Un strop de viață #840


Să faci ce vrei – cum vrea Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că oamenii vor fi pentru prima oară în stare să facă ceea ce vor. Desigur, vor fi în stare să fure, să mintă, să ucidă cât vor – dar nu vor mai dori deloc așa ceva. Dar, de asemenea, vor fi în stare să fie corecți, transparenți, să ajute și să iubească până la sacrificiu, cu bucurie – și vor dori să fie așa. Viața lor va fi astfel cuprinsă în viața lui Dumnezeu. Vor dori binele și vor putea să-l facă, singura libertate umană adevărată. Mintea concentrată asupra spiritualului este în acest sens „viață și pace”(Rom. 8:6), pentru că se hrănește din Dumnezeu, iar „cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața eternă.” (Gal. 6:8)

Dallas Willard, Înnoirea inimii. Formarea caracterului cristic

 

Un strop de viață #817


Creștinul este domn liber peste toate, nefiind nicicând un supus. Creștinul este slugă a tuturor lucrurilor, fiind supus oricui. Martin Luther

Chiar dacă aceste afirmații par a fi în opoziție, ambele se găsesc în scrierile lui Pavel. Prima afirmație face referire la libertatea ce ne-o dă Evanghelia – faptul că suntem liberi în Hristos, nu de Hristos. Cu alte cuvinte, creștinul este domn peste toate și nu se supune nimănui în virtutea credinței, însă el este slujitorul tuturor în virtutea dragostei. „Suntem înălțați prin credință în Dumnezeu. Prin dragoste ne coborâm la aproapele nostru.”

Erwin W. Lutzer, Reforma și întoarcerea la Evanghelie. Un model pentru Biserica de azi

Un strop de viață #635


Lucrul pe care nu îl putem face cu regretele noastre este să ne întoarcem în trecut și să schimbăm cursul lucrurilor. Regretele sunt ceea ce sunt; ele sunt rezultatul la ceea ce am decis să facem. Cred că una dintre strategiile cele mai reușite ale lui Satan pentru a ne înfrânge sau de a ne umili este să continue să ne acuze de lucrurile pe care le-am făcut greșit. Unul dintre lucrurile eliberatoare pe care Isus Hristos ni le oferă este sângele Său purificator- iar acesta nu ține cont de cât de rău sau cât de adânc este lucrul pe care l-am făcut.Va veni o zi când nu va mai exista moartea, iar El va șterge orice lacrimă, orice durere și orice regret. Nu ni le vom mai aminti. Vom ajunge în veșnicie, în prezența Lui, unde, în locul acestor regrete va fi bucuria eternă de a fi în părtășie cu El, fără vreo piedică, fără posibilitatea de a mai greși din nou. Acesta este beneficiul și răsplata de a-L cunoaște pe Hristos ca mântuitor.

Joe Stowell, în ”If I Could Do It All Over Again” de Jon Gauger

În așteptarea Darului #18


Cu ocazia acestui Crăciun îmi voi cantari valoarea în raport cu Hristos. Când  realizez ca valoarea mea vine de la Darul lui Hristos, slăbesc strânsoarea cu care ţin toate celelalte daruri. Sunt iubit, îngrijit şi în siguranţă, de ce altceva mai am nevoie când Îl am pe El? Când despachetez dragostea constantă, de neînvins, de neoprit a lui Isus, râd cu cea mai mare bucurie: Sunt liber, liber, liber să dau cu bucurie darurile mele pentru ca alţi oameni să poată trăi! Acesta este momentul pentru care am fost făcut: pentru a-mi folosi darurile astfel încât să ofer altora darul vieţii!

Un strop de viață #621


A vedea legea lui Hristos ca pe o nouă „listă de reguli” care trebuie respectate cu scrupulozitate înseamnă a rata întreg înţelesul Noului Testament cu privire la natura vieţii noi a creştinului, viaţă „în Duhul” (v. capitolele 18-19). Pe cât de înfricoşător poate să pară pentru aceia care doresc o poruncă clară pentru fiecare circumstanţă a vieţii, Noul Testament prezintă „umblarea în Duhul” ca fiind cheia pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Aceia care „umblă după îndemnurile Duhului” vor împlini „porunca Legii” (Romani 8:4) ca o implicaţie, căci acolo unde Duhul are o domnie liberă în viaţa credinciosului, acesta va avea „roada Duhului” care constă din „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”, iar „împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22-23).

Charles Leiter, Legea lui Hristos

%d blogeri au apreciat: