Un strop de viață #649


Privește dincolo de tine. Caută la Dumnezeu ceea ce numai El poate face pentru tine. Nu îmbunătățirile morale ale vechiului tău eu constituie lucrul de care ai nevoie. Lucrul de care are nevoie întreaga lume este o viață nouă. Aceasta este radicală și supranaturală. Ea se sustrage capacității noastre de a o controla. Cei morți nu-și vor putea da lor înșiși viață nouă. Trebuie să fim născuți din nou – „nu din voia firii lor, nici din voia vreunul om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:13). Iată ce pretinde Isus de la lume.

John Piper, „Ce pretinde Isus de la lume

Un strop de viață #328


Transformarea este lucrarea lui Dumnezeu, iar atunci când ea are loc, este un miracol – nu stă nici în meritul, dar nici în puterea noastră.

Rugul în flăcări este responsabilitatea lui Dumnezeu. Responsabilitatea noastră este să ne întoarcem spre el.

John Ortberg, Viața pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna

Un strop de viaţă #191


E nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru a rămâne acolo unde eşti când ştii că nu e timpul să treci mai departe; să duci treaba până la capăt când nu ai chef; să fii credincios când alte lucruri vor să te distragă; să faci ceea ce este bine când nu se uită nimeni; să te bucuri când mai degrabă ai sta bosumflat; să-ţi păstrezi o inimă recunoscătoare când mai degrabă te-ai plânge; să continui să speri când totul în jurul tău e întunecat.

Fiecare dintre noi are nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru a trăi o viaţă evlavioasă şi, din fericire, această putere ne este disponibilă. În a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 3 Petru ne spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui“.

Roy Lessin, Meet Me in the Meadow

Un strop de viaţă #189


…astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină.

Coloseni 1:10-12

E nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru a-l face pe un olog să meargă, pentru a deschide ochii cuiva care nu poate să vadă, pentru a face urechile surde să audă şi pentru a elibera pe cineva de puteri demonice. Dar, e nevoie tot de puterea lui Dumnezeu pentru a face pe cineva să nu mai fie nemulţumit şi să nu se mai plângă, să nu mai fie nerăbdător, să nu se dea bătut, să nu mai fie nerecunoscător sau să nu mai fie controlat de atitudini greşite.

Noi avem parte de puterea lui Dumnezeu de a ne schimba când suntem curăţiţi prin sângele lui Isus Hristos, când ne luăm crucea şi acceptăm voia Lui, când suntem umpluţi şi controlaţi de Duhul Sfânt, când umblăm în ascultare de Cuvântul Său şi când ne încredem în El cu toată inima noastră.

Roy Lessin, Meet Me in the Meadow