Un strop de viață #398


Cea mai curajoasă hotărâre pentru 2016

Să facem din dragoste ţelul nostru în noul an va necesita mai mult curaj şi credinţă decât orice altă hotărâre am lua. Nimic nu expune mai mult cât de adânc e păcatul înrădăcinat în noi ca atunci când căutăm să iubim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastă şi să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine (Luca 10:27)

Aşa că trebuie să lăsăm ca această urmărire a dragostei să ne conducă la Evanghelie. Niciunul dintre noi nu a ţinut în mod desăvârşit aceste două mari porunci. Niciodată. Cele mai bune eforturi ale noastre au fost pângărite de păcatul mândriei. Şi rareori am fost în cea mai bună versiune a noastră.

Îl putem iubi pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi (1 Ioan 4:19) şi L-a trimis pe Fiul Său ca să devină păcat pentru noi pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinten 5:21). Hristos a ţinut cea mai mare poruncă (şi restul) în mod perfect pentru noi! Astfel, noi suntem iertaţi de eşecul nostru constant de a iubi aşa cum trebuie şi ne este dat har ca să creştem în harul iubirii. Şi datorită lui Isus, odată vom iubi perfect aşa cum am fost iubiţi.

Așadar, să luăm această hotărâre de a urmări dragostea în acest an mai mult decât am făcut-o vreodată, ştiind că am fost iubiţi cu o iubire veşnică (Psalm 103:17).

John Piper, Your Most Courageous Resolution

Un strop de viață #218


Dumnezeu urmăreşte să-l învingă pe Satan într-un mod care să preamărească nu doar puterea lui Cristos, ci şi frumuseţea şi valoarea Lui superioare. Cristos Şi-ar putea exercita puterea suverană nimicindu-l pe Satan. Aceasta ar glorifica, fără doar şi poate, puterea lui Cristos, însă nu ar arăta la fel de clar valoarea superioară a lui Isus în comparaţie cu Satan. Nu ar arăta frumuseţea transformatoare şi puterea smereniei lui Cristos, a umilinţei Sale, a dragostei Sale care se goleşte de sine. Scopul Evangheliei este să pună în lumină gloria lui Cristos cel răstignit şi să-l facă de ruşine pe Satan prin milioanele de oameni care „se întorc de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu” şi renunţă la minciuna lui Satan, preferând frumuseţea lui Cristos în Evanghelie.

John Piper, Dumnezeu e Evanghelia

Un strop de viață #216


Evanghelia ne-a descoperit gloria lui Dumnezeu în Cristos. Noi am văzut-o. Ni s-au deschis ochii ca să vedem frumuseţea şi valoarea Lui. Sămânţa plăcerii a fost semănată, iar rodul produs de ea a fost o întristare – întristarea că o perioadă atât de lungă nu ne-am desfătat cu gloria Lui. Paradoxal, aceasta înseamnă că pocăinţa adevărată bazată pe Evanghelie este precedată de apariţia plăcerii pe care o găseşte omul în Dumnezeu. Evanghelia produce întristare din pricina păcatului producând mai întâi dorinţă de Dumnezeu.

John Piper, Dumnezeu e Evanghelia

Un strop de viață #202


Dacă suntem adevăraţi ucenici ai lui Isus, atunci El trebuie să fie comoara supremă a vieţilor noastre. Isus a murit pentru noi şi a înviat ca să ne dea posibilitatea să-L vedem şi să-L dorim mai presus de orice, cu o bucurie veşnică. Acesta este marele bine pe care Evanghelia trebuie să-l împlinească.

John Piper, Dumnezeu e Evanghelia

 

Un strop de viață #166


Evanghelia nu ar fi vestea bună dacă nu ar arăta gloria lui Cristos pe care noi s-o vedem şi să ne delectăm în ea. Gloria lui Cristos este cea care ne împlineşte sufletele în mod deplin. Noi suntem creaţi pentru Cristos, iar Cristos a murit ca să înlăture orice obstacol care ne împiedică să vedem şi să râvnim comoara cea mai satisfăcătoare din univers – şi anume Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.

John Piper, Dumnezeu e Evanghelia