor cât de folositoare este filosofia pentru întemeierea adevărurilor creștinismului.

Continuă lectura „Părinții Bisericii #7 – Clement al Alexandriei”