Un strop de viață #607


Aceluia care Îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu din toată inima nu este necesar să i se dea multe porunci care să îi spună când, unde, cum şi cât de des ar trebui să Îl slujească el pe Dumnezeu, să I se închine sau să Îl onoreze, fiindcă unirea lui din inimă cu Dumnezeu şi zelul lui de a asculta de El sunt modalităţile prin care el Îl onorează cel mai bine pe Dumnezeu, şi îl conduce pe om să Îi aducă laude lui Dumnezeu oricând şi oriunde în mintea lui, şi să fie zelos în toate acţiunile lui pentru gloria lui Dumnezeu. De asemenea, acela care îşi iubeşte aproapele ca pe sine însuşi nu are nevoie de o mulţime de porunci, care să îi spună unde, când şi în ce fel ar trebui să slujească acestuia, cum să evite să îl rănească şi cum să dea înapoi ceea ce aparţine de drept aproapelui. Dragostea lui pentru semeni îi va spune în ea însăşi, pe deplin, aceste lucruri, şi îi va arăta cum să se comporte faţă de ei.

Atunci când un om cere mereu reguli şi doreşte să le cunoască numai dacă ele vin din cărţile Legii, ca să ştie cum să se comporte, acesta este un semn ce caracterizează pe omul rău. Totuşi, în inimile noastre, degetul lui Dumnezeu ne arată că este datoria noastră să facem aproapelui nostru ceea ce noi am vrea ca ei să ne facă nouă. Dar întrucât lumea aceasta este nepăsătoare faţă de mărturia internă a propriei conştiinţe, ci ţine cont numai de legi exterioare, rezultatul este că nu există nici o ordine adevărată în această lume; nu există decât suspiciune, neîncredere, neînţelegeri, răutate, certuri, invidie, furturi, crime, şi aşa mai departe. Aceia care sunt cu adevărat ai lui Dumnezeu ţin cont doar de propria conştiinţă; ceea ce conştiinţa le interzice, ei nu fac, iar ceea ce conştiinţa le spune că pot face, ei fac; lor nu le pasă, în aceasta, de aspecte precum câştig, favoare sau altele de acest fel.

Charles Leiter, Legea lui Hristos

Un strop de viață #398


Cea mai curajoasă hotărâre pentru 2016

Să facem din dragoste ţelul nostru în noul an va necesita mai mult curaj şi credinţă decât orice altă hotărâre am lua. Nimic nu expune mai mult cât de adânc e păcatul înrădăcinat în noi ca atunci când căutăm să iubim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastă şi să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine (Luca 10:27)

Aşa că trebuie să lăsăm ca această urmărire a dragostei să ne conducă la Evanghelie. Niciunul dintre noi nu a ţinut în mod desăvârşit aceste două mari porunci. Niciodată. Cele mai bune eforturi ale noastre au fost pângărite de păcatul mândriei. Şi rareori am fost în cea mai bună versiune a noastră.

Îl putem iubi pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi (1 Ioan 4:19) şi L-a trimis pe Fiul Său ca să devină păcat pentru noi pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinten 5:21). Hristos a ţinut cea mai mare poruncă (şi restul) în mod perfect pentru noi! Astfel, noi suntem iertaţi de eşecul nostru constant de a iubi aşa cum trebuie şi ne este dat har ca să creştem în harul iubirii. Şi datorită lui Isus, odată vom iubi perfect aşa cum am fost iubiţi.

Așadar, să luăm această hotărâre de a urmări dragostea în acest an mai mult decât am făcut-o vreodată, ştiind că am fost iubiţi cu o iubire veşnică (Psalm 103:17).

John Piper, Your Most Courageous Resolution

Un strop de viață #397


Planifică-ţi în a face din dragoste ţelul tău

Fie ca acest an să fie anul în care vom urmări dragostea. Fie ca acest an să fie anul în care ne oprim din a vorbi despre dragoste, cu mai puţine regrete şi suspine că iubim prea puţin şi cât de mult trebuie să creştem în dragoste şi să fim mai hotărâţi în a iubi aşa cum a iubit Isus (Ioan 15:12). Fie ca acest an să fie anul în care punem la cale nişte strategii care să ne ajute să iubim.

Aici sunt câteva texte biblice despre dragoste pe care le putem absorbi în cursul anului, pentru a ne ajuta să alcătuim nişte strategii pline de iubire:

  • 1 Corinteni 13: învaţă-l pe de rost şi lasă ca fiecare afirmaţie legată de „dragostea este…” din versetele 4-7 să-ţi cerceteze inima. Cui poţi arăta mai multă răbdare, bunătate şi multe altele?
  • Ioan capitolele 13-15: învaţă-le. Nouăzeci şi cinci de versete sunt foarte uşor de învăţat. Le poţi învăţa în 3-6 luni şi să fii transformat.
  • Prima epistolă a lui Ioan: învaţ-o. Poţi face asta! Forţându-te să spui aceste versete din nou şi din nou, vei căpăta o înţelegere pe care nu ai mai avut-o.
  • Ia –ţi între 2 şi 4 săptămâni şi doar meditează asupra celor două cele mai mari porunci date de Isus (Matei 22, Marcu 12, Luca 10). Citeşte-le din nou şi din nou şi roagă-te asupra lor. Vei fi surprins de ce îţi va arăta Domnul.
  • Citeşte Evrei 13:1-7, ia un verset pe zi şi meditează cu rugăciune asupra a ceea ce poţi face ca să creşti în acel domeniu al ascultării iubitoare.  Ar putea fi unul sau 10 lucruri.

Ai prins ideea. Nu trebuie să avem toate strategiile pe 1 Ianuarie. Dar putem face anul 2016 anul în care urmărim dragostea cu o mai mare intenţionalitate decât am făcut-o vreodată. Pe măsură ce medităm, şi lăsând Cuvântul lui Hristos să locuiască în noi din belşug (Coloseni 3:16), Duhul Sfânt ne va călăuzi în crearea strategiilor pe care le vom folosi.

John Piper, Your Most Courageous Resolutions

Un strop de viață #396


Urmăriţi dragostea (1 Corinteni 14:1)

Hotărârile sunt bune. Sunt biblice: „ca Dumnezeu să împlinească în voi orice dorinţă de bunătate” (2 Tesaloniceni 1:11). Şi cred că a lua hotărâri de Anul Nou este o idee foarte bună. Un an este definit ca un interval de timp destul de lung încât să putem face un progres în ce priveşte lucrurile dificile şi destul de scurt pentru a ne da imbolduri în a merge înainte.

O hotărâre nu este o intenţie vagă, precum „în unele din aceste zile, voi face curat în garaj” sau „voi citi Biblia pe parcursul acestui an”, dar fără un plan de acţiune. Hotărârile sunt intenţii strategice. Nu doar speri că se va întâmpla, ci vei face ca acel lucru să se întâmple.

Fie ca dragostea să fie ţelul tău

Hotărârile pot să-şi aibă rădăcinile în ambiţiile noastre egoiste sau în dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să le gândim cu atenţie. Astfel, pe măsură ce ne facem planurile pentru 2016, Dumnezeu vrea ca toate să servească un singur scop: „urmăriţi dragostea” (1 Corinteni 14:1)

„A urmări” este un cuvânt care are un scop. Verbul în greacă are intensitate. Înseamnă „caută cu înverşunare”, ca un alergător într-o cursă ce doreşte cu înverşunare să câştige premiul.

Traducerea RSV (Biblia Standard Revizuită) este mai clară: „Fă din dragoste ţelul tău”. Dă senzaţia de focalizare asupra unui singur lucru.

Acest lucru este scris de Pavel, fost persecutor, care a devenit persecutat. Ce ne spune nouă de fapt este că ar trebui să urmărim dragostea cu nu mai puţină pasiune şi hotărâre faţă de cum i-a persecutat el pe creştini în Damasc – doar că ţelul nostru nu este acela de a opri dragostea, ci de a o dezlănţui şi de a fi cuprinsă de ea, sau, mai curând, de El. (1 Ioan 4:8)

John Piper, Your Most Courageous Resolution

%d blogeri au apreciat: