Devenind o prezență vindecătoare #42


Când veți înceta să vă irosiți energiile spirituale pentru a întreține un fals supraom și veți începe să le folosiți pentru a colabora cu Duhul Sfânt pentru creșterea adevărată, vă veți simți eliberat în Isus Hristos, scăpat de false obligații și imperative, de aprobarea și dezaprobarea celorlalți, de acea condamnare îngrozitoare a prăpastiei dintre ceea ce încercați să fiți și ceea ce sunteți.

Ce umple această prăpastie nesfârșită? De pe crucea lui Isus Hristos, întreaga desăvârșire a lui Isus vă este dată prin harul Său fără plată, și ea umple cu vîrf și îndesat toate golurile din viața voastră.

Pavel a exprimat atât de elocvent acest gând: „Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 Corinteni 1:30).


Paul David Tripp, Instrumente în Mânile Răscumpărătorului

Devenind o prezență vindecătoare #41


Cereți-I Duhului Sfânt să vă arate care este problema dumneavoastră și cum trebuie să vă rugați. Pavel a spus că adesea nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Duhul Sfânt Se roagă în și prin noi, mijlocește pentru noi. Câteodată Duhul Sfânt folosește temporar un asistent, întruchipat de un consilier uman, care ne poate ajuta să ne depistăm problema. Altădată, Duhul ne ajută prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu sau printr-un incident care ne conștientizează brusc de problema noastră. Căci este important să înțelegem adevărata problemă și să știm cum ar trebui să ne rugăm. Iacov ne-a amintit că uneori nu primim pentru că cerem rău (Iacov 4:3). Ajutorul unui consilier, al unui pastor sau al unui prieten s-ar putea dovedi vital în cazul tău; apoi, împreună cu respectiva persoană poți cere Duhului Sfânt să-ți descopere adevărata ta nevoie.


Paul David Tripp, Instrumente în Mânile Răscumpărătorului

Devenind o prezență vindecătoare #40


Iertați-vă pe dumneavoastră înșivă.

Atât de mulți creștini spun: „Da, știu că Dumnezeu m-a iertat, dar eu nu mă pot ierta pe mine însumi” Această afirmație conține o contradicție în termeni. Cum poți crede că Dumnezeu te-a iertat și să nu te ierți pe tine însuți? Când Dumnezeu iartă, îngroapă păcatele în marea iertării și a uitării Sale. Nu aveți voie să răscoliți în ceva iertat și uitat de Dumnezeu.

Printr-un inexplicabil mister, omnisciența divină v-a uitat păcatele. Vă puteți ierta pe dumneavoastră înșivă.


Paul David Tripp, Instrumente în Mânile Răscumpărătorului

Devenind o prezență vindecătoare #39


Iertați-i pe toți cei implicați în problema dumneavoastră.

Recunoașterea responsabilității și iertarea celorlalți se presupun reciproc. Motivul pentru care unii nu pot ierta este că, dacă ar face-o, și-ar tăia craca de sub picioare și n-ar mai avea pe cine învinovăți. Recunoașterea responsabilității și iertarea sunt aproape una și aceeași acțiune: în unele cazuri, trebuie să faci cele două lucruri simultan. Isus a afirmat foarte limpede că vindecarea nu este posibilă în lipsa iertării autentice.


Paul David Tripp, Instrumente în Mâinile Răscumpărătorului

Devenind o prezență vindecătoare #38


Cunoaște El cel mai grav sentiment provocat de toate infirmitățile noastre – când nu putem nici măcar să ne mai rugăm? Când ne simțim abandonați, părăsiți chiar și de Dumnezeu? Crezul apostolic spune: „S-a pogorât la Iad”. Când Isus era pe cruce, până și cerurile s-au tulburat. Au asurzit când viața se scurgea din El. A cerut ajutor în angoasa Lui din urmă, însă n-a primit nici un răspuns. „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce M-ai părăsit și pentru ce Te depărtezi fără să-Mi ajuți și fără să asculți plângerile Mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-Mi răspunzi” (Psalmul 22:1-2)

Dumnezeu înțelege strigătul abandonării. El cunoaște simțământul provocat de infirmitățile noastre. Isus Hristos a cunoscut fiece teamă, teroare și anxietate pe care tu și eu le putem trăi în cele mai groaznice momente de respingere, abandonare și depresie.

Nu e nevoie să ne apropiem vinovați sau rușinați. Trebuie să ne apropiem cu îndrăzneală, cu încredere, știind că El nu doar simte alături de noi, ci vrea să ne vindece. Și nu ne-a abandonat, căci Duhul Sfânt ne ajută în neputințele noastre. Beneficiem de pe urma experienței umane a lui Isus Hristos prin prezența Duhului Sfânt, care ne va ajuta în infirmitățile noastre, într-o participare bilaterală pentru vindecarea lor.


Paul David Tripp, Instrumente în Mâinile Răscumpărătorului

%d blogeri au apreciat: