Un strop de viaţă #6


Oh, să-L iubim pe Salvatorul cu o pasiune care să nu se răcească niciodată… Oh, să ne desfătăm în Dumnezeu cu o revărsare sfântă de bucurie care să nu poată fi niciodată oprită, astfel încât să trăim pentru a-L glorifica pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, trăind cu entuziasm, arzând, strălucind, fiind consumaţi în prezenţa lui Dumnezeu care locuieşte în noi şi care lucrează totul în noi potrivit cu voia Lui.

Charles Haddon Spurgeon, în C. H. Spurgeon, predicatorul poporului

Un strop de viaţă #5


Doamne Isuse, fii calea mea către Ava, Tatăl. Fii calea mea şi viaţa mea. Condu-mă spre o viaţă răstignită, singura viaţă adevărată, eternă. Condu-mă departe de orice lucru de nimic. Prin dragostea Ta, înnoieşte-mi fiinţa astfel încât să-ţi primesc dragostea, să o cunosc pe deplin şi să fiu iubirea Ta pentru alţii.

Brennan Manning, Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #4


Rugăciunea nu are temei în adevăr când Dumnezeu aude ceea ce e rugat să împlinească, ci când cel care se roagă nu încetează a se ruga până ce ajunge să fie el însuşi cel care aude ce vrea Dumnezeu. Omul vremelniciei face risipă de vorbe şi în consecinţă devine exigent când se roagă; dar acela care se roagă cu adevărat se mărgineşte să asculte.

Søren Kierkegaard, citat în Jurnalul fericirii de N. Steinhardt.

Un strop de viaţă #3


Trebuie să recunoaştem că intervenţia divină nu este nici pe departe atât de simplă pe cât ne-am putea-o imagina. Pentru ca ea să ne susţină şi să ne dea o putere statornică – să ne ajute să rămânem stabili şi să vedem mâna lui Dumnezeu în toate etapele vieţii noastre – trebuie să fie destul de diferită de ceea ce ne-am prescrie noi de obicei. Nu poate fi numai o călătorie cu binecuvântări uşor de recunoscut şi de înţeles şi o cale a tihnei. Pentru a-I permite lui Dumnezeu să fie Dumnezeu, trebuie să-L urmăm pentru Cine este El şi pentru ceea ce intenţionează, nu pentru ceea ce vrem sau preferăm noi.

Ravi Zacharias, Marele Ţesător

Vezi şi postarea de aici.

Un strop de viaţă #2


Încercaţi să vă închipuiţi momentele mele de singurătate în camera de la Magdalen, seară de seară, simţind, când îmi întrerupeam lucrul, fie şi preţ de o secundă, apropierea cu paşi mărunţi, implacabili, a Celui pe care dorisem cu atâta ardoare să-L evit. Faptul de care mă temusem venea în cele din urmă peste mine. În ultimul trimestru din 1929 m-am dat bătut, am recunoscut că Dumnezeu este Dumnezeu, am îngenuncheat şi m-am rugat: eram, pesemne, în seara aceea, cel mai şovăielnic şi mai abătut convertit din toată Anglia. Nu vedeam atunci ceea ce acum este cel mai glorios şi mai evident lucru: smerenia Divină, care acceptă un convertit chiar şi în asemenea condiţii. Fiul Risipitor cel puţin s-a întors acasă purtat de propriile-i picioare. Dar cine poate proslăvi îndeajuns acea Iubire care deschide înaltele porţi în faţa unui fiu risipitor adus înăuntru dând din picioare, zbătându-se, plin de obidă şi căutând cu privirea în toate părţile o şansă de scăpare? Cuvintele compelle intrare, siliţi-i să intre (Luca 14:23), au fost atât de denaturate de oameni nelegiuiţi, încât ne cutremurăm în faţa lor; dar, înţelese cum se cuvine, ele măsoară nemărginirea milei Divine. Asprimea lui Dumnezeu este mai gingaşă decât blândeţea omenească, iar constrângerea Lui este libertatea noastră.

C.S. Lewis despre convertirea sa, în cartea Surprins de bucurie