„Castelul interior” de Teresa de Ávila


Astăzi vom face cunoștință cu o femeie din istoria Bisericii apusene care a fost călugăriță, reformatoare în cadrul ordinului ei și care poartă un titlu foarte rar, acordat doar celor care au avut o contribuție semnificativă la teologia, doctrina și practica creștină – acela de Doctor al Bisericii. Este vorba de Teresa de Ávila, iar astăzi vă aducem în atenție cartea sa intitulată Castelul interior. Desăvârșirea spirituală sau cele șapte etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu, una dintre cele mai importante lucrări ale misticii apusene. ((în seria Părinții Bisericii, într-o secțiune dedicată unor femei speciale din istoria creștinismului, puteți descoperi și pe o altă sfântă ce poartă acest rar titlu de Doctor al Bisericii, și anume Hildegard von Bingen)

Continuă lectura „„Castelul interior” de Teresa de Ávila”

Un strop de viață în preajma Paștelui #30


Cuvântul 30 – Despre unirea celor trei virtuți, adică despre credință, nădejde și dragoste

Cel ce iubește pe Domnul a iubit mai întâi pe fratele său. Dovada primului lucru este cel de-al doilea. Cel ce iubește pe aproapele nu rabdă vreodată pe cei ce clevetesc și fuge de ei mai degrabă ca de foc. Cel ce zice că iubește pe Domnul, dar pe fratele său se mânie este asemenea celui ce aleargă în vis.
Tăria iubirii este nădejdea. Căci prin aceasta așteptăm plata iubirii. Nădejdea este bogăția bogăției nearătate. Ea este vistieria neîndoielnică dinainte de vistierie. Ea este odihnă în osteneli. Ea este ușa iubirii. Ea omoară deznădejdea. Ea este icoana celor ce nu sunt de față. Lipsa nădejdii este pieirea iubirii. De ea sunt legate trudele, de ea atârnă ostenelile, pe ea o înconjoară mila.
Iar acum, după toate cele spuse, rămân acestea trei, care pe toate le leagă și le țin împreună: credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare decât toate este dragostea, căci ea este numele lui Dumnezeu.

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.
Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.
Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. (1 Ioan 4: 7, 8, 16)

Un strop de viață în preajma Paștelui #29


Cel ce cere de la Dumnezeu lucruri mai prejos de vrednicia sa va primi fără îndoială cele mai presus de sine. Despre aceasta dau mărturie vameșul care a cerut iertare, dar a primit îndreptarea (Luca 18:14) și tâlharul care a cerut numai pomenirea în Împărăție și a moștenit raiul întreg (Luca 23:24).
Să nu ne întristăm când cerem ceva de la Domnul timp îndelungat și nu suntem auziți, căci Domnul ar fi voit ca toți oamenii să se facă nepătimitori într-o clipă, dar, ca un înainte-știutor, cunoaște că aceasta nu le este de folos. Toți cei ce cer și nu primesc de la Dumnezeu cele cerute fără îndoială că nu le primesc pentru una din aceste pricini: sau pentru că cer înainte de vreme, sau pentru că cer cu nevrednicie și dornici de slavă deșartă, sau pentru că primindu-le se vor făli, sau după dobândirea lucrului cerut vor cădea în nepăsare.

Sfântul Ioan Scărarul

Un strop de viață în preajma Paștelui #28


Cuvântul 28 – Despre rugăciune

Rugăciunea, după felul ei, este petrecerea și unirea omului cu Dumnezeu, iar după lucrare, ea este întărire a lumii, împăcare cu Dumnezeu, maica și totodată fiica lacrimilor, ispășire a păcatelor, pod pentru trecerea ispitelor, zid care ne apără de necazuri, veselie viitoare, izvor al virtuților, hrană a sufletului, luminare a minții, secure care taie deznădejdea, arătare a nădejdii, nimicire a întristării, comoară a celor ce se liniștesc, îmblânzire a mâniei, oglindă a creșterii duhovnicești, prevestitoare a răsplătirii viitoare, semn al slavei.
Să ne sculăm și să auzim ce strigă și ce vorbește către noi cu glas mare această împărăteasă a virtuților: Veniți către Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu peste voi și veți afla odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu este bun (Matei 11:28-30).
Când mergi să stai înaintea Domnului, să-ți fie lumina sufletului tău țesută cu totul din firele sau, mai bine zis, din materialul neținerii de minte a răului. Altminteri nu vei căpăta niciun folos de la rugăciune.

Sfântul Ioan Scărarul

Un strop de viață în preajma Paștelui


În perioada aceasta, citesc Cartea Filocaliilor. Cele mai frumoase pagini , pentru că mi s-a părut foarte potrivită pentru Postul Paștelui. Înspirată de această culegere de învățături duhovnicești, am descoperit scrierile unui părinte al Bisericii, Ioan Climacus sau Sfântul Ioan Scărarul, egumenul Muntelui Sinai din secolul al 6-lea. Povețele Sfântului Ioan Scărarul se găsesc în culegerea denumită Scara, sau Scara dumnezeiescului urcuș (inspirată de scara din vedenia lui Iacov din Geneza 28), dar și în volumul IX al Filocaliei. Lectura Scării este cea mai importantă și specifică Postului Paștelui în bisericile tradiționale. Este împărțită în 30 de capitole, fiecare cu câte o temă distinctă. De aceea, pentru fiecare zi a lunii aprilie, am ales îndemnuri reprezentative din fiecare capitol care, dincolo de limbajul pe alocuri greoi sau arhaic, sper să ne inspire la o mai mare apropiere de Domnul, în zilele rămase din Postul Paștelui dar și după celebrarea Învierii Domnului.
După cum spune și Sfântul Ambrozie de la Optina, „Străduindu-te să trăiești cu evlavie, trebuie să-ți amintești și să nu uiți niciodată că tot ce citești și înțelegi trebuie să aplici la tine însuți, nu la alții, față de tine însuți să fii aspru cu bună înțelegere iar față de ceilalți să fii îngăduitor”.

Puteți, de asemenea, asculta cele două emisiuni CARTEA E O VIAȚĂ despre Cartea Filocaliilor pentru a descoperi învățăturile altor părinți ai Bisericii, aici:

%d blogeri au apreciat: