Un strop de viață #670


Nu trăim de unii singuri. Nu trebuie să ne gândim la noi înșine ca la niște persoane obișnuite. Nu suntem oameni ai firii; am fost născuți din nou. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, un „duh de putere, de dragoste și de chibzuință”. Prin urmare, celor care sunt înclinați spre depresie spirituală din cauza unor temeri legate de viitor, le spun în Numele lui Isus și cu cuvintele apostolului:  „Înflăcărează darul”, vorbește cu tine însuți, amintește-ți ce este adevărat cu privire la tine. În loc să lași viitorul și gândul la el să te prindă în mreje, vorbește-ți, amintește-ți cine ești și ce ești, și că Duhul este în tine. Amintindu-ți de natura Duhului, vei fi capabil să mergi înainte cu îndrăzneală, neavând frică, trăind în prezent, pregătit pentru viitor, având o singură dorință, să Îl lauzi pe Cel care a dat totul pentru tine.

M.L.-Jones, Depresia spirituală: cauzele și vindecarea ei

Un strop de viață #517


„Mulţimea celor care crezuseră era o inimă şi un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.” (Faptele Apostolilor 4:32, 33)

Pentru prima oară în istoria omenirii, o mulţime alcătuită din câteva mii de oameni foarte diferiţi se uneşte în jurul unei Persoane şi în jurul unui crez şi devine un organism viu şi nu o organizaţie. Pentru prima oară în istorie, o mulţime gândeşte la fel, simte la fel, acţionează şi vorbeşte la fel. După ce sunt străpunşi în inimă de Cuvântul lui Dumnezeu, după ce se pocăiesc şi se botează, oamenii aceia devin mădulare în trupul lui Hristos şi nu membri într-o organizaţie. În acest trup viu al cărui Cap este Hristos cel viu în vecii vecilor, mădularele se slujesc în dragoste unele pe altele. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. Şi nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă. Toţi cei care aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute şi-l puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărţea fiecăruia după cum era nevoie.

Apostolul Petru şi ceilalţi apostoli nu au decretat Reforma Agrară sau naţionalizarea caselor celor bogaţi, ca apoi să înceapă munca de propagandă ideologică pentru formarea omului nou. Când îi iei omului ogorul şi casa, nu mai ajungi niciodată la inima lui, pentru a i-o schimba. Dar când Duhul Sfânt schimbă inima unui om, el singur îşi pune casa, ferma şi toate bunurile materiale pe altarul lui Dumnezeu şi face parte din ele şi celor lipsiţi.

Petru Dugulescu, „Ei mi-au programat moartea

„Putere proaspătă“ de Jim Cymbala


„Învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu”, scria Apostolul Pavel. Însă câţi dintre noi pot face aceleaşi afirmaţii ca Apostolul Pavel? Avem nevoie de ceva mai mult decât de o doctrină sănătoasă – avem nevoie de puterea lui Dumnezeu.

Ieri am sărbătorit Cincizecimea, adică tocmai coborârea acestei puteri pe pământ. De aceea, vă invit să descoperim împreună cartea Putere proaspătă de Jim Cymbala, o carte care vorbeşte despre puterea lui Dumnezeu şi despre lucrurile uimitoare care se întâmplă atunci când bărbaţi şi femei obişnuiţi sunt călăuziţi şi umpluţi de Duhul lui Dumnezeu.

Continuă lectura „„Putere proaspătă“ de Jim Cymbala”