Un strop de viaţă #6


Oh, să-L iubim pe Salvatorul cu o pasiune care să nu se răcească niciodată… Oh, să ne desfătăm în Dumnezeu cu o revărsare sfântă de bucurie care să nu poată fi niciodată oprită, astfel încât să trăim pentru a-L glorifica pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, trăind cu entuziasm, arzând, strălucind, fiind consumaţi în prezenţa lui Dumnezeu care locuieşte în noi şi care lucrează totul în noi potrivit cu voia Lui.

Charles Haddon Spurgeon, în C. H. Spurgeon, predicatorul poporului

Un strop de viaţă #5


Doamne Isuse, fii calea mea către Ava, Tatăl. Fii calea mea şi viaţa mea. Condu-mă spre o viaţă răstignită, singura viaţă adevărată, eternă. Condu-mă departe de orice lucru de nimic. Prin dragostea Ta, înnoieşte-mi fiinţa astfel încât să-ţi primesc dragostea, să o cunosc pe deplin şi să fiu iubirea Ta pentru alţii.

Brennan Manning, Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #4


Rugăciunea nu are temei în adevăr când Dumnezeu aude ceea ce e rugat să împlinească, ci când cel care se roagă nu încetează a se ruga până ce ajunge să fie el însuşi cel care aude ce vrea Dumnezeu. Omul vremelniciei face risipă de vorbe şi în consecinţă devine exigent când se roagă; dar acela care se roagă cu adevărat se mărgineşte să asculte.

Søren Kierkegaard, citat în Jurnalul fericirii de N. Steinhardt.