„Instrumente în mâinile Răscumpărătorului” de Paul David Tripp


V-ați întrebat vreodată cum ați putea veni în ajutorul unor persoane din preajma voastră care suferă sau care o iau pe o cale greșită? V-ați dorit să oferiți sprijin sau consiliere, însă v-ați simțit complet nepregătiți?

La astfel de întrebări și la multe altele își propune să răspundă Paul David Tripp în cartea Instrumente în mâinile Răscumpărătorului. Un ghid de consiliere creștină, o carte care ne va ajuta să descoperim cum putem fi membri activi ai Trupului lui Hristos, cum îi putem sluji pe ceilalți în mod înțelept și care este ținta lucrării personale. Continuă lectura „„Instrumente în mâinile Răscumpărătorului” de Paul David Tripp”

Cartea e o viață – sezonul 14, episodul 2


V-ați întrebat vreodată cum ați putea veni în ajutorul unor persoane din preajma voastră care suferă sau care o iau pe o cale greșită? V-ați dorit să oferiți sprijin sau consiliere, însă v-ați simțit complet nepregătiți?

La astfel de întrebări și la multe altele își propune să răspundă Paul David Tripp în cartea Instrumente în Mâinile Răscumpărătorului pe care v-o propunem sâmbătă, 24 februarie, de la ora 2 și 20 în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ.

Paul David Tripp ne va ajuta să descoperim unde este necesară schimbarea în propriile vieți și în viețile celorlalți.

Descoperim modalități biblice de a consilia, a sluji și a oferi ajutor celor din jurul nostru, sâmbătă, 24 februarie de la ora 2 și 20 la RVE București pe 94,2 FM sau pe rve.ro.

Un strop de viață #699


Dacă ne-am cunoaște cu adevărat mizeria interioară, am muri de disperare. De ce? Fiindcă ne-am cunoaște hidoșenia sufletului sau, mai degrabă, golul aflat sub masca înfățișării noastre interioare.

Așadar, pentru cel necredincios luciditatea deplină pare să nu fie nimic altceva decât contemplarea nimicului omenesc și revelația morții. Am muri fascinați de nimicul din noi. Pentru cel credincios, însă, căderea măștii dezvăluie golul tocmai pentru a-l umple de harul dumnezeiesc. Prin umilință, așadar, masca de pe inima noastră ne împiedică să murim din pricina golului nostru interior și ne deschide totodată cunoașterii lui Dumnezeu.

Mihai Fățilă, Poate fi trimis Dumnezeu în exil?

„Asemenea lui Isus” de Max Lucado


asemenea-lui-isusCe s-ar întâmpla dacă Isus ţi-ar lua locul într-o zi? Cum ar fi comportamentul tău?Ai mai face ce ţi-ai propus să faci în următoarele 24 de ore? Fă o pauză şi gândeşte-te puţin la programul tău. Dacă Isus ar prelua controlul inimii tale, s-ar schimba oare ceva?

Acestea sunt întrebările pe care le lansează Max Lucado în cartea sa, Asemenea lui Isus.

Dumnezeu vrea să gândim şi să acţionăm asemenea lui Isus Hristos, spune el pe baza cuvintelor Scripturii rostite şi de apostolul Pavel în Epistola sa către Efeseni 4:23-24: Să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

Dumnezeu te iubeşte exact aşa cum eşti, însă refuză să te lase aşa. El vrea să devii asemenea lui Isus, spune autorul. Cum putem deveni mai asemănători cu Isus? În această carte Max Lucado prezintă câteva dintre atributele inimii lui Isus pe care suntem chemaţi să le dobândim şi noi. Continuă lectura „„Asemenea lui Isus” de Max Lucado”

Un strop de viață #517


„Mulţimea celor care crezuseră era o inimă şi un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.” (Faptele Apostolilor 4:32, 33)

Pentru prima oară în istoria omenirii, o mulţime alcătuită din câteva mii de oameni foarte diferiţi se uneşte în jurul unei Persoane şi în jurul unui crez şi devine un organism viu şi nu o organizaţie. Pentru prima oară în istorie, o mulţime gândeşte la fel, simte la fel, acţionează şi vorbeşte la fel. După ce sunt străpunşi în inimă de Cuvântul lui Dumnezeu, după ce se pocăiesc şi se botează, oamenii aceia devin mădulare în trupul lui Hristos şi nu membri într-o organizaţie. În acest trup viu al cărui Cap este Hristos cel viu în vecii vecilor, mădularele se slujesc în dragoste unele pe altele. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. Şi nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă. Toţi cei care aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute şi-l puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărţea fiecăruia după cum era nevoie.

Apostolul Petru şi ceilalţi apostoli nu au decretat Reforma Agrară sau naţionalizarea caselor celor bogaţi, ca apoi să înceapă munca de propagandă ideologică pentru formarea omului nou. Când îi iei omului ogorul şi casa, nu mai ajungi niciodată la inima lui, pentru a i-o schimba. Dar când Duhul Sfânt schimbă inima unui om, el singur îşi pune casa, ferma şi toate bunurile materiale pe altarul lui Dumnezeu şi face parte din ele şi celor lipsiţi.

Petru Dugulescu, „Ei mi-au programat moartea